37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Studiu: Cum sunt implementate acțiunile anticorupție din planul sectorial pentru domeniul fiscal

Studiu: Cum sunt implementate acțiunile anticorupție din planul sectorial pentru domeniul fiscal

11.12.2020327 views CNA
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Schimbările pozitive din sectorul fiscal se mai lasă așteptate de contribuabili, chiar dacă majoritatea acțiunilor în planul sectorial de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020 au fost îndeplinite în totalitate sau parțial. La această concluzie au ajuns autorii unui raport de evaluare a impactului planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul fiscal, elaborat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, cu susținerea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova și Ministerului  Afacerilor  Externe  al  Norvegiei.

Autorii raportului și-au propus să evalueze progresul obținut de responsabilii de implementarea planului de acțiuni, să măsoare impactul acestor activități, dar și să propună recomandări pentru implementarea eficientă a măsurilor anticorupție în domeniul fiscal.

Planul sectorial anticorupție pentru sectorul fiscal conține 16 acțiuni, iar autorii raportului le-au evaluat prin aplicarea calificativelor: „acțiune realizată”, „acțiune parțial realizată”, „acțiune nerealizată”. Impactul generat de îndeplinire a acțiunilor din plan a fost evaluat prin aplicarea calificativelor: „0” (lipsă de impact); „1” (impact redus); „2” (impact mediu); „3” (impact major).

În rezultatul evaluării, 7 acțiuni din planul anticorupție al domeniului fiscal au obținut calificativul „realizate”, 6 acțiuni - „parțial realizate”, iar 3 acțiuni - „nerealizate”. 

Analiza impactului implementării acțiunilor din planul de acțiuni anticorupție arată că 4 indicatori au înregistrat un impact mediu ca urmare a implementării  acțiunilor corespunzătoare, iar ceilalți 5 indicatori arată un impact redus.

Potrivit autorilor raportului, responsabilii de domeniul fiscal nu au reușit să asigure suficient implicarea contribuabililor și a societății civile în procesul decizional, așa cum și-au propus anterior. Totodată, o altă măsură propusă de autorități - prestarea serviciilor prin dezvoltarea şi implementarea unor sisteme informaționale automatizate, a înregistrat un impact mediu asupra reducerii riscurilor de corupție.

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) nu a soluționat definitiv problema accesibilității serviciilor electronice pentru utilizatori, se mai arată în raport. În același timp, eforturile întreprinse de instituție încă nu au reușit să asigure încrederea contribuabililor în integritatea funcționarilor fiscali, iar instruirile în domeniul integrității la care au participat angajații acestei structuri nu au contribuit la denunțarea actelor de corupție.

La capitolul reușite, raportul menționează reducerea nivelului de evaziune fiscală prin implementarea măsurilor de gestionare și monitorizare a activității inspectorilor fiscali și creșterea disciplinei în rândul contribuabililor.

Autorii raportului recomandă Serviciului Fiscal de Stat să mențină un dialog permanent cu contribuabilii, cu reprezentanții business-ului, societatea civilă, pentru a pune în discuție politici, proiecte normative, modificări, propuneri pe diferite domenii/subiecte. O altă propunere ține de transferul unor proceduri administrativ-fiscale în mediul online, fapt care ar permite, potrivit autorilor, realizarea controalelor fiscale în mod electronic (E-audit) și extragerea valorii adăugate din datele furnizate de către contribuabili.

Raportul mai recomandă îmbunătățirea proceselor de control fiscal și creșterea eficienței acestora, SFS urmând să dezvolte în continuare sistemul informațional automatizat ,,Management al cazurilor”, cu implementarea modulelor care se referă la contestații și control fiscal, dar și dezvoltarea unui sistem informațional integrat de administrare fiscală, unificarea componentelor acestuia și modernizarea infrastructurii tehnice

Raportul de evaluare a impactului planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul fiscal a fost elaborat în cadrul proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în republica Moldova” implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...