37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Tăticii vor putea solicita indemnizația paternală în termen extins

Tăticii vor putea solicita indemnizația paternală în termen extins

06.06.20181.669 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Tatăl copilului nou-născut, va putea solicita stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 12 luni din data acordării concediului paternal.

În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a înaintat spre consultări publice proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea unor Hotărâri de Guvern, printre care și Hotărârea Guvernului nr. 1245 din 15.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale.

Amintim că, în prezent termenul de solicitare a indemnizației paternale este de 30 de zile din data acordării concediului paternal.

Autorii proiectului susțin că, termenul de 30 de zile este unul prea restrâns, astfel, sunt impuse unele nemulțumiri în rândurile acestor categorii de beneficiari.

Având în vedere faptul că, la stabilirea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii termenul de adresare este de 12 luni din data nașterii copilului, autorii consideră oportună modificarea termenului și în cazul solicitării îndemnizațiilor paternale.

Proiectul Hotărârii de Guvern, mai are ca scop aducerea în concordanță a hotărârilor vizate, cu prevederile unor acte legislative în contextul excluderii din circuit, începând cu 1 ianuarie 2019, a carnetelor de muncă și atribuirea funcțiilor de control asupra corectitudinii stabilirii, calculării și plății indemnizațiilor de asigurări sociale, Inspectoratului de Stat al Muncii.

În acest sens, pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005, va fi modificată în așa fel fel încât, în cazul persoanei angajate în baza contractului individual de muncă pe o durată nedeterminată, dreptul la indemnizaţie pentru concediul medical început până la data concedierii care continuă fără întrerupere şi după concediere, se va menţine după concediere dacă calitatea de asigurat este pierdută din motive ce nu i se pot imputa (art. 86 alin. (1) lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat doar prin declaraţia scrisă pe propria răspundere, fară a mai fi necesare prezentarea înscrierilor din carnetul de muncă.
După concediere, indemnizaţia se achită de unitatea din care persoana a fost concediată sau, în cazul lichidării acesteia, din contul bugetului de asigurări sociale de stat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Controlul asupra corectitudinii stabilirii, calculării şi plăţii indemnizaţiilor se va exercita de către Inspectoratul de Stat al Muncii – privind cheltuielile efectuate din mijloacele angajatorului și din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Inspecția Financiară și Ispectoratul de Stat al Muncii va informa CNAS despre rezultatele controalelor în cadrul cărora a fost verificată corectitudinea stabilirii, calculării și plății indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a documentelor aferente rezultatelor controalelor.

În condițiile operării modificărilor la Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, persoanele ce solicită dreptul la pensie, urmează să confirme documentar stagiul de cotizare pe tot parcursul activității. Pentru perioada începând cu 1 ianuarie 1999 stagiul de cotizare se efectuează prin prezentarea carnetelor de muncă în original și copie. În scopul completării conturilor personale de asigurări sociale cu informația privind stagiul de muncă realizat pînă la 1 ianuarie 1999, în perioada 1 mai 2018 – 15 decembrie 2018, CNAS va scana informația din carnetele de muncă prezentate de către angajator, stocând informația în Registrul de stat al evidenței individuale a contribuțiilor. Graficul de scanare poate fi consultat aici.

Hotărârea Guvernului nr. 165 din 21.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, va fi completată cu un nou pct. - 831 care va stabili că:

Stagiul de cotizare în condițiile speciale se confirmă prin carnetul de muncă, dar după 1 ianuarie 2019, va fi confirmat prin documente ce conțin informații privind funcția ocupată și perioada de activitate realizată, elberate de către întreprinderea, organizația sau instituția unde a activat asiguratul, legalizate prin semnătura conducătorilor și ștampila entității. Documentele prezentate, vor trebui să conțină și temeiul în baza cărora au fost eliberate.

Tatăl copilului nou-născut, va putea solicita stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 12 luni din data acordării concediului paternal.

În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a înaintat spre consultări publice proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea unor Hotărâri de Guvern, printre care și Hotărârea Guvernului nr. 1245 din 15.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale.

Amintim că, în prezent termenul de solicitare a indemnizației paternale este de 30 de zile din data acordării concediului paternal.

Autorii proiectului susțin că, termenul de 30 de zile este unul prea restrâns, astfel, sunt impuse unele nemulțumiri în rândurile acestor categorii de beneficiari.

Având în vedere faptul că, la stabilirea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii termenul de adresare este de 12 luni din data nașterii copilului, autorii consideră oportună modificarea termenului și în cazul solicitării îndemnizațiilor paternale.

Proiectul Hotărârii de Guvern, mai are ca scop aducerea în concordanță a hotărârilor vizate, cu prevederile unor acte legislative în contextul excluderii din circuit, începând cu 1 ianuarie 2019, a carnetelor de muncă și atribuirea funcțiilor de control asupra corectitudinii stabilirii, calculării și plății indemnizațiilor de asigurări sociale, Inspectoratului de Stat al Muncii.

În acest sens, pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005, va fi modificată în așa fel fel încât, în cazul persoanei angajate în baza contractului individual de muncă pe o durată nedeterminată, dreptul la indemnizaţie pentru concediul medical început până la data concedierii care continuă fără întrerupere şi după concediere, se va menţine după concediere dacă calitatea de asigurat este pierdută din motive ce nu i se pot imputa (art. 86 alin. (1) lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat doar prin declaraţia scrisă pe propria răspundere, fară a mai fi necesare prezentarea înscrierilor din carnetul de muncă.
După concediere, indemnizaţia se achită de unitatea din care persoana a fost concediată sau, în cazul lichidării acesteia, din contul bugetului de asigurări sociale de stat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Controlul asupra corectitudinii stabilirii, calculării şi plăţii indemnizaţiilor se va exercita de către Inspectoratul de Stat al Muncii – privind cheltuielile efectuate din mijloacele angajatorului și din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Inspecția Financiară și Ispectoratul de Stat al Muncii va informa CNAS despre rezultatele controalelor în cadrul cărora a fost verificată corectitudinea stabilirii, calculării și plății indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a documentelor aferente rezultatelor controalelor.

În condițiile operării modificărilor la Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, persoanele ce solicită dreptul la pensie, urmează să confirme documentar stagiul de cotizare pe tot parcursul activității. Pentru perioada începând cu 1 ianuarie 1999 stagiul de cotizare se efectuează prin prezentarea carnetelor de muncă în original și copie. În scopul completării conturilor personale de asigurări sociale cu informația privind stagiul de muncă realizat pînă la 1 ianuarie 1999, în perioada 1 mai 2018 – 15 decembrie 2018, CNAS va scana informația din carnetele de muncă prezentate de către angajator, stocând informația în Registrul de stat al evidenței individuale a contribuțiilor. Graficul de scanare poate fi consultat aici.

Hotărârea Guvernului nr. 165 din 21.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, va fi completată cu un nou pct. - 831 care va stabili că:

Stagiul de cotizare în condițiile speciale se confirmă prin carnetul de muncă, dar după 1 ianuarie 2019, va fi confirmat prin documente ce conțin informații privind funcția ocupată și perioada de activitate realizată, elberate de către întreprinderea, organizația sau instituția unde a activat asiguratul, legalizate prin semnătura conducătorilor și ștampila entității. Documentele prezentate, vor trebui să conțină și temeiul în baza cărora au fost eliberate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...