37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Situația financiară a sectorului bancar pentru anul 2022

Situația financiară a sectorului bancar pentru anul 2022

10.03.2023314 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pe parcursul anului 2022, sectorul bancar a făcut față cu succes provocărilor externe, iar Banca Națională a Moldovei (BNM) a continuat procesul de supraveghere prudențială a băncilor, urmărind respectarea cerințelor legale, în vederea asigurării stabilității și viabilității sistemului bancar.

Situația financiară a sectorului bancar, conform datelor prezentate de către bănci, este caracterizată prin creșterea activelor, creditelor, fondurilor proprii, ratei fondurilor proprii, depozitelor persoanelor fizice, depozitelor persoanelor juridice și depozitelor băncilor. Profitul aferent exercițiului în comparație cu perioada similară a anului precedent s-a majorat, preponderent, ca urmare a sporirii veniturilor din dobânzi și veniturilor neaferente dobânzilor.

Totodată, a fost înregistrată majorarea în valoare absolută a creditelor expirate, a creditelor neperformante și, ca urmare, înrăutățirea indicatorilor calității portofoliului de credite comparativ cu finele anului precedent.

La 31 decembrie 2022, profitul în sistemul bancar a însumat 3,6 miliarde lei, majorându-se cu 58,6% (1,3 miliarde lei) comparativ cu finele anului precedent. Veniturile totale au constituit 14,5 miliarde lei, majorându-se comparativ cu finele anului precedent cu 5,6 miliarde lei (61,9%). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 10,9 miliarde lei, majorându-se cu 4,2 miliarde lei (63,0%).

Totodată, în perioada de referință rentabilitatea activelor a constituit 2,9%, fiind în creștere cu 0,9 p.p. comparativ cu finele anului precedent, iar rentabilitatea capitalului a constituit 16,9 %, fiind în creștere cu 4,6 p.p. comparativ cu finele anului precedent.

Pe parcursul anului 2022, băncile au continuat să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt, peste limitele reglementate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...