37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Statistica producției globale agricole în ianuarie-septembrie 2019

Statistica producției globale agricole în ianuarie-septembrie 2019

29.10.2019275 views Biroul Național de Statistica
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2019, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 24141 mil. lei, constituind 103,2% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2018. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 7,4%, iar producția animală a scăzut cu 4,9%.

Fitotehnie. Conform datelor preliminare la situația din 1 octombrie 2019, recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (în greutate după finisare) în gospodăriile de toate categoriile a constituit 2094 mii tone (cu 8,2% mai mult faţă de perioada similară a anului precedent), din care: recolta porumbului a constituit 731,5 mii tone (cu 37,7% mai mult); leguminoaselor boabe - 57,2 mii tone (cu 25,5% mai mult); grîului - 1129,3 mii tone (cu 2,9% mai puțin); orzului – 167,3 mii tone (cu 4,6% mai puțin).

Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile țărănești (de fermier) mari) indică majorarea recoltei medii pe majoritatea culturilor agricole principale.

Zootehnie. În ianuarie-septembrie 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată micşorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 5,1%, și producţiei de lapte cu 9,3% în rezultatul scăderii efectivului mediu de animale și păsări în gospodăriile populației.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 9,0% în rezultatul majorării producţiei de ouă atît în întreprinderile agricole cu 10,8%, cât şi în gospodăriile populației cu 7,7%.

La 1 octombrie 2019 faţă de data respectivă a anului precedent a fost înregistrată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile, drept urmare a micşorării acestora în gospodăriile populaţiei. Totodată, în întreprinderile agricole efectivul porcinelor a crescut cu 8,0%, ovinelor și caprinelor - cu 6,9%, iar efectivul bovinelor și păsărilor s-a micșorat, respectiv, cu 1,1% și cu 10,4%.

În ianuarie-septembrie 2019 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea efectivului de ovine şi caprine, nivelul mortalităţii a constituit 2,0% (în ianuarie-septembrie 2018 – 3,6%) şi a porcinelor – 10,9% (în ianuarie-septembrie 2018 – 11,0%).Totodată, a crescut nivelul mortalităţii bovinelor, care a constituit 1,2% (în ianuarie-septembrie 2018 – 0,9%).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...