37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Stimularea mobilității forței de muncă

Stimularea mobilității forței de muncă

19.05.2022421 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prevede operarea modificărilor în procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernlui nr. 1276/2018. În conformitate cu aceastea actul normativ urmează a fi completat cu o nouă procedură de subvenționare a cheltuielilor de transport pentru persoanele cu dizabilități accentuate sau severe din rândul șomerilor care se angajează în câmpul muncii.

Potrivit proiectului, subvenția de transport se va acorda persoanelor cu dizabilități accentuate sau severe înregistrate la subdiviziunile teritoriale cu statut de șomer, care se angajează, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată normală a timpului de muncă, cu o durată redusă a timpului de muncă sau cu timpul de muncă parțial, la un loc de muncă propus de către subdiviziunea teritorială sau identificat în mod individual, situat într-o altă localitate decât localitatea unde locuiește efectiv.

Subvenția acordată are drept scop acoperirea cheltuielilor de transport pentru deplasarea la locul de muncă aflat într-o altă localitate decât localitatea unde locuiește efectiv persoana cu dizabilități accentuate sau severe înregistrată cu statut de șomer, indiferent de tipul transportului, în baza distanței în km, care nu depășește 30 km.

În același timp, subvenția nu se va acorda pentru persoanele cu dizabilități care:

  • beneficiază de transport gratuit asigurat de către angajatori sau cărora le sunt compensate cheltuielile de transport pentru deplasare din localitățile în care locuiesc efectiv în localitățile unde se află locurile de muncă la care au fost angajate;
  • se angajează în cadrul aceleiași unități la care au activat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de șomer;
  • nu prezintă toate documentele prevăzute.

Pentru acordarea subvenției, potențialul beneficiar al subvenției va depune la subdiviziunea teritorială la care a fost înregistrat cu statut de șomer cererea privind acordarea subvenției, conform modelului aprobat prin ordin al directorului Agenției, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data angajării în câmpul muncii, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii calendaristice în care a avut loc angajarea.

La cererea depusă beneficiarul va anexa următoarele documente:
1) copia actului de identitate;
2) copia contractului individual de muncă, semnat de către ambele părți, sau, după caz, copia altui act care dovedește angajarea persoanei;
3) confirmarea de la angajator din care rezultă că acesta nu asigură transport gratuit sau nu compensează cheltuielile de transport pentru deplasarea din localitatea în care locuiește efectiv persoana în localitatea unde se află locul de muncă la care a fost angajată;
4) declarația pe proprie răspundere privind locul de trai efectiv;
5) declarația proprietarului de primire în spațiul locativ, conform modelului din anexă pentru confirmarea locului efectiv de trai.

Subvenția se achită până la data de 15 a lunii imediat următoare în care beneficiarul a fost angajat și/sau a prestat activitatea de muncă.

Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prevede operarea modificărilor în procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernlui nr. 1276/2018. În conformitate cu aceastea actul normativ urmează a fi completat cu o nouă procedură de subvenționare a cheltuielilor de transport pentru persoanele cu dizabilități accentuate sau severe din rândul șomerilor care se angajează în câmpul muncii.

Potrivit proiectului, subvenția de transport se va acorda persoanelor cu dizabilități accentuate sau severe înregistrate la subdiviziunile teritoriale cu statut de șomer, care se angajează, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată normală a timpului de muncă, cu o durată redusă a timpului de muncă sau cu timpul de muncă parțial, la un loc de muncă propus de către subdiviziunea teritorială sau identificat în mod individual, situat într-o altă localitate decât localitatea unde locuiește efectiv.

Subvenția acordată are drept scop acoperirea cheltuielilor de transport pentru deplasarea la locul de muncă aflat într-o altă localitate decât localitatea unde locuiește efectiv persoana cu dizabilități accentuate sau severe înregistrată cu statut de șomer, indiferent de tipul transportului, în baza distanței în km, care nu depășește 30 km.

În același timp, subvenția nu se va acorda pentru persoanele cu dizabilități care:

  • beneficiază de transport gratuit asigurat de către angajatori sau cărora le sunt compensate cheltuielile de transport pentru deplasare din localitățile în care locuiesc efectiv în localitățile unde se află locurile de muncă la care au fost angajate;
  • se angajează în cadrul aceleiași unități la care au activat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de șomer;
  • nu prezintă toate documentele prevăzute.

Pentru acordarea subvenției, potențialul beneficiar al subvenției va depune la subdiviziunea teritorială la care a fost înregistrat cu statut de șomer cererea privind acordarea subvenției, conform modelului aprobat prin ordin al directorului Agenției, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data angajării în câmpul muncii, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii calendaristice în care a avut loc angajarea.

La cererea depusă beneficiarul va anexa următoarele documente:
1) copia actului de identitate;
2) copia contractului individual de muncă, semnat de către ambele părți, sau, după caz, copia altui act care dovedește angajarea persoanei;
3) confirmarea de la angajator din care rezultă că acesta nu asigură transport gratuit sau nu compensează cheltuielile de transport pentru deplasarea din localitatea în care locuiește efectiv persoana în localitatea unde se află locul de muncă la care a fost angajată;
4) declarația pe proprie răspundere privind locul de trai efectiv;
5) declarația proprietarului de primire în spațiul locativ, conform modelului din anexă pentru confirmarea locului efectiv de trai.

Subvenția se achită până la data de 15 a lunii imediat următoare în care beneficiarul a fost angajat și/sau a prestat activitatea de muncă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...