37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Termenul de 72 de ore pentru achitarea a jumătate din amenda stabilită urmează a fi majorat până la trei zile lucrătoare

Termenul de 72 de ore pentru achitarea a jumătate din amenda stabilită urmează a fi majorat până la trei zile lucrătoare

19.06.20181.821 views INFOTAG
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Termenul de 72 de ore pentru achitarea a jumătate din amenda stabilită urmează a fi majorat până la trei zile lucrătoare. Potrivit agenţiei INFOTAG, modificări în acest sens la Codul contravenţional a adoptat Parlamentul în ședința de vineri.

Potrivit modificărilor, dacă contravenientul va achita sancțiunea în termen de 3 zile lucrătoare acestuia nu i se vor aplica puncte de penalizare.

În opinia autorilor, această măsură de stimulare va contribui la prevenirea factorilor de corupţie, întrucât deţinătorii permiselor de conducere care au acumulat un număr critic de puncte de penalizare încearcă să omită această sancţiune pe cale ilegală.

Totodată, Codul contravențional va fi completat cu un nou capitol - Proceduri simplificate de constatare şi examinare a contravenţiei. Actul prin care persoana va fi sancţionată se va emite sub formă de decizie a agentului constatator. Pentru a fi posibilă examinarea cauzei în această procedură, este absolut obligatoriu să fie întrunite doua condiţii şi anume: contravenţia poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului constatator şi nu necesită acumularea de probe, altă condiţie fiind că persoana acceptă constatările agentului constatator ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei şi recunoaşte săvârşirea contravenţiei. Totodată, nu este posibil examinarea cauzei în această procedură dacă, aplicarea sancţiunii contravenţionale este de competenţa instanţei de judecată sau exsită bunuri pasibile de confiscare.

Alte modificări propun ca permisul de conducere să rămână în posesia conducătorului chiar dacă acesta a fost privat de dreptul de a conduce, fără a fi necesară eliberarea unui permis de conducere provizoriu. Menţiunea privind privarea de acest drept va fi operată în baza de date deţinută de INP, la care au acces toţi angajaţii cu atribuţii pe segmentul securităţii circulaţiei rutiere. Conducătorul auto urmează a fi sancționat și în cazul transportării copiilor în vârstă de până la 7 ani, contrar prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere. Se propune majorarea sancţiunii pentru neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor.

Alte prevederi noi se referă la faptul că contravenţia privind lezarea onoarei şi demnităţii persoanei va fi sancţionată chiar dacă nu este adusă în public. În prezent, se sancționează injuria, vorbele sau faptele care lezează onoarea şi demnitatea persoanei doar cele aduse în public.

Proiectul de lege prevede că efectuarea lucrărilor de reconstrucţie sau a altor lucrări, însoţite de zgomot, în încăperile din blocurile locative în intervalul dintre ora 18.00 şi ora 8.00, la fel, se vor sancţiona cu amendă aplicată persoanei fizice și persoanei juridice.

Comentarii