37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Stingerea obligaţiei fiscale şi anularea sumelor plătite în plus prin prescripție. Ajustarea Regulamentului

Stingerea obligaţiei fiscale şi anularea sumelor plătite în plus prin prescripție. Ajustarea Regulamentului

24.01.2023482 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Obligaţia fiscală constituie obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă (art. 129 pct. 6) din Codul fiscal). Prevederea va fi inclusă în Regulamentul privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripţie.

Ministerul Finanțelor a elaborat și prezintă pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 221/2017, iar una din modificări vizează actualizarea prevederilor pct. 3 din Regulament în corespundere cu definiția noțiunii de „obligație fiscală” prevăzută la art. 129 pct. 6) din Codul fiscal.

Amintim, potrivit pct. 3 din Regulament, obligaţia fiscală reprezintă obligaţia contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.

Totodată, se propune ajustarea prevederilor pct. 2 din Regulament în vederea specificării termenului de prescripție pentru stingerea obligației fiscale și a sumelor plătite în plus aferente primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, care spre deosebire de termenul stabilit de art. 265 și 266 din Codul fiscal, constituie 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Adițional, proiectul conține completări cu privire la notificarea contribuabililor aferent inițierii de către Serviciul Fiscal de Stat a procedurii de stingere a sumelor plătite în plus pasibile anulării prin prescripție.

Astfel, se prevede că entitățile care corespund cerințelor art.187 alin.(21) din Codul fiscal, vor fi informați despre inițierea procedurii prin email sau prin intermediul cutiei poştale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul Serviciului Fiscal de Stat. În schimb contribuabilii, ale căror sume plătite în plus pasibile anulării, nu depășesc 1000 lei, vor fi notificați prin plasarea informației pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, sau dacă depășesc suma de 1000 lei, vor fi notificați conform art.1291 în Codul fiscal.

În același timp, reieșind din faptul că, prin modificările operate la Codul fiscal în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 204/2021, a fost stabilită competența exclusivă a Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale cu privire la executarea silită a obligației fiscale în raport cu plățile și contribuabilii administrați de acest organ cu atribuții de administrare fiscală se propune completarea pct. 19 din Regulament. Astfel, noua redacție va prevedea că documentele menționate la subpct. 1) și 2)* vor fi autentificate de persoanele împuternicite din cadrul Serviciului Fiscal de Stat sau din cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale.

Suplimentar, în vederea optimizării procesului de confirmare a sumelor spre anulare în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat se propune ajustarea formularul actului de constatare a sumelor plătite în plus cu termenul de prescripție expirat (anexa nr. 7 la Regulament).


*19. Pachetul documentelor confirmative necesare pentru adoptarea deciziei privind stingerea obligaţiei fiscale al cărei termen de prescripție a expirat include:
1) documentul care confirmă data apariţiei obligaţiei fiscale;
2) actul de carenţă, cu anexarea informaţiilor primite de la organele în adresa cărora au fost remise interpelări în vederea identificării bunurilor pasibile urmăririi;
3) actele procedurale (documente executorii în conformitate cu legislația în vigoare), în cazul executării silite prin intermediul instanţei de judecată și/sau executorului judecătoresc.

Obligaţia fiscală constituie obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă (art. 129 pct. 6) din Codul fiscal). Prevederea va fi inclusă în Regulamentul privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripţie.

Ministerul Finanțelor a elaborat și prezintă pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 221/2017, iar una din modificări vizează actualizarea prevederilor pct. 3 din Regulament în corespundere cu definiția noțiunii de „obligație fiscală” prevăzută la art. 129 pct. 6) din Codul fiscal.

Amintim, potrivit pct. 3 din Regulament, obligaţia fiscală reprezintă obligaţia contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.

Totodată, se propune ajustarea prevederilor pct. 2 din Regulament în vederea specificării termenului de prescripție pentru stingerea obligației fiscale și a sumelor plătite în plus aferente primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, care spre deosebire de termenul stabilit de art. 265 și 266 din Codul fiscal, constituie 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Adițional, proiectul conține completări cu privire la notificarea contribuabililor aferent inițierii de către Serviciul Fiscal de Stat a procedurii de stingere a sumelor plătite în plus pasibile anulării prin prescripție.

Astfel, se prevede că entitățile care corespund cerințelor art.187 alin.(21) din Codul fiscal, vor fi informați despre inițierea procedurii prin email sau prin intermediul cutiei poştale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul Serviciului Fiscal de Stat. În schimb contribuabilii, ale căror sume plătite în plus pasibile anulării, nu depășesc 1000 lei, vor fi notificați prin plasarea informației pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, sau dacă depășesc suma de 1000 lei, vor fi notificați conform art.1291 în Codul fiscal.

În același timp, reieșind din faptul că, prin modificările operate la Codul fiscal în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 204/2021, a fost stabilită competența exclusivă a Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale cu privire la executarea silită a obligației fiscale în raport cu plățile și contribuabilii administrați de acest organ cu atribuții de administrare fiscală se propune completarea pct. 19 din Regulament. Astfel, noua redacție va prevedea că documentele menționate la subpct. 1) și 2)* vor fi autentificate de persoanele împuternicite din cadrul Serviciului Fiscal de Stat sau din cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale.

Suplimentar, în vederea optimizării procesului de confirmare a sumelor spre anulare în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat se propune ajustarea formularul actului de constatare a sumelor plătite în plus cu termenul de prescripție expirat (anexa nr. 7 la Regulament).


*19. Pachetul documentelor confirmative necesare pentru adoptarea deciziei privind stingerea obligaţiei fiscale al cărei termen de prescripție a expirat include:
1) documentul care confirmă data apariţiei obligaţiei fiscale;
2) actul de carenţă, cu anexarea informaţiilor primite de la organele în adresa cărora au fost remise interpelări în vederea identificării bunurilor pasibile urmăririi;
3) actele procedurale (documente executorii în conformitate cu legislația în vigoare), în cazul executării silite prin intermediul instanţei de judecată și/sau executorului judecătoresc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...