37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă va fi mai accesibilă

Plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă va fi mai accesibilă

21.12.2020751 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 18 decembrie 2020, a fost publicată Hotărârea nr. 898 din 14.12.2020 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.

Hotărârea de Guvern a fost aprobată în vederea reglementării modalității de plată a prestațiilor de asigurări sociale prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).

De asemenea, prin această Hotărâre se prevede ca sumele prestațiilor sociale stabilite și nesolicitate de beneficiari în decurs de 12 luni consecutive se suspendă și se reiau în plată din luna adresării, acestea fiind achitate retroactiv. Plata pensiilor se reia din luna suspendării, fără nici o limitare în termen, iar plata altor prestații sociale se reia pentru un termen ce nu depășește 3 ani calendaristici, dar nu mai devreme din luna suspendării.

Totodată, s-a exclus obligația Casei Naționale de Asigurări Sociale de a contracta prestatorul de servicii de plată stabilit de beneficiar la data acordării dreptului la prestație socială și se va asigura libertatea și comoditatea beneficiarului de a alege, la orice etapă a vieții, prestatorul de servicii de plată și modalitatea de plată prin orice instrument de plată legal disponibil și în orice locație din țară prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice MPay.

Potrivit modificărilor aprobate (Anexa la HG nr.898/2020), Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005, se modifică după cum urmează:

 1. La punctul 8 din Regulament, care prevede:
  „Indemnizaţiile sînt solicitate în baza actelor justificative în termenul care nu depăşeşte 12 luni de la data restabilirii capacităţii de muncă, stabilirii gradului de dizabilitate, expirării concediului de maternitate. Indemnizațiile se plătesc pe o perioadă ce nu depășește retroactiv 12 luni anterioare datei solicitării indemnizației.” - ultima propoziție a fost exclusă;
 2. Punctul 9 va avea următorul cuprins:
  9. Sumele indemnizațiilor stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, şi se achită retroactiv pentru un termen ce nu depășește trei ani premergători lunii adresării, dar nu mai devreme de luna suspendării.
 3. punctul 502 va avea următorul cuprins:
  502. Plata indemnizațiilor de maternitate se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizațiilor de maternitate se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale.”;
 4. Se abrogă punctul 61, care prevede:
  Prestatorii de servicii de plată desemnaţi (în continuare – prestatori), în baza informaţiei primite în mod electronic de la Casa Naţională, efectuează plata indemnizaţiei de maternitate.
 5. Punctul 109 va avea următorul cuprins:
  109. Plata indemnizațiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizațiilor se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale.”;
 6. Se completează Regulamentul cu punctul 1212 cu următorul cuprins:
  1212. Sumele cu titlu de indemnizații primite necuvenit se restituie integral de către persoana care le-a primit. Pentru restituirea sumelor primite necuvenit Casa Naţională de Asigurări Sociale emite decizia respectivă. În cazul în care sumele sunt disponibile în conturile beneficiarilor, acestea se restituie pe contul Casei Naționale de Asigurări Sociale de către prestatorul de servicii de plată prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay). În cazul în care sumele nu pot fi restituite de către prestatorul de servicii de plată, acestea se restituie în baza deciziei pe contul Casei Naționale de Asigurări Sociale de către persoanele care le-au primit.”.

Prevederile sus-menționate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 18 decembrie 2020, a fost publicată Hotărârea nr. 898 din 14.12.2020 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.

Hotărârea de Guvern a fost aprobată în vederea reglementării modalității de plată a prestațiilor de asigurări sociale prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).

De asemenea, prin această Hotărâre se prevede ca sumele prestațiilor sociale stabilite și nesolicitate de beneficiari în decurs de 12 luni consecutive se suspendă și se reiau în plată din luna adresării, acestea fiind achitate retroactiv. Plata pensiilor se reia din luna suspendării, fără nici o limitare în termen, iar plata altor prestații sociale se reia pentru un termen ce nu depășește 3 ani calendaristici, dar nu mai devreme din luna suspendării.

Totodată, s-a exclus obligația Casei Naționale de Asigurări Sociale de a contracta prestatorul de servicii de plată stabilit de beneficiar la data acordării dreptului la prestație socială și se va asigura libertatea și comoditatea beneficiarului de a alege, la orice etapă a vieții, prestatorul de servicii de plată și modalitatea de plată prin orice instrument de plată legal disponibil și în orice locație din țară prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice MPay.

Potrivit modificărilor aprobate (Anexa la HG nr.898/2020), Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005, se modifică după cum urmează:

 1. La punctul 8 din Regulament, care prevede:
  „Indemnizaţiile sînt solicitate în baza actelor justificative în termenul care nu depăşeşte 12 luni de la data restabilirii capacităţii de muncă, stabilirii gradului de dizabilitate, expirării concediului de maternitate. Indemnizațiile se plătesc pe o perioadă ce nu depășește retroactiv 12 luni anterioare datei solicitării indemnizației.” - ultima propoziție a fost exclusă;
 2. Punctul 9 va avea următorul cuprins:
  9. Sumele indemnizațiilor stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, şi se achită retroactiv pentru un termen ce nu depășește trei ani premergători lunii adresării, dar nu mai devreme de luna suspendării.
 3. punctul 502 va avea următorul cuprins:
  502. Plata indemnizațiilor de maternitate se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizațiilor de maternitate se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale.”;
 4. Se abrogă punctul 61, care prevede:
  Prestatorii de servicii de plată desemnaţi (în continuare – prestatori), în baza informaţiei primite în mod electronic de la Casa Naţională, efectuează plata indemnizaţiei de maternitate.
 5. Punctul 109 va avea următorul cuprins:
  109. Plata indemnizațiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizațiilor se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale.”;
 6. Se completează Regulamentul cu punctul 1212 cu următorul cuprins:
  1212. Sumele cu titlu de indemnizații primite necuvenit se restituie integral de către persoana care le-a primit. Pentru restituirea sumelor primite necuvenit Casa Naţională de Asigurări Sociale emite decizia respectivă. În cazul în care sumele sunt disponibile în conturile beneficiarilor, acestea se restituie pe contul Casei Naționale de Asigurări Sociale de către prestatorul de servicii de plată prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay). În cazul în care sumele nu pot fi restituite de către prestatorul de servicii de plată, acestea se restituie în baza deciziei pe contul Casei Naționale de Asigurări Sociale de către persoanele care le-au primit.”.

Prevederile sus-menționate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...