37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   SNC ”Prezentarea situațiilor financiare” urmează a fi modificat

SNC ”Prezentarea situațiilor financiare” urmează a fi modificat

07.11.20181.487 views
(6 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanţelor, prezintă spre consultare publică Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor privind aprobarea modificărilor și completărilor la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118/2013.

Proiectul respectiv, a fost inițiat în scopul reglementării raportării financiare prin includerea formatului situațiilor financiare prescurtate, conform cerințelor Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017.

SNC ”Prezentarea situațiilor financiare” modificat, va fi aplicabil la întocmirea situațiilor financiare pentru perioada de gestiune 2019, ca o perioadă de tranziție de la modul de raportare prevăzut în SNC existente la cel prevăzut în Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 cu referință la seturile de situații financiare (prescurtate, simplificate, complete).

Pentru perioadele de gestiune ulterioare, se va aplica modul de raportare prevăzut în Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 și Standardele Naționale de Contabilitate care vor fi modificate în vederea finalizării procesului de transpunere a Directivei 2013/34/EU cu modificarea formatelor situațiilor financiare reieșind din cerințele directivei.

Cele mai importante prevederi ale proiectului de modificare și completare a SNC ”Prezentarea situațiilor financiare” rezidă în:

- Subcapitolul ”Bilanțul” se completează cu ”/bilanțul prescurtat”, cu includerea formatului și descrierea modului de completare a bilanțului prescurtat.

- Subcapitolul ”Situaţia de profit şi pierdere” se completează cu ”/Situaţia de profit şi pierdere prescurtată”, cu includerea formatului și descrierea modului de completare a situației de profit și pierdere prescurtată.

- Se exclud Anexele 6-9 care sunt obligatorii în cazul întocmirii situaţiilor financiare complete, ceea ce reduce semnificativ volumul informațiilor necesare a fi prezentate în situațiile financiare.

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli financiare de la bugetul de stat.

Vă propunem mai jos spre consultare detaliată:

Ministerul Finanţelor, prezintă spre consultare publică Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor privind aprobarea modificărilor și completărilor la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118/2013.

Proiectul respectiv, a fost inițiat în scopul reglementării raportării financiare prin includerea formatului situațiilor financiare prescurtate, conform cerințelor Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017.

SNC ”Prezentarea situațiilor financiare” modificat, va fi aplicabil la întocmirea situațiilor financiare pentru perioada de gestiune 2019, ca o perioadă de tranziție de la modul de raportare prevăzut în SNC existente la cel prevăzut în Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 cu referință la seturile de situații financiare (prescurtate, simplificate, complete).

Pentru perioadele de gestiune ulterioare, se va aplica modul de raportare prevăzut în Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 și Standardele Naționale de Contabilitate care vor fi modificate în vederea finalizării procesului de transpunere a Directivei 2013/34/EU cu modificarea formatelor situațiilor financiare reieșind din cerințele directivei.

Cele mai importante prevederi ale proiectului de modificare și completare a SNC ”Prezentarea situațiilor financiare” rezidă în:

- Subcapitolul ”Bilanțul” se completează cu ”/bilanțul prescurtat”, cu includerea formatului și descrierea modului de completare a bilanțului prescurtat.

- Subcapitolul ”Situaţia de profit şi pierdere” se completează cu ”/Situaţia de profit şi pierdere prescurtată”, cu includerea formatului și descrierea modului de completare a situației de profit și pierdere prescurtată.

- Se exclud Anexele 6-9 care sunt obligatorii în cazul întocmirii situaţiilor financiare complete, ceea ce reduce semnificativ volumul informațiilor necesare a fi prezentate în situațiile financiare.

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli financiare de la bugetul de stat.

Vă propunem mai jos spre consultare detaliată:

Comentarii

Înregistrare

Restabilire

Se încarcă...