37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Sistemul unitar de salarizare, votat în lectură finală

Sistemul unitar de salarizare, votat în lectură finală

26.11.20182.006 views Parlamentul RM
(3 voturi, medie: 3,00 din 5)
Se încarcă...

Va fi instituită o grilă unică de salarizare pentru toate autorităţile şi instituţiile publice. Parlamentul a votat, în ședința din 23 noiembrie curent, proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în lectură finală.

Proiectul stabilește un sistem unitar de salarizare în sectorul bugetar și cuprinde principiile, regulile şi procedurile de stabilire a drepturilor salariale în raport cu ierarhia funcţiilor din sectorul bugetar. Caracterul unitar se va aplica tuturor categoriilor de angajaţi din sectorul bugetar, ar salariul va fi constituit din partea fixă și partea variabilă. Partea variabilă va depinde de performanțele angajatului și aspectele specifice ale muncii.

Noile reglementări definesc salariu lunar ca retribuţie bănească care include salariul de bază şi toate sporurile, premiile şi alte drepturi salariale acordate suplimentar fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. Salariu de bază va fi un element din partea fixă a remuneraţiei lunare la care are dreptul personalul din unităţile bugetare, corespunzător clasei de salarizare, în funcţie de categoria de calificare și vechimea în muncă. Treaptă de salarizare va include nivelul salariului de bază raportat la vechimea în muncă.

Proiectul instituie Registrul funcţiilor din sectorul bugetar care va cuprinde 8 grupuri ocupaţionale  de activitate bugetară, codificate cu litere. Printre acestea sunt administraţie publică, justiţie, apărare naţională, ordine publică şi securitate a statului, învăţământ şi cercetare, cultură, tineret şi sport, asistenţă socială şi sănătate etc. Autoritatea responsabilă de gestionarea Registrului este Ministerul Finanţelor.

Una din garanţiile sociale ale noului sistem de salarizare vizează păstrarea venitului salarial total, în cazul în care conform noilor reguli de salarizare angajatului i se stabileşte un salariu mai mic decât cel deţinut anterior.

Valoarea minimă de referinţă pentru cea mai joasă clasă de salarizare se propune a fi stabilită la nivel de 1500 lei pentru majoritatea categoriilor de angajaţi în sectorul bugetar. Costul implementării proiectului în instituţiile finanţate din bugetul de stat şi bugetele locale se estimează pe termen mediu (anii 2019-2021) la 3 950 mii. lei. Mijloacele sunt prevăzute în Cadrul bugetar pe termen mediu. Către anul 2021 se preconizează o creştere de circa 30 % a salariului mediu lunar pentru angajaţii instituţiilor finanţate din bugetul de stat şi de peste 55 % - celor din bugetele locale.

Noul sistem va intra în vigoare la 1 decembrie curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...