37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Stimularea fiscală la amenzile şi penalităţile înregistrate în sistemul de evidenţă al CNAS

Stimularea fiscală la amenzile şi penalităţile înregistrate în sistemul de evidenţă al CNAS

12.11.20182.101 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legea nr. 180 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală (în continuare - Lege) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 17 august 2018 , nr.309-320) prevede procedura de stimulare fiscală ce constă în anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întârziere (penalităţilor) la plăţile administrate de Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal şi Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Mecanismul realizării procesului de stimulare fiscală pentru plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat conform prevederilor Legii, în partea ce ţine de plăţile administrate şi reflectate în sistemul de evidenţă al de Casei Naţionale de Asigurări Sociale este reglementat de „Regulamentul privind modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele reflectate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale", aprobat prin ordinul CNAS nr. 139-A din 15.10.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 26 octombrie 2018 , nr.400-409).

Potrivit prevederilor art. 4 lit. c) din Lege, subiecţi ai stimulării fiscale sunt plătitorii de contribuţii, care au restanţe la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi la majorările de întârziere (penalităţile) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, neachitate la data 17 august 2018, inclusiv eşalonate conform legislaţiei în vigoare, reflectate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în evidenţa specială.

Conform prevederilor art. 6 lit. c) din Lege, obiect al stimulării fiscale sunt sumele amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi majorările de întârziere (penalităţile) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, neachitate la data de 17 august 2018, inclusiv eşalonate conform legislaţiei în vigoare, reflectate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în evidenţa specială.

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) lit. c) al Legii, se anulează sumele reflectate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale - amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi majorările de întârziere (penalităţile) calculate pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amânate, eşalonate sau aflate la evidenţă specială conform legislaţiei în vigoare, cu condiţia achitării de către subiecţii stimulării fiscale, până în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a contribuţiilor de asigurări sociale şi altor plăţi aferente bugetului asigurărilor sociale de stat administrate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, inclusiv cele aflate la evidenţă specială.

Astfel, pentru a beneficia de anularea penalităţilor şi amenzilor reflectate în sistemul informaţional al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi care nu au fost achitate la data de 17 august 2018, este recomandat ca plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat să verifice informaţia aferentă contribuţiilor de asigurări sociale calculate şi achitate în vederea achitării pâna la data de 20 decembrie 2018 a restanţelor la aceste plăţi.

Verificarea, dacă toate sumele obligaţiilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii declarate şi achitate au fost înscrise în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv existenţa sau inexistenţa restanţelor la plata contribuţiilor, poate fi verificată prin accesarea contului curent detaliat pe fiecare cod economic al clasificaţiei bugetare pus la dispoziţie de Serviciul Fiscal de Stat sau plătitorii de contribuţii, care au avut acces la sistemul de raportare electronica la CNAS până la 01.01.2018 (www.raportare.md) pot accesa compartimentul extragerea contului curent şi vizualiza informaţia din sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Astfel, vor beneficia de anularea penalităţilor şi amenzilor reflectate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care la situaţia de 20 decembrie curent nu vor avea restanţe la nici o clasificaţie economică aferentă plăţilor de bază (contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii) ale bugetului asigurărilor sociale de stat. În cazul existenţei restanţelor la plăţile de bază pentru o anumită clasificaţie economică şi a supraplăţilor la altă clasificaţie economică, dacă nu se vor achita restanţele la plăţile de bază pentru fiecare clasificaţie economică, nu va beneficia de anularea amenzilor şi / sau majorărilor de întârziere.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...