37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Taxele locale

Taxele locale

Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Unitatea de măsură a cotei

 

2023

Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite

2020

 

 

 

2021   

 

   

 

2022

a) Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:
– în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);

– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei

lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei țărănești și de fermier, de asemenea membrii acesteia și/sau pentru fiecare persoană care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției

200 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise.

Din 01.01.2021: 
Venitul din vânzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise, cu excepţia loteriilor organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice

%

0,25%

%

%

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

%

5%

%

%

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

d) Taxă de aplicare a simbolicii locale

Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală

%

0,25%

%

%

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

e) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

Unitățile de comerț și/sau de prestări servicii care corespund activităților expuse în anexa nr.1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior

Din 01.01.2021:
Numărul unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii care corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior (pentru fiecare unitate comercială şi/sau de prestări servicii)
1 grupa CAEM 47.30
2 grupa CAEM 92.00 - cazinourile automatele de joc

lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii

mun. Chişinău şi mun. Bălţi (inclusiv satele, comunele şi oraşele din municipiile respective):
- 100 000 lei anual

Alte municipii şi oraşe:
- 75 000 lei anual

Comune (sate):
- 50 000 lei anual
- 200 000 lei anual
- 500 000 lei anual

lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii

lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

f) Taxă de piaţă

Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor

lei anual pentru fiecare metru pătrat

mun. Chişinău şi mun. Bălţi:
- 100 lei anual

Alte municipii şi oraşe:
- 75 lei anual

Comune (sate):
- 50 lei anual

lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

g) Taxă pentru cazare

Venitul din vînzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare

%

7,5%

%

% Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

h) Taxă balneară

Venitul din vînzări ale biletelor de odihnă şi tratament

%

2,5%

%

%

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

i) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

Numărul de unităţi de transport

Din 01.01.2021:

Numărul de unităţi de transport (pentru fiecare unitate de transport)

În regim de taxi:

Mijloace de transport cu capacitatea de până la 24 de locuri, inclusiv (fără locul șoferului) 

Mijloace de transport cu capacitatea de peste 25 de locuri (fără locul șoferului)

lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri

 

-6000 lei

 

anual 15000 lei anual

 

 

- 27600 lei anual

 

 

 

 

 

lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri

 

 

 

 

lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

j) Taxă pentru parcare

Suprafaţa parcării

lei anual pentru fiecare metru pătrat

30 lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

k) Taxă de la posesorii de cîini

Numărul de cîini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an

lei anual pentru fiecare cîine, în funcţie de numărul de cîini aflaţi în posesiune

lei anual pentru fiecare cîine, în funcţie de numărul de cîini aflaţi în posesiune

 

 

Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale

n1) Taxă pentru parcaj

Locul de parcaj

lei pentru fiecare loc de parcaj

lei pentru fiecare loc de parcaj

lei pentru fiecare loc de parcaj

lei pentru fiecare loc de parcaj

Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale

p) Taxă pentru salubrizare

Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol

lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă

lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă

Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale

q) Taxă pentru dispozitivele publicitare

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar

lei anual pentru fiecare metru pătrat

1200 lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătra

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar"

Notă. În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară nu se prezintă darea de seamă fiscală.

Cota taxelor locale se stabilește de către autoritatea administrației publice locale în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii. Informația cu privire la cotele taxelor locale aprobate pentru alte localități o puteți găsi:
Registrul de stat al actelor locale;
- Paginile web ale primăriiilor din municipiile şi oraşele Republicii Moldova.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...