37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Termenul limită pentru depunerea cererilor de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale

Termenul limită pentru depunerea cererilor de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale

20.09.2022338 views ASP
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Anual, în perioada 1 – 30 septembrie, Agenția Servicii Publice (ASP) recepționează cererile de înscriere în Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

Pentru a deveni beneficiari ai mecanismului de desemnare procentuală, solicitanții depun la centrele multifuncționale ale ASP cererile în format de document pe hârtie sau în format de document electronic semnat cu semnătura electronică și transmis la adresa: dilud@asp.gov.md. Modelul cererii îl găsiți aici. Cererea se depune, în modul stabilit de Agenție, cu anexarea certificatului emis de instituţia bancară privind deschiderea contului bancar în monedă naţională.

Organizațiile beneficiare, incluse în lista beneficiarilor desemnării procentuale în anii anteriori, sunt înscrise automat în lista beneficiarilor pentru anul următor, cu condiția că nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare. 

Pentru asigurarea actualizării datelor incluse în Listă, beneficiarii desemnării procentuale, în temeiul pct. 111 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1286/2016, vor notifica Agenției Servicii Publice modificarea denumirii, sediului, codului fiscal, contului bancar, precum şi datele privind radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...