37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Taxele locale: modificările efectuate în mai multe formulare

Taxele locale: modificările efectuate în mai multe formulare

09.03.2023422 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 8 martie 2023 a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.60 din 3 martie 2023 cu privire la modificarea unor ordine.

Respectiv, documentul publicat prevede excluderea obligației de completare a coloanei nr. 3 ”Codul subdiviziunii” din Anexa la Darea de seamă pe taxele locale - Forma TL 13, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1603  din  20.12.2012, de către contribuabilii care dispun în cadrul uneia și aceleiași localități de mai multe obiecte impozabile la o taxă locală.

O altă intervenție se referă la completarea subpct. 3.3. (Obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților) al compartimentului 3 din Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 cu următoarele prevederi:

f)obiective
comercial-economice


 

 pînă la 100 m2

1800

 

 

 

 

 1 m2 suprafață teren

16

 

 

 

 

100 m2
şi mai mult

3600

 

 

 

 

 1 m2 suprafață teren

16

 

 

 

 

Ca urmare a modificărilor operate prin Ordinul nr.60/2023, Forma TFZD 15 va conține informații referitoare la noua categorie de obiecte ale impunerii cu taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere - obiectivele comercial-economice (depozite și frigidere agricole).

O altă modificare se referă la substituirea textului ”art. 352 alin. (5)”cu textul ”art. 351 alin. (4)” pe tot parcursul Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 317 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informației privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) din Codul fiscal.

O serie de ajustări au fost operate și în Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 425 din 30.09.2019 cu privire la aprobarea formularelor tipizate Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20 şi Forma ICM 20. Ca urmare a modificărilor și completărilor operate în tot cuprinsul ordinului textele „obiective de prestare a serviciilor rutiere”, „obiectivele de prestare a serviciilor rutiere” și „obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere” a fost completat cu textul „, precum și obiective comerciale economice”, la forma și cazul respectiv.

De asemenea, în cadrul Anexei nr. 1 (Informația privind subiecții impunerii, ale căror obiective de publicitate exterioară și obiective de prestare a serviciilor rutiere sunt amplasate în zona drumului public și/sau în zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților (Forma IZDP 20), tabelul a fost completat cu trei coloane noi:

 
obiective comercial-economice
Numărul de obiective comercial-economice cu suprafața de până la 100m2 Numărul de obiective comercial-economice cu suprafața de 100m2 și mai mult Suprafața terenului (m3)
25 26 27
     

Totodată, au fost introduse modificări și în Anexele nr. 2, nr. 3 și nr.4.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data publicării și se aplică aferent perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023, cu excepția modificărilor la Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015, care se aplică începând cu perioada fiscală a anului 2024.

În Monitorul Oficial din 8 martie 2023 a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.60 din 3 martie 2023 cu privire la modificarea unor ordine.

Respectiv, documentul publicat prevede excluderea obligației de completare a coloanei nr. 3 ”Codul subdiviziunii” din Anexa la Darea de seamă pe taxele locale - Forma TL 13, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1603  din  20.12.2012, de către contribuabilii care dispun în cadrul uneia și aceleiași localități de mai multe obiecte impozabile la o taxă locală.

O altă intervenție se referă la completarea subpct. 3.3. (Obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților) al compartimentului 3 din Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 cu următoarele prevederi:

f)obiective
comercial-economice


 

 pînă la 100 m2

1800

 

 

 

 

 1 m2 suprafață teren

16

 

 

 

 

100 m2
şi mai mult

3600

 

 

 

 

 1 m2 suprafață teren

16

 

 

 

 

Ca urmare a modificărilor operate prin Ordinul nr.60/2023, Forma TFZD 15 va conține informații referitoare la noua categorie de obiecte ale impunerii cu taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere - obiectivele comercial-economice (depozite și frigidere agricole).

O altă modificare se referă la substituirea textului ”art. 352 alin. (5)”cu textul ”art. 351 alin. (4)” pe tot parcursul Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 317 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informației privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) din Codul fiscal.

O serie de ajustări au fost operate și în Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 425 din 30.09.2019 cu privire la aprobarea formularelor tipizate Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20 şi Forma ICM 20. Ca urmare a modificărilor și completărilor operate în tot cuprinsul ordinului textele „obiective de prestare a serviciilor rutiere”, „obiectivele de prestare a serviciilor rutiere” și „obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere” a fost completat cu textul „, precum și obiective comerciale economice”, la forma și cazul respectiv.

De asemenea, în cadrul Anexei nr. 1 (Informația privind subiecții impunerii, ale căror obiective de publicitate exterioară și obiective de prestare a serviciilor rutiere sunt amplasate în zona drumului public și/sau în zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților (Forma IZDP 20), tabelul a fost completat cu trei coloane noi:

 
obiective comercial-economice
Numărul de obiective comercial-economice cu suprafața de până la 100m2 Numărul de obiective comercial-economice cu suprafața de 100m2 și mai mult Suprafața terenului (m3)
25 26 27
     

Totodată, au fost introduse modificări și în Anexele nr. 2, nr. 3 și nr.4.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data publicării și se aplică aferent perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023, cu excepția modificărilor la Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015, care se aplică începând cu perioada fiscală a anului 2024.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...