37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Șomerii vor fi implicați în activități de interes comunitar

Șomerii vor fi implicați în activități de interes comunitar

19.06.20181.002 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre examinări publice proiectul cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.

Proiectul dat, are drept scop reglementarea modalității de implementare a activităților de interes comunitar, stabilirea formulei de calcul a numărului de ore de activități de interes comunitar care urmează a fi prestate de către șomerii din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social, tipurile de activități de interes comunitar, precum și majorarea punctajului indicatorilor de bunăstare.

Totodată, Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social a fost completat cu prevederi care stabilesc angajamentele și garanțiile șomerilor antrenați în activități de interes comunitar, rolul și sarcinile structurilor teritoriale de asistență socială, inclusiv ale primarilor în procesul de organizare și desfășurare ale acestor activități, precum și aspectele de refuz din partea beneficiarilor și situațiile de excepţie de la prestarea activităților vizate.

În conformitate cu art. 152 al Legii cu privire la ajutorul social, numărul de ore pentru prestarea activităților de interes comunitar se calculează de către structura teritorială de asistență socială, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Asistența Socială”, pentru fiecare familie, proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază aceasta, dar nu va depăși 40 de ore pe lună.

Astfel, se propune ca acest număr de ore să se raporteze la cuantumul prestației de ajutor social față de ajutorul social maxim pe care îl poate garanta statul acestei familii, însă fără a depăși 40 ore pe lună.

Pentru definitivarea proiectului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solictă expunerea de propuneri și comentarii pe marginea acestuia.

Persoane responsabile:
Ina Scaticailov, Consultant principal Direcția politici de asistență socială a familiilor cu venituri mici , vîrstnicilor și veteranilor;
Email: ina.scaticailov@msmps.gov.md
Tel.: 0 (22) 820-754

Data limită pentru comentarii: 27.06.2018
Proiectul și Nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...