37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Sistemul informațional „Registrul de stat al serviciilor publice” (SI RSSP). Proiectul HG va fi aprobat de Guvern

Sistemul informațional „Registrul de stat al serviciilor publice” (SI RSSP). Proiectul HG va fi aprobat de Guvern

08.09.2021304 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice va fi pus în discuție în Ședința Guvernului din 8 septembrie 2021, ora 15.00.

Pornind de la dispozițiile