37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Taxele pentru resurse naturale

Taxele pentru resurse naturale

Tipurile taxelor

Cotele impunerii

2018

2019

2020

2021

2022

Taxa pentru apă:

1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din fondul apelor
Din 01.01.2020:
pentru fiecare 1m3 de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane (exceptând apa minerală naturală extrasă, apa potabilă extrasă şi/sau utilizată în scopul îmbutelierii)

0,3 lei

0,3 lei

0,3 lei

0,3 lei

0,3 lei

2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă, de apă potabilă extrasă destinată îmbutelierii
din 2018 – pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă, destinată îmbutelierii, de apă potabilă extrasă destinată îmbutelierii
Din 01.01.2020:
pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă în scopul îmbutelierii

16 lei

16 lei

16 lei

16 lei

16 lei

3) pentru  fiecare 1 mde apă minerală naturală extrasă destinată altor scopuri
Din 01.01.2020:
pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă şi utilizată în alte scopuri decât cele prevăzute la pct.2)

2 lei

2 lei

2 lei

2 lei

2 lei

4) pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopul îmbutelierii

 

-

-

-

16 lei

16 lei

5) pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă utilizată în scopul îmbutelierii 

-

-

-

15,7 lei

15,7 lei

6) pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale

0,06 lei

0,06 lei

0,06 lei

0,06 lei

0,06 lei

Taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice

2% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor

2% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor

2% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor

Abrogată prin LP60 din 23.04.20

-

Taxa pentru efectuarea explorărilor geologice

5% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor

5% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor

5% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor

Abrogată prin LP60 din 23.04.20

-

Taxa pentru extragerea mineralelor utile:

– Materii prime metalifere şi materii prime nemetalifere pentru industrie (granit, gabronorit, diatomite, tripoluri, calcaruri fondate, argile bentonitice, greu fuzibile, refractate şi de modelare, materii prime pentru fabricarea sticlei de cuarţ şi silicioase)

7% din costul mineralelor utile extrase

7% din costul mineralelor utile extrase

7% din costul mineralelor utile extrase

Conform Anexei nr.2 în redacția LP60 din 23.04.20 (Tabelul „Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile” anexat mai jos)

Conform Anexei nr.2 în redacția LP60 din 23.04.20 (Tabelul „Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile” anexat mai jos)

– Materiale de construcţie nemetalifere (materii prime pentru ciment, cretă, piatră de parament, piatră tăiată, piatră brută, piatră spartă, nisip de construcţie, amestecuri de pietriş cu nisip, prundiş, pietriş, materie primă pentru cheramzită, argilă pentru cărămidă etc.)

6% din costul mineralelor utile extrase

6% din costul mineralelor utile extrase

6% din costul mineralelor utile extrase

Conform Anexei nr.2 în redacția LP60 din 23.04.20 (Tabelul „Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile” anexat mai jos)

Conform Anexei nr.2 în redacția LP60 din 23.04.20 (Tabelul „Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile” anexat mai jos)

– Petrol

20% din costul mineralelor utile extrase

20% din costul mineralelor utile extrase

20% din costul mineralelor utile extrase

Conform Anexei nr.2 în redacția LP60 din 23.04.20 (Tabelul „Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile” anexat mai jos)

Conform Anexei nr.2 în redacția LP60 din 23.04.20 (Tabelul „Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile” anexat mai jos)

– Gaz

20% din costul mineralelor utile extrase

20% din costul mineralelor utile extrase

20% din costul mineralelor utile extrase

Conform Anexei nr.2 în redacția LP60 din 23.04.20 (Tabelul „Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile” anexat mai jos)

Conform Anexei nr.2 în redacția LP60 din 23.04.20 (Tabelul „Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile” anexat mai jos)

– Ghips, gresie

10% din costul mineralelor utile extrase

10% din costul mineralelor utile extrase

10% din costul mineralelor utile extrase

Conform Anexei nr.2 în redacția LP60 din 23.04.20 (Tabelul „Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile” anexat mai jos)

Conform Anexei nr.2 în redacția LP60 din 23.04.20 (Tabelul „Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile” anexat mai jos)

Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile

3% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivului

3% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivului

3% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivului

Abrogată prin LP60 din 23.04.20

-

Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile

0,2% din valoarea contabilă a construcţiei subterane

0,2% din valoarea contabilă a construcţiei subterane

0,2% din valoarea contabilă a construcţiei subterane

Abrogată prin LP60 din 23.04.20

-

Taxa pentru folosirea subsolului

-

-

-

a) 3% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivelor subterane

b) 0,2% din valoarea contabilă a construcţiei subterane

a) 3% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivelor subterane

b) 0,2% din valoarea contabilă a construcţiei subterane

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior (Abrogată prin LP60 din 23.04.20, în vigoare din 01.01.2021)

2009-2020 (Abrogat din 01.01.2021)

Lemn de lucru (fără scoarţă), pentru 1 m3

Lemn de foc (cu scoarţă) pentru 1 m3

mare

mijlociu

mic

– Pin

16

11

6

2

– Molid

14

10

5

2

– Stejar, frasin, paltin (arţar), fag

28

20

10

3

– Salcîm

25

19

9

3

– Cais, cireş, dud, măr, păr

43

30

16

3

– Mesteacăn, ulm, tei, carpen, glădiţă

16

11

6

2

– Plop tremurător, plop, salcie

10

7

4

2

– Nuc

52

37

26

2

– Salcie (lozie)

2

– Diverse tipuri de arbori tari

22

18

8

2

– Diverse tipuri de arbori moi

9

6

3

2

– Diverse tipuri de arbori răşinoase

12

9

4

2

Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile (2021-2022)

Nr.
crt.

Categoria şi tipul mineralului util

Unitatea
de măsură

Cota taxei per unitate
de măsură, lei

1

Argilă bentonitică

tonă

7

2

Calcar pentru producerea varului

m3

4

3

Calcar silicios

tonă

4

4

Gaz combustibil (liber, dizolvat în petrol)

m3

50

5

Ghips

tonă

7

6

Roci de nisip şi prundiş

m3

4

7

Materiale de formare (nisip, argilă)

tonă

6

8

Calcar pentru industria de zahăr

tonă

4

9

Materie primă silicioasă (diatomit, tripoli)

m3

4

10

Materie primă pentru ceramică (argilă, argilă nisipoasă)

m3

6

11

Materie primă pentru ciment (calcar, argilă)

tonă

4

12

Materie primă pentru producerea cărămizii şi ţiglei (argilă, argilă nisipoasă, nisip degresant)

m3

5

13

Materie primă pentru producerea sticlei (nisip)

tonă

5

14

Materie primă de cheramzit (argilă, argilit)

m3

5

15

Nisip pentru produse de silicat

m3

5

16

Petrol (rezerve geologice şi extractibile)

tonă

50

17

Piatră de construcţie (calcar, gresie, granit)

m3

5

18

Piatră naturală de faţadă (calcar, gresie)

m3

16

19

Calcar pentru tăierea blocurilor pentru pereţi

m3

7

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...