37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Subvenționarea creării locurilor de muncă. Modificări noi în Regulament

Subvenționarea creării locurilor de muncă. Modificări noi în Regulament

21.09.2020693 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1145/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă a fost elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. Proiectul a fost aprobat în Ședința Secretarilor de Stat la data de 17.09.2020.

În scopul stimulării agenților economici (investitori autohtoni și străini) să creeze noi locuri de muncă, prin Hotărârea Guvernului nr.1145/2017 s-a aprobat mecanismul privind subvenționarea creării locurilor de muncă, fapt ce urmărește relansarea economiei naționale inclusiv dezvoltării regionale și ajustării condițiilor pieței de muncă. Potrivit mecanismului, se prevede acordarea unei subvenții în mărime de 40 mii lei, în două tranșe, pentru fiecare loc de muncă creat pentru anumite categorii de cetățeni, agenților economici care întrunesc cumulativ anumite criterii de eligibilitate (au o creștere a efectivului de salariați de cel puțin 100 persoane; salariul mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate nu este mai mic decât 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie etc.).

Potrivit informației prezentată de Ministerul Finanțelor, autoritatea responsabilă pentru acordarea subvenției, privind mersul implementării acestui mecanism, în perioada 2018- 2019 la acest mecanism au aplicat 9 agenți economici (sau 0,19% din numărul întreprinderilor din industria prelucrătoare), dintre care doar o singură companie a reușit să îndeplinească criteriile de eligibilitate. În rezultat, au fost create 1062 locuri noi de muncă pentru care a fost calculată subvenția în mărime de 42,48 mil lei, și a fost achitată prima tranșă în sumă de 21,24 mil lei.

Astfel, precum indică datele, acest mecanism se bucură de un interes scăzut din partea agenților economici. Principala cauză enunțată de reprezentanții mediului de afaceri fiind condițiile de eligibilitate foarte dure pentru obținerea subvenției, pe care puține companii pot să le îndeplinească.

Toate aceste circumstanțe a impus revizuirea mecanismului menționat, astfel încât să stimuleze mult mai mulți agenți economici să creeze noi locuri de muncă, pentru care vor fi subvenționați corespunzător.

Urmare implementării mecanismului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă (HG nr. 1145/2017), s-au identificat mai multe carențe și disfuncționalități pentru acei agenți economici (investitori autohtoni și străini) care doresc să-și lanseze afacerea în Republica Moldova, sau să-și extindă afacerea existentă. În scopul eliminării acestor carențe, în prezentul proiect de modificare a Regulamentului se propun următoarele prevederi principale:

- excluderea limitării pe categorii de vârstă între bărbați și femei a subiecților subvenției. (Această modificare rezultă din faptul, că din cauza lipsei acute a forței de muncă calificată, majoritatea întreprinderilor industriale sunt în incapacitate să angajeze personal în limita categoriilor de vârstă prevăzute în Regulamentul nominalizat. Prin urmare, agenții economici se confruntă cu imposibilitatea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de subvenție).

- micșorarea pragului minim a locurilor de muncă create de la 100 pers. la 50 pers. (În formula actuală de calcul al creșterii efectivului de salariați se constată că condiția de eligibilitate de creștere a efectivului de salariați de cel puțin 100 persoane poate fi îndeplinită în mare parte de întreprinderile mari, iar pentru întreprinderile mici și mijlocii creează un obstacol semnificativ de a utiliza mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă noi create. Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, în ultimii ani, în cadrul întreprinderilor mijlocii, se atestă o micșorare a numărului salariaților cu cca 4%, iar calculele prezentate în Analiza Impactului, denotă că numărul mediu de personal în cadrul întreprinderilor mijlocii este în jur de 76 persoane. Astfel, pentru a stimula creșterea sectorului întreprinderilor mijlocii, se propune micșorarea pragului minim a locurilor de muncă create de la 100 pers. la 50 pers).

- extinderea activităților economice pentru care agenții economici pot beneficia de subvenție la crearea locurilor noi de muncă în vederea susținerii domeniilor prioritare ale economiei naționale. (În așa fel, se propune includerea activaților economice aferente industriei turismului, care în ultimii ani înregistrează un potențial de creștere destul de înalt.)

Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1145/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă a fost elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. Proiectul a fost aprobat în Ședința Secretarilor de Stat la data de 17.09.2020.

În scopul stimulării agenților economici (investitori autohtoni și străini) să creeze noi locuri de muncă, prin Hotărârea Guvernului nr.1145/2017 s-a aprobat mecanismul privind subvenționarea creării locurilor de muncă, fapt ce urmărește relansarea economiei naționale inclusiv dezvoltării regionale și ajustării condițiilor pieței de muncă. Potrivit mecanismului, se prevede acordarea unei subvenții în mărime de 40 mii lei, în două tranșe, pentru fiecare loc de muncă creat pentru anumite categorii de cetățeni, agenților economici care întrunesc cumulativ anumite criterii de eligibilitate (au o creștere a efectivului de salariați de cel puțin 100 persoane; salariul mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate nu este mai mic decât 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie etc.).

Potrivit informației prezentată de Ministerul Finanțelor, autoritatea responsabilă pentru acordarea subvenției, privind mersul implementării acestui mecanism, în perioada 2018- 2019 la acest mecanism au aplicat 9 agenți economici (sau 0,19% din numărul întreprinderilor din industria prelucrătoare), dintre care doar o singură companie a reușit să îndeplinească criteriile de eligibilitate. În rezultat, au fost create 1062 locuri noi de muncă pentru care a fost calculată subvenția în mărime de 42,48 mil lei, și a fost achitată prima tranșă în sumă de 21,24 mil lei.

Astfel, precum indică datele, acest mecanism se bucură de un interes scăzut din partea agenților economici. Principala cauză enunțată de reprezentanții mediului de afaceri fiind condițiile de eligibilitate foarte dure pentru obținerea subvenției, pe care puține companii pot să le îndeplinească.

Toate aceste circumstanțe a impus revizuirea mecanismului menționat, astfel încât să stimuleze mult mai mulți agenți economici să creeze noi locuri de muncă, pentru care vor fi subvenționați corespunzător.

Urmare implementării mecanismului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă (HG nr. 1145/2017), s-au identificat mai multe carențe și disfuncționalități pentru acei agenți economici (investitori autohtoni și străini) care doresc să-și lanseze afacerea în Republica Moldova, sau să-și extindă afacerea existentă. În scopul eliminării acestor carențe, în prezentul proiect de modificare a Regulamentului se propun următoarele prevederi principale:

- excluderea limitării pe categorii de vârstă între bărbați și femei a subiecților subvenției. (Această modificare rezultă din faptul, că din cauza lipsei acute a forței de muncă calificată, majoritatea întreprinderilor industriale sunt în incapacitate să angajeze personal în limita categoriilor de vârstă prevăzute în Regulamentul nominalizat. Prin urmare, agenții economici se confruntă cu imposibilitatea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de subvenție).

- micșorarea pragului minim a locurilor de muncă create de la 100 pers. la 50 pers. (În formula actuală de calcul al creșterii efectivului de salariați se constată că condiția de eligibilitate de creștere a efectivului de salariați de cel puțin 100 persoane poate fi îndeplinită în mare parte de întreprinderile mari, iar pentru întreprinderile mici și mijlocii creează un obstacol semnificativ de a utiliza mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă noi create. Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, în ultimii ani, în cadrul întreprinderilor mijlocii, se atestă o micșorare a numărului salariaților cu cca 4%, iar calculele prezentate în Analiza Impactului, denotă că numărul mediu de personal în cadrul întreprinderilor mijlocii este în jur de 76 persoane. Astfel, pentru a stimula creșterea sectorului întreprinderilor mijlocii, se propune micșorarea pragului minim a locurilor de muncă create de la 100 pers. la 50 pers).

- extinderea activităților economice pentru care agenții economici pot beneficia de subvenție la crearea locurilor noi de muncă în vederea susținerii domeniilor prioritare ale economiei naționale. (În așa fel, se propune includerea activaților economice aferente industriei turismului, care în ultimii ani înregistrează un potențial de creștere destul de înalt.)

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...