37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Spre atenția producatorilor în sistem lohn (regimul vamal de perfecționare activă)!

Spre atenția producatorilor în sistem lohn (regimul vamal de perfecționare activă)!

22.05.20191.015 views CCI
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Vă informăm că a intrat în vigoare Ordinul Serviciului Vamal al RM nr. 201-O din 25.04.2019 (publicat în Monitorul Oficial din 17 mai 2019) prin care au fost reglementate actele necesare pentru acordarea regimurilor vamale de perfecționare activă sau pasivă.

Potrivit Ordinului, în cazul regimurilor vamale de perfecționare activă sau perfecționare pasivă trebuie să fie prezentate:

  • contractul;
  • factura sau alte documente;
  • documentele tehnice, actele ce conțin informația despre procesul de prelucrare a materiei prime (schema tehnologică, mostre, template, calcule de producere etc.);
  • actele ce confirmă rata de randament sau metoda stabilirii ei (în baza informaţiilor de producţie sau tehnice, în baza declarației pe propria răspundere (prezentată în formă liberă, cu aplicarea amprentei ștampilei solicitantului) sau în baza rapoartelor de expertiză, eliberate de Camera de Comerț și Industrie sau alte autorități compentente.

Dacă la întocmirea primelor acte nu apar probleme, atunci determinarea ratei de randament a materiei prime și volumului producției finite obținute în urma prelucrării necesită o deosebită atenție.

Producătorii, care importă materie primă pot întâlni dificultăți la calcularea acestor indicatori, iar în astfel de cazuri, sprijinul este asigurat de experții Camerei de Comerț și Industrie.

Unii producători (din lipsă de informații sau bazându-se pe consultanți) subestimează importanța efectuării expertizei atunci când utilizează regimurile vamale de perfecționare și apelează la experții Camerei de Comerț și Industrie, deja când s-au găsit neconcordanțe și erori în calcule.

Organele vamale, de asemenea, nu întotdeauna indică oportunitatea prezentării raportului de expertiză eliberat de CCI și, prin urmare, toate riscurile sunt suportate de agentul economic. Dar riscurile sunt foarte mari.

Ținând cont de faptul că materia primă  importată  pentru prelucrare este scutită de taxe vamale, orice eroare neintenționată în calculele efectuate de către întreprinzător se califică ca  încălcare a reglementărilor vamale.

În lipsa unei concluzii a expertului, riscul de încălcări, în special în timpul proceselor complexe de prelucrare, crește. Prin urmare, efectuarea expertizei  la utilizarea  regimului de perfecționare activă sau pasivă nu este doar o recomandare, ci o soluție rezonabilă care minimizează riscurile și asigură respectarea condițiilor regimului vamal.

Producătorii trebuie să știe, că expertiza CCI permite realizarea  în mod sigur și obiectiv  a calculelor ratei de randament, consumului de materie primă și identificarea produselor prelucrate.

Solicitarea unei examinări a CCI este necesară înainte de adresarea la autoritățile vamale pentru permisiunea de a plasa materia primă  sub regimul de perfecționare. Chiar și după obținerea permisiunii, agentul economic are posibilitatea de a indica cheltuielile reale ale  materiei prime în procesul de producere a producției finite, indica cantitatea resturilor de  materie primă, de asemenea, cantitatea produselor compensatoare secundare, prin reflectarea informațiilor de mai sus în rapoartele  de expertiză ale CCI. Acest lucru facilitează foarte mult evidența și auditul, atât din partea agentului economic, cât și din partea organelor de control, minimalizând  astfel riscul unor eventuale încălcări.

De asemenea, trebuie de avut în vedere faptul că încălcările regimului de perfecționare pot fi identificate după finalizarea proceselor, adică în cadrul unui audit post-vămuire.

Mai mult ca atât, obținerea unui raport de expertiză eliberat de Camera de Comerț și Industrie poate accelera procesul de obținere a permiselor de aplicare a regimul vamal de perfecționare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...