37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Termenul şi modul de virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

Termenul şi modul de virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

27.02.2024217 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Termenul de virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de către categoriile de plătitori şi asiguraţi specificaţi la: punctele 1.1-1.61 şi 1.9* din anexa nr. 1 la  Legea nr. 489/1999 este stabilit lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune; punctul 1.7 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 este stabilit la momentul solicitării sau prelungirii patentei; punctul 1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 este stabilit lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune.

În cazul angajării persoanelor fizice în perioada de după data raportării lunii premergătoare lunii de gestiune și până la sfârșitul perioadei de gestiune, angajatorii sunt obligați să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii până la finele lunii de gestiune, proporțional pentru perioada de până la următoarea raportare și integral pentru luna de gestiune.

Notă: În cazul în care data de 25 este zi de odihnă sau sărbătoare termenul de virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se transferă pe următoarea zi lucrătoare.

Achitarea şi evidenţa plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor este reglementată de Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2024, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 125/2023.

Plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale se virează la clasificaţiile economice specificate în anexa nr. 4 la ordinul prenotat, conform următoarelor date bancare: Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat; Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN; Codul fiscal: 1006601000037; Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

Astfel, codurile economice de încasări şi codurile IBAN ale bugetului asigurărilor sociale de stat sunt:

121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate angajatori, codul IBAN – MD98TRGAAB12110001000000, la care se achită contribuţiile de plătitorii specificaţi la punctele 1.1 – 1.3, 1.5 și 1.8 şi 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, precum şi specificaţi la punctul 1.6 și 1.61 în cazul în care au persoane angajate.

121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu, codul IBAN – MD26TRGAAB12131001000000, la care se achită contribuţiile de persoanele specificate la punctul 1.6 (fondatorii întreprinderilor individuale, inclusiv gospodăriilor ţărăneşti, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal) și 1.61 (liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei) din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 în mărimea taxei fixe.

121320 - Contribuţii de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual de asigurare cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, codul IBAN MD78TRGAAB12132001000000, la care se virează contribuţiile de persoanele fizice ce se asigură benevol.

121330 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii de patentă de întreprinzător, codul IBAN – MD33TRGAAB12133001000000, la care se virează contribuţiile de persoanele specificate la punctul 1.7 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999.

121410 - Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, codul IBAN – MD61TRGAAB12141001000000.

143150 - Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat, la care se virează amenzile şi sancţiunile contravenţionale aplicate de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, codul IBAN – MD07TRGAAB14315001000000.

143430 - Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la care se virează amenzile aplicate de organele abilitate cu funcţii de control aferente corectitudinii calculării şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, codul IBAN – MD08TRGAAB14343001000000.

142237 – Mijloace încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat conform documentelor executorii privind răspunderea subsidiară, codul IBAN - MD90TRGAAB1422370100000.

142238 - Recuperarea de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale, codul IBAN - MD37TRGAAB14223801000000.

Plăţile administrate de Casa Naţională de Asigurări Sociale achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor plătitorilor prezentate Casei Naţională de Asigurări Sociale. Procedura de corectare a plăţilor este stipulată în Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS, aprobat prin Ordinul CNAS nr.247-A din 27.12.2022, iar procedura de restituire a sumelor achitate în plus este reglementată în Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 157-A din 08.11.2022, cu modificările ulterioare.

În cazul stingerii de către plătitorii de contribuţii a datoriilor istorice inclusiv a creanțelor validate în procesul de insolvabilitate faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în documentele de plată, în mod obligatoriu, în rubrica „destinaţia plăţii” se indică perioada pentru care se achită plata respectivă și în cazul plăţii creanţelor validate textul: „stingerea creanțelor validate în procesul de insolvabilitate”.


În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.1 se includ angajatorii, persoane juridice sau fizice, asimilate angajatorului, care calculează şi virează contribuţia de asigurări sociale conform tarifului de 29% sau 24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.2 se includ angajatorii din aviaţia civilă;
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.3 se includ persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătăţii;
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.4 se includ persoanele juridice sau fizice înregistraţi, în conformitate cu prevederile Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi actelor normative în vigoare, în Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului.
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.5 se includ angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, respectiv, care corespund claselor din intervalul 0111 - 0164.
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.6 se includ persoanele fizice – fondatori a întreprinderilor individuale, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal care calculează şi virează contribuţia de asigurări sociale de stat conform taxei fixe;
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.61 se includ liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.6;
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.7 se includ titularii patentei de întreprinzător;
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.8 se includ angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi;
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.9 se includ persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul Legii nr.22/2018 privind exercitarea unei activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Termenul de virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de către categoriile de plătitori şi asiguraţi specificaţi la: punctele 1.1-1.61 şi 1.9* din anexa nr. 1 la  Legea nr. 489/1999 este stabilit lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune; punctul 1.7 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 este stabilit la momentul solicitării sau prelungirii patentei; punctul 1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 este stabilit lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune.

