37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Situația financiară a sectorului bancar pentru 9 luni ale anului 2022

Situația financiară a sectorului bancar pentru 9 luni ale anului 2022

06.12.2022191 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2022, Banca Națională a Moldovei (BNM) a continuat procesul de supraveghere prudențială a băncilor din Republica Moldova, urmărind respectarea cerințelor legale, în vederea asigurării stabilității și viabilității sistemului bancar.

Sectorul bancar, conform datelor prezentate de către bănci, este caracterizat prin creșterea activelor, creditelor, fondurilor proprii, ratei fondurilor proprii și depozitelor băncilor. Profitul aferent exercițiului în comparație cu perioada similară a anului precedent s-a majorat, preponderent, ca urmare a majorării veniturilor din dobânzi și veniturilor neaferente dobânzilor.

Totodată, s-au micșorat depozitele persoanelor fizice și cele ale persoanelor juridice. De asemenea, a fost înregistrată majorarea în valoare absolută a creditelor expirate, a creditelor neperformante și, ca urmare, înrăutățirea indicatorilor calității portofoliului de credite comparativ cu finele anului precedent.

La 30.09.2022, activele totale au constituit 125,0 miliarde lei, majorându-se pe parcursul a 9 luni ale anului 2022 cu 5,5% (6,5 miliarde lei). În structura activelor, ponderea cea mai mare a revenit articolului din bilanț „Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 46,6% (58,2 miliarde lei).

Concomitent, în aceeași perioadă profitul în sistemul bancar a însumat 2,8 miliarde lei, majorându-se cu 71,6% (1,2 miliarde lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent. Majorarea profitului a fost determinată de majorarea veniturilor din dobânzi cu 2,8 miliarde lei (77,0%), a veniturilor din onorarii și comisioane cu 366,7 milioane lei (20,2%), a veniturilor din diferențele de curs valutar  – cu 355,0 milioane lei (41,5%).

Totodată, s-au majorat cheltuielile neaferente dobânzilor (cheltuielile privind onorarii și comisioane, cheltuielile administrative, provizioane, deprecierea activelor financiare și nefinanciare etc.) cu 1,7 miliarde lei (44,7%) și cheltuielile cu dobânzi - cu 645,7 milioane lei (71,2%).

Pe parcursul trimestrului III al anului 2022, rentabilitatea activelor a constituit 3,1%, fiind în creștere cu 1,1 p.p. comparativ cu finele anului precedent, iar rentabilitatea capitalului a constituit 18,1 %, fiind în creștere cu 5,8 p.p. comparativ cu finele anului precedent.

Conform datelor publicate pe parcursul a 9 luni ale anului 2022, băncile au continuat să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt, peste limitele reglementate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...