37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Situația șomajului înregistrat de către ANOFM pe parcursul a 7 luni ale anului 2021

Situația șomajului înregistrat de către ANOFM pe parcursul a 7 luni ale anului 2021

10.08.2021190 views ANOFM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în perioada ianuarie-iulie a anului 2021, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) au lucrat cu 53684 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 19822 șomeri noi (sau 37% șomeri din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă). Din totalul şomerilor înregistraţi: 63,9% (12659) provin din mediul rural și 36,1% (7163) din mediul urban.

Ponderea bărbaților înregistrați cu statut de șomer este de 50,6%, fiind mai mare decât cea a femeilor – 49,4%. 33,7% din șomerii înregistrați s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă. În funcție de nivelul de instruire, 65,1% (12903) din șomeri au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională.

Conform vârstei și categoriilor șomerilor s-a înregistrat următoarea situație: 34,8% - tineri 16-35 ani (6893), 18,3% - persoane cu vârsta între 55-63 ani (3622 șomeri), 10,4% - tineri 16-24 (2070 șomeri), 4,8% - persoane de etnie romă (960 șomeri), 2,6% - persoane reîntoarse de peste hotare (512 șomeri), 1,8% - persoane cu dizabilități (362 șomeri).

STOFM au lucrat cu 45384 șomeri, dintre care 25525 trecători din anul 2020. De la începutul anului curent în baza de date a ANOFM au fost înregistrate 17243 locuri de muncă vacante declarate de către 2486 angajatori. La finele lunii iulie a. 2021, în evidență la STOFM erau 18214 șomeri, dintre care 9304 femei (51,1%) și 9639 locuri de muncă vacante active.

Ca urmare a aplicării măsurilor de ocupare a forței de muncă prevăzute de Legea 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj:

  • 39512 șomeri au beneficiat de servicii de informare inclusiv trecători din a. 2020, dintre care 19575 femei (49,5%) (art. 25 din Legea 105/2018);
  • 15832 șomeri au beneficiat de servicii de intermediere a muncii, dintre care 8146 femei (51,5%) (art. 27 din Legea 105/2018); 
  • 5045 șomeri au beneficiat de servicii de ghidare în carieră sau 25,5% din totalul șomerilor înregistrați (2920 femei sau 57,9%) (art. 26 din Legea 105/2018);                                                                                                                              
  • 4920 șomeri au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii sau 24,8% din totalul șomerilor înregistrați, dintre care 2627 femei, sau 53,4% din angajați;
  • 391 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, din care 270 femei (69,1%), 265 absolvenți de cursuri au fost angajați în câmpul muncii (art. 32 din Legea 105/2018);
  • 251 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă, dintre care 111 femei (44,2%), iar 136 angajatori au beneficiat de subvenții (art. 36 din Legea 105/2018);
  • 205 persoane au beneficiat de servicii de preconcediere (73 femei sau 35,6%) (art. 28 din Legea 105/2018);
  • 140 șomeri au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni, iar 86 de angajatori au beneficiat de subvenții (art. 34 din Legea 105/2018);
  • 60 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea unei îndemnizații unice de încadrare pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectate de STOFM (art. 41 din Legea 105/2018);
  • 10 cereri de solicitare a subvențiilor pentru inițierea activităților de antreprenoriat, dintre care 4 contracte au fost semnate, iar 2 șomeri au fost angajați prin respectiva măsură (art. 39 din Legea 105/2018).

Conform prevederilor Legii 105/2018, ANOFM stabilește dreptul la ajutor de șomaj și emite decizii de acordare a acestui drept, iar datele din aceste decizii sunt transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) în baza conexiunilor intersistemice securizate pentru calculul cuantumului ajutorului de șomaj, stabilirea perioadei și plata ajutorului de șomaj. În conformitate cu Legea nr.105/2018 de la începutul anului 2021, pentru 2476 șomeri, STOFM au emis decizii de acordare a ajutorului de șomaj, care au fost expediate către CNAS pentru calcularea mărimii, perioadei și plata ajutorului de șomaj.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...