În cazul angajării persoanelor fizice în perioada de după data raportării lunii premergătoare lunii de gestiune și până la sfârșitul perioadei de gestiune, angajatorii sunt obligați să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii până la finele lunii de gestiune, proporțional pentru perioada de până la următoarea raportare și integral pentru luna de gestiune.

Notă: În cazul în care data de 25 este zi de odihnă sau sărbătoare termenul de virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se transferă pe următoarea zi lucrătoare.

Achitarea şi evidenţa plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor este reglementată de Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2024, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 125/2023.

Plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale se virează la clasificaţiile economice specificate în anexa nr. 4 la ordinul prenotat, conform următoarelor date bancare: Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat; Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN; Codul fiscal: 1006601000037; Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

Astfel, codurile economice de încasări şi codurile IBAN ale bugetului asigurărilor sociale de stat sunt:

121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate angajatori, codul IBAN – MD98TRGAAB12110001000000, la care se achită contribuţiile de plătitorii specificaţi la punctele 1.1 – 1.3, 1.5 și 1.8 şi 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, precum şi specificaţi la punctul 1.6 și 1.61 în cazul în care au persoane angajate.

121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu, codul IBAN – MD26TRGAAB12131001000000, la care se achită contribuţiile de persoanele specificate la punctul 1.6 (fondatorii întreprinderilor individuale, inclusiv gospodăriilor ţărăneşti, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal) și 1.61 (liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei) din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 în mărimea taxei fixe.

121320 - Contribuţii de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual de asigurare cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, codul IBAN MD78TRGAAB12132001000000, la care se virează contribuţiile de persoanele fizice ce se asigură benevol.

121330 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii de patentă de întreprinzător, codul IBAN – MD33TRGAAB12133001000000, la care se virează contribuţiile de persoanele specificate la punctul 1.7 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999.

121410 - Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, codul IBAN – MD61TRGAAB12141001000000.

143150 - Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat, la care se virează amenzile şi sancţiunile contravenţionale aplicate de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, codul IBAN – MD07TRGAAB14315001000000.

143430 - Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la care se virează amenzile aplicate de organele abilitate cu funcţii de control aferente corectitudinii calculării şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, codul IBAN – MD08TRGAAB14343001000000.

142237 – Mijloace încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat conform documentelor executorii privind răspunderea subsidiară, codul IBAN - MD90TRGAAB1422370100000.

142238 - Recuperarea de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale, codul IBAN - MD37TRGAAB14223801000000.

Plăţile administrate de Casa Naţională de Asigurări Sociale achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor plătitorilor prezentate Casei Naţională de Asigurări Sociale. Procedura de corectare a plăţilor este stipulată în Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS, aprobat prin Ordinul CNAS nr.247-A din 27.12.2022, iar procedura de restituire a sumelor achitate în plus este reglementată în Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 157-A din 08.11.2022, cu modificările ulterioare.

În cazul stingerii de către plătitorii de contribuţii a datoriilor istorice inclusiv a creanțelor validate în procesul de insolvabilitate faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în documentele de plată, în mod obligatoriu, în rubrica „destinaţia plăţii” se indică perioada pentru care se achită plata respectivă și în cazul plăţii creanţelor validate textul: „stingerea creanțelor validate în procesul de insolvabilitate”.


În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.1 se includ angajatorii, persoane juridice sau fizice, asimilate angajatorului, care calculează şi virează contribuţia de asigurări sociale conform tarifului de 29% sau 24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.2 se includ angajatorii din aviaţia civilă;
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.3 se includ persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătăţii;
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.4 se includ persoanele juridice sau fizice înregistraţi, în conformitate cu prevederile Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi actelor normative în vigoare, în Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului.
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.5 se includ angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, respectiv, care corespund claselor din intervalul 0111 - 0164.
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.6 se includ persoanele fizice – fondatori a întreprinderilor individuale, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal care calculează şi virează contribuţia de asigurări sociale de stat conform taxei fixe;
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.61 se includ liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.6;
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.7 se includ titularii patentei de întreprinzător;
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.8 se includ angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi;
În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.9 se includ persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul Legii nr.22/2018 privind exercitarea unei activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...