37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Statistica controalelor efectuate de ISM în luna ianuarie 2022

Statistica controalelor efectuate de ISM în luna ianuarie 2022

16.02.2022616 views ISM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, pe parcursul lunii ianuarie a anului 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au efectuat 97 controale, din care:

  • 64 – în domeniul raporturilor de muncă;
  • 21 – securității și sănătății în muncă;
  • 11 – complexe, în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă;
  • 1 – în domeniul migrației de muncă, la unități cu un număr de 11,05 mii salariaţi.

Din numărul total de controale efectuate, 56 constituie controale planificate (din care 51 în sectorul public și 5 în sectorul real) şi 41 inopinate (din care 15 în sectorul public și 26 în sectorul real). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 68 controale, iar 29 – din oficiu.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 756 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 500 în domeniul raporturilor de muncă și 256 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și admit lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.

Pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 14 controale (7 planificate și 7 inopinate) la unități, care au admis restanţe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de 3,888 mil. lei față de 1229 angajați, din care 665 femei și 33 persoane cu dizabilități. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control.De asemenea au fost întocmite planuri de remediere și stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. Totodată, pentru admiterea restanțelor salariale a fost încheiat 1 proces-verbal cu privire la contravenție în temeiul art. 57 al.1 Codul contravențional pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, care a fost înaintat spre examinare instanței de judecată.

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii la negru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, la 4 angajatori persoane juridice și 1 angajator persoană fizică au fost depistate 6 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 2 femei. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă au fost întocmite planuri de remediere pentru angajatorii persoane juridice. În temeiul art.551 Codul contravențional, a fost încheiat 1 proces-verbal cu privire la contravenţie față de angajatorul persoană fizică, care a fost înaintat spre examinare instanței de judecată.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...