37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Taxa pe valoare adăugată: măsurile prevăzute în proiectul politicii fiscale pentru anul 2024

Taxa pe valoare adăugată: măsurile prevăzute în proiectul politicii fiscale pentru anul 2024

23.05.2023407 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2024 prevede modificarea unui șir de acte normative, cum ar fi: Codul fiscal, Codul vamal, Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legea nr.1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare, Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845/1992, Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 etc.

Propunerile incluse în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2024, includ schimbări conceptuale și sistemice de ordin fiscal și vamal. În continuare vă prezentăm măsurile propuse la capitolul TVA.

 • Livrările efectuate la un preţ mai mic decît cel de piaţă, fără efectuarea plăţii, în contul retribuirii muncii
  Potrivit proiectului, se propune completarea art. 99 alin. (4) din Codul fiscal cu textul: , iar pentru mărfurile, serviciile de  producție proprie – costul de producție. Respectiv, valoarea impozabilă a livrărilor de mărfuri, servicii de producție proprie va constituie costul de producție al acestora.
 • Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale
  Se prevede abrogarea alin. (21) al art. 1011 din Codul fiscal ce prevede restituirea TVA pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate până la 31 decembrie 2011, în contextul în care termenul de prescripție prevăzut pentru acestea a expirat.
 • Deducerea sumei T.V.A. pentru mărfurile, serviciile procurate
  Proiectul prevede completarea art.102 alin. (12) din Codul fiscal în partea ce ține de acordarea dreptului la deducerea sumei TVA în luna în care a avut loc livrarea, în cazul emiterii de către furnizor a facturii fiscale sau a facturii fiscale electronice (e-facturii) în baza avizelor de însoțire a mărfii, până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei care a avut loc livrarea documentată.
 • Scutirea de T.V.A.
  Se propune modificarea pct. 30) al art. 103 din Codul fiscal în scopul evitării interpretărilor duale și eliminării incertitudinilor aferente aplicabilității scutirii de TVA fără drept de deducere, prin racordarea prevederilor la noțiunile din domeniul energic, și anume substituirea cuvintele „parcurilor eoliene și al parcurilor fotovoltaice” cu cuvintele „centralelor electrice eligibile care produc din surse regenerabile energie”.
  O altă prevedere se referă modificarea regimului fiscal aplicat autoturismelor prin impozitarea acestora cu TVA pe principii generale, începând cu 01.01.2025, cu micșorarea graduală a cotei accizei.
 • Anularea înregistrării
  De asemenea, documentul prevede excluderea din art. 113 alin. (5) din Codul fiscal, a cuvintelor ”iar perioada de suspendare a activităţii nu se ia în calcul la aprecierea plafonului stabilit la alin.(2) lit.a)”. Astfel, potrivit noi redacții în cazul suspendării activităţii subiectului impozabil în conformitate cu legislaţia în vigoare, înregistrarea în calitate de contribuabil al T.V.A. nu se anulează.
 • Evidenţa mărfurilor, serviciilor
  Modificarea art. 118 din Codul fiscal prevede specificarea expresă a termenului de întocmire a Registrelor de evidență a procurărilor și livrărilor de mărfuri, servicii și anume până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale.
 • Modul şi termenele de eliberare a formularelor de facturi fiscale, a seriei şi diapazonului de numere
  Abrogarea prevederilor art. 1182 alin. (1) – (3)  din Codul fiscal se propune în contextul în care, actualmente, asigurarea cu formulare de facturi fiscale se realizează prin procedura de comandare, în mod gratuit, a seriei și diapazonului.

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2024 prevede modificarea unui șir de acte normative, cum ar fi: Codul fiscal, Codul vamal, Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legea nr.1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare, Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845/1992, Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 etc.

Propunerile incluse în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2024, includ schimbări conceptuale și sistemice de ordin fiscal și vamal. În continuare vă prezentăm măsurile propuse la capitolul TVA.

 • Livrările efectuate la un preţ mai mic decît cel de piaţă, fără efectuarea plăţii, în contul retribuirii muncii
  Potrivit proiectului, se propune completarea art. 99 alin. (4) din Codul fiscal cu textul: , iar pentru mărfurile, serviciile de  producție proprie – costul de producție. Respectiv, valoarea impozabilă a livrărilor de mărfuri, servicii de producție proprie va constituie costul de producție al acestora.
 • Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale
  Se prevede abrogarea alin. (21) al art. 1011 din Codul fiscal ce prevede restituirea TVA pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate până la 31 decembrie 2011, în contextul în care termenul de prescripție prevăzut pentru acestea a expirat.
 • Deducerea sumei T.V.A. pentru mărfurile, serviciile procurate
  Proiectul prevede completarea art.102 alin. (12) din Codul fiscal în partea ce ține de acordarea dreptului la deducerea sumei TVA în luna în care a avut loc livrarea, în cazul emiterii de către furnizor a facturii fiscale sau a facturii fiscale electronice (e-facturii) în baza avizelor de însoțire a mărfii, până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei care a avut loc livrarea documentată.
 • Scutirea de T.V.A.
  Se propune modificarea pct. 30) al art. 103 din Codul fiscal în scopul evitării interpretărilor duale și eliminării incertitudinilor aferente aplicabilității scutirii de TVA fără drept de deducere, prin racordarea prevederilor la noțiunile din domeniul energic, și anume substituirea cuvintele „parcurilor eoliene și al parcurilor fotovoltaice” cu cuvintele „centralelor electrice eligibile care produc din surse regenerabile energie”.
  O altă prevedere se referă modificarea regimului fiscal aplicat autoturismelor prin impozitarea acestora cu TVA pe principii generale, începând cu 01.01.2025, cu micșorarea graduală a cotei accizei.
 • Anularea înregistrării
  De asemenea, documentul prevede excluderea din art. 113 alin. (5) din Codul fiscal, a cuvintelor ”iar perioada de suspendare a activităţii nu se ia în calcul la aprecierea plafonului stabilit la alin.(2) lit.a)”. Astfel, potrivit noi redacții în cazul suspendării activităţii subiectului impozabil în conformitate cu legislaţia în vigoare, înregistrarea în calitate de contribuabil al T.V.A. nu se anulează.
 • Evidenţa mărfurilor, serviciilor
  Modificarea art. 118 din Codul fiscal prevede specificarea expresă a termenului de întocmire a Registrelor de evidență a procurărilor și livrărilor de mărfuri, servicii și anume până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale.
 • Modul şi termenele de eliberare a formularelor de facturi fiscale, a seriei şi diapazonului de numere
  Abrogarea prevederilor art. 1182 alin. (1) – (3)  din Codul fiscal se propune în contextul în care, actualmente, asigurarea cu formulare de facturi fiscale se realizează prin procedura de comandare, în mod gratuit, a seriei și diapazonului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...