37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Proiect: Lista categoriilor de plătitori ai primelor AOAM ar putea fi completată

Proiect: Lista categoriilor de plătitori ai primelor AOAM ar putea fi completată

23.07.2021625 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative este elaborat de Biroul migrației și azil din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul a fost elaborat întru executarea prevederilor Art. VI din Legea nr. 139/2020 pentru modificarea unor acte normative, axat pe integrarea străinilor.

Proiectul conține propuneri privind revizuirea și ajustarea cadrului normativ, în special prin prisma Legii nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care a fost revizuită. Astfel sunt vizate în special drepturile străinilor privind accesul la măsurile de integrare, serviciile medicale, piața muncii, precum și revizuită terminologia întru uniformizarea utilizării acesteia în actele normative.

Prin acest proiect, se propune a fi completată lista Categoriilor de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual (anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală), la punctul 3, alături de ,,Alți cetățeni ai Republicii Moldova”, cu ,,străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă și beneficiarii de protecție internațională.

Modificările propuse vor permite asigurarea abordării unice vis-a-vis de străini în legislația specială care reglementează domeniile sănătății și muncii, precum și utilizarea clară a termenilor „măsuri de integrare, autoritatea competentă pentru străini”.

Data limită pentru comentarii: 16.08.2021

Persoane responsabile:
Tatiana CIUMAŞ (Biroului migrație și azil al MAI) 
Tel.: 022265635 / E-mail: tatiana.ciumas@bma.gov.md

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative este elaborat de Biroul migrației și azil din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul a fost elaborat întru executarea prevederilor Art. VI din Legea nr. 139/2020 pentru modificarea unor acte normative, axat pe integrarea străinilor.

Proiectul conține propuneri privind revizuirea și ajustarea cadrului normativ, în special prin prisma Legii nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care a fost revizuită. Astfel sunt vizate în special drepturile străinilor privind accesul la măsurile de integrare, serviciile medicale, piața muncii, precum și revizuită terminologia întru uniformizarea utilizării acesteia în actele normative.

Prin acest proiect, se propune a fi completată lista Categoriilor de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual (anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală), la punctul 3, alături de ,,Alți cetățeni ai Republicii Moldova”, cu ,,străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă și beneficiarii de protecție internațională.

Modificările propuse vor permite asigurarea abordării unice vis-a-vis de străini în legislația specială care reglementează domeniile sănătății și muncii, precum și utilizarea clară a termenilor „măsuri de integrare, autoritatea competentă pentru străini”.

Data limită pentru comentarii: 16.08.2021

Persoane responsabile:
Tatiana CIUMAŞ (Biroului migrație și azil al MAI) 
Tel.: 022265635 / E-mail: tatiana.ciumas@bma.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...