37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Cum va funcționa Consiliul?

Soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Cum va funcționa Consiliul?

06.07.20181.228 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Ordinului SFS nr. 327 din 14 iunie 2018 publicat în MO nr. 246 – 254 din 6 iulie, a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, va activa în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale prezentului regulament şi ale altor acte normative în domeniu.
Activitatea consiliului va fi legată de examinarea contestațiilor/cererilor prealabile în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 depuse în conformitate cu prevederile art.2741 din Codul fiscal.

Consiliul este format din 7-9 membri în total. Președintele Consiliului, care asigură și conduce activitatea acestuia, este Directorul Serviciului Fiscal de Stat, iar membrii - funcționari fiscali –persoane care au o vechime în muncă în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de minimum 2 ani, au studii superioare în domeniul economic sau juridic, nu au antecedente penale și dispun de un nivel de calificare avansat. În calitate de membri vor fi acceptați și reprezentanţi ai asociaţiilor din mediul de afaceri cu relevanţă pentru domeniul fiscal. Membrii Consiliului nu beneficiază de remunerare pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului.

Atribuțiile exercitate de către Consiliu, vor fi următoarele:

a) examinarea contestațiilor depuse în conformitate cu prevederile art.2741 din Codul fiscal;
b) examinarea actelor aferente cazului;
c) ținerea evidenței și sistematizarea deciziilor emise în Consiliu;
d) depistarea situațiilor care pot constitui practici defectuoase în domeniul controlului de stat și prezentarea spre examinare Consiliului național de soluţionare a disputelor în domeniul controlului de stat.

Membrii Consiliului delegați de asociațiile de afaceri, vor participa la ședințele Consiliului cu drept de vot consultativ, poziția lor urmînd a fi consemnată în procesul-verbal al ședinței. Dreptul reprezentantului asociației de afaceri de a participa la ședințele Consiliului se confirmă prin scrisoarea de desemnare (delegare), semnată de către conducătorul asociației din mediul de afaceri.

Procedura de examinare a contestației în cadrul Consiliului

În cazul în care, persoana supusă controlului de către Serviciul Fiscal de Stat se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, prin acţiunile sau inacţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau ale funcţionarilor fiscali în cadrul acestor proceduri, aceasta este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la Serviciul Fiscal de Stat a unei contestaţii în formă scrisă.

Pentru ca contestația să fie examinată în cadrul Consiliului, persoana care contestă trebuie să consemneze în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor potrivit art. 2741 alin. (6) din Codul fiscal şi să conteste acte administrative prin care s-a stabilit o obligaţie fiscală în sumă de peste 500000 de lei – pentru persoane juridice şi peste 250 000 de lei – pentru persoane fizice. Dacă aceasta nu întrunește condițiile menționate aceasta se examinează conform art.267 – 274 din Codul fiscal.

Contestaţia se examinează în termen de 30 de zile calendaristice din data depunerii. Termenul poate fi extins cu încă cel mult 30 de zile calendaristice, cu informarea persoanei care a depus contestația în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de prelungire şi cu prezentarea motivelor care au stat la baza prelungirii termenului de examinare a contestaţiei. La examinare va fi invitat și contribuabilul pentru a da explicaţii și depune documente confirmative,expunându-și cerințele în cadrul ședinței Consiliului. La solicitarea președintelui Consiliului, la ședință va participa de asemenea și inspectorul implicat în control și conducătorul subdiviziunii în care acesta activează, care pot prezenta poziția și argumentele lor referitor la subiectul examinat de către Consiliu.

În încheirea examinării contestației se va emite una din următoarele decizii:
a) respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei contestate;
b) satisfacerea parţială a contestaţiei şi modificarea deciziei contestate;
c) satisfacerea contestaţiei şi anularea deciziei contestate;
d) suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat.

Conform Ordinului SFS nr. 327 din 14 iunie 2018 publicat în MO nr. 246 – 254 din 6 iulie, a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, va activa în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale prezentului regulament şi ale altor acte normative în domeniu.
Activitatea consiliului va fi legată de examinarea contestațiilor/cererilor prealabile în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 depuse în conformitate cu prevederile art.2741 din Codul fiscal.

Consiliul este format din 7-9 membri în total. Președintele Consiliului, care asigură și conduce activitatea acestuia, este Directorul Serviciului Fiscal de Stat, iar membrii - funcționari fiscali –persoane care au o vechime în muncă în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de minimum 2 ani, au studii superioare în domeniul economic sau juridic, nu au antecedente penale și dispun de un nivel de calificare avansat. În calitate de membri vor fi acceptați și reprezentanţi ai asociaţiilor din mediul de afaceri cu relevanţă pentru domeniul fiscal. Membrii Consiliului nu beneficiază de remunerare pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului.

Atribuțiile exercitate de către Consiliu, vor fi următoarele:

a) examinarea contestațiilor depuse în conformitate cu prevederile art.2741 din Codul fiscal;
b) examinarea actelor aferente cazului;
c) ținerea evidenței și sistematizarea deciziilor emise în Consiliu;
d) depistarea situațiilor care pot constitui practici defectuoase în domeniul controlului de stat și prezentarea spre examinare Consiliului național de soluţionare a disputelor în domeniul controlului de stat.

Membrii Consiliului delegați de asociațiile de afaceri, vor participa la ședințele Consiliului cu drept de vot consultativ, poziția lor urmînd a fi consemnată în procesul-verbal al ședinței. Dreptul reprezentantului asociației de afaceri de a participa la ședințele Consiliului se confirmă prin scrisoarea de desemnare (delegare), semnată de către conducătorul asociației din mediul de afaceri.

Procedura de examinare a contestației în cadrul Consiliului

În cazul în care, persoana supusă controlului de către Serviciul Fiscal de Stat se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, prin acţiunile sau inacţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau ale funcţionarilor fiscali în cadrul acestor proceduri, aceasta este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la Serviciul Fiscal de Stat a unei contestaţii în formă scrisă.

Pentru ca contestația să fie examinată în cadrul Consiliului, persoana care contestă trebuie să consemneze în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor potrivit art. 2741 alin. (6) din Codul fiscal şi să conteste acte administrative prin care s-a stabilit o obligaţie fiscală în sumă de peste 500000 de lei – pentru persoane juridice şi peste 250 000 de lei – pentru persoane fizice. Dacă aceasta nu întrunește condițiile menționate aceasta se examinează conform art.267 – 274 din Codul fiscal.

Contestaţia se examinează în termen de 30 de zile calendaristice din data depunerii. Termenul poate fi extins cu încă cel mult 30 de zile calendaristice, cu informarea persoanei care a depus contestația în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de prelungire şi cu prezentarea motivelor care au stat la baza prelungirii termenului de examinare a contestaţiei. La examinare va fi invitat și contribuabilul pentru a da explicaţii și depune documente confirmative,expunându-și cerințele în cadrul ședinței Consiliului. La solicitarea președintelui Consiliului, la ședință va participa de asemenea și inspectorul implicat în control și conducătorul subdiviziunii în care acesta activează, care pot prezenta poziția și argumentele lor referitor la subiectul examinat de către Consiliu.

În încheirea examinării contestației se va emite una din următoarele decizii:
a) respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei contestate;
b) satisfacerea parţială a contestaţiei şi modificarea deciziei contestate;
c) satisfacerea contestaţiei şi anularea deciziei contestate;
d) suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...