37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar expiră la data de 30 iunie

Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar expiră la data de 30 iunie

24.06.2021457 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat informeză că, la data de 30 iunie anul curent, expiră termenul pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobîndite pînă la 31 martie inclusiv a anului curent.

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pentru persoanele fizice –cetățeni, precum şi a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriilor.

Astfel, fiecare autoritate a administraţiei publice locale anual, prin intermediul deciziilor, stabilește cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar ce se aplică în teritoriul administrat. Deciziile autorităților administrației publice locale privind stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pot fi vizualizate în Registrul de stat al actelor locale, accesînd portalul: www.actelocale.gov.md.

Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar poate fi efectuată on-line, prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay sau portalului www.sfs.md, prin accesarea:

Pentru achitarea în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Poșta Moldovei, având avizul de plată expediat de către SCITL.
Pentru mai multe detalii privind impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, accesați aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...