37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Subvenționarea locurilor de muncă. Ce documente au fost aprobate

Subvenționarea locurilor de muncă. Ce documente au fost aprobate

13.07.20181.570 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 118 din 26 iunie 2018 cu privire la implementarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă.

Conform ordinului menționat au fost aprobate:

  • Cererea de rezervare a subvenției pentru crearea locurilor de muncă, (anexa nr.1);
  • Cererea de achitare a subvenției pentru crearea locurilor de muncă, (anexa nr.2);
  • Registrul acordării subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă, (anexa nr.3).

Amintim că, Regulamentul privind subvenţionarea creării locurilor de muncă a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1145 din 20.12.2017.

Regulamentul respectiv, stabilește mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru subvenționarea creării locurilor de muncă pentru unele categorii de persoane cetățeni ai Republicii Moldova, în vederea relansării economiei naționale, inclusiv a dezvoltării regionale și a ajustării acesteia la condițiile pieței de muncă.

Subiecți ai subvenției pot fi orice persoane fizice cetățeani al Republicii Moldova, care face parte din una dintre următoarele categorii:
- bărbați cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani,
- bărbați cu vîrsta peste 45 de ani;
- femei de toate vîrstele.

Solicitantați ai subvențiilor sunt persoanele juridice, cu excepția entităților cu capital integral sau majoritar de stat (mai mult de 50%), care practică activitate de întreprinzător în Republica Moldova și care au depus cerere de solicitare a subvenției.

Cuantumul subvenției pentru un loc de muncă creat și destinat subiectului subvenției este de 40000 de lei pentru anul 2018. Începând cu anul următor, cuantumul subvenției se va indexa anual în funcție de majorarea salariului mediu pe economie.

Creșterea efectivului de salariați, se calculează ca diferența dintre numărul de angajați de la finele anului de gestiune (31 decembrie) și numărul de angajați de la finele anului precedent (31 decembrie). Pentru solicitanții aflați în primul an de activitate, creșterea efectivului de salariați se consideră efectivul de salariați de la finele anului de gestiune.

Atenție însă, la determinarea creșterii anuale a efectivului de salariați nu se ia în calcul:
1) migrarea salariaților între întreprinderile asociate;
2) reangajarea salariaților eliberați în anul precedent;
3) lipsa angajărilor pe locurile de muncă pe o perioadă de 6 luni cumulativ și mai mult pe parcursul anului.

Mărimea subvenției per beneficiar se calculează ca produsul dintre cuantumul subvenției şi creșterea anuală a efectivului de salariați subiecți ai subvenției la întreprindere. Pentru municipiile Chișinău și Bălți, se stabilesc 50% din cuantumul subvenției pentru un loc de muncă creat și destinat subvenției.

Persoanele juridice care practică activități economice incluse în anexa 2 a HG 1145/2017, nu pot solicita subvenții pentru crearea locurilor de muncă.

Serviciul Fiscal de Stat, va furniza electronic Ministerului Finanțelor rapoartele IALS14 și IPC18 prezentate de către solicitanții de subvenții.

Prezentul Ordin, intră în vigoare astăzi.

În Monitorul Oficial de astăzi, a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 118 din 26 iunie 2018 cu privire la implementarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă.

Conform ordinului menționat au fost aprobate:

  • Cererea de rezervare a subvenției pentru crearea locurilor de muncă, (anexa nr.1);
  • Cererea de achitare a subvenției pentru crearea locurilor de muncă, (anexa nr.2);
  • Registrul acordării subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă, (anexa nr.3).

Amintim că, Regulamentul privind subvenţionarea creării locurilor de muncă a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1145 din 20.12.2017.

Regulamentul respectiv, stabilește mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru subvenționarea creării locurilor de muncă pentru unele categorii de persoane cetățeni ai Republicii Moldova, în vederea relansării economiei naționale, inclusiv a dezvoltării regionale și a ajustării acesteia la condițiile pieței de muncă.

Subiecți ai subvenției pot fi orice persoane fizice cetățeani al Republicii Moldova, care face parte din una dintre următoarele categorii:
- bărbați cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani,
- bărbați cu vîrsta peste 45 de ani;
- femei de toate vîrstele.

Solicitantați ai subvențiilor sunt persoanele juridice, cu excepția entităților cu capital integral sau majoritar de stat (mai mult de 50%), care practică activitate de întreprinzător în Republica Moldova și care au depus cerere de solicitare a subvenției.

Cuantumul subvenției pentru un loc de muncă creat și destinat subiectului subvenției este de 40000 de lei pentru anul 2018. Începând cu anul următor, cuantumul subvenției se va indexa anual în funcție de majorarea salariului mediu pe economie.

Creșterea efectivului de salariați, se calculează ca diferența dintre numărul de angajați de la finele anului de gestiune (31 decembrie) și numărul de angajați de la finele anului precedent (31 decembrie). Pentru solicitanții aflați în primul an de activitate, creșterea efectivului de salariați se consideră efectivul de salariați de la finele anului de gestiune.

Atenție însă, la determinarea creșterii anuale a efectivului de salariați nu se ia în calcul:
1) migrarea salariaților între întreprinderile asociate;
2) reangajarea salariaților eliberați în anul precedent;
3) lipsa angajărilor pe locurile de muncă pe o perioadă de 6 luni cumulativ și mai mult pe parcursul anului.

Mărimea subvenției per beneficiar se calculează ca produsul dintre cuantumul subvenției şi creșterea anuală a efectivului de salariați subiecți ai subvenției la întreprindere. Pentru municipiile Chișinău și Bălți, se stabilesc 50% din cuantumul subvenției pentru un loc de muncă creat și destinat subvenției.

Persoanele juridice care practică activități economice incluse în anexa 2 a HG 1145/2017, nu pot solicita subvenții pentru crearea locurilor de muncă.

Serviciul Fiscal de Stat, va furniza electronic Ministerului Finanțelor rapoartele IALS14 și IPC18 prezentate de către solicitanții de subvenții.

Prezentul Ordin, intră în vigoare astăzi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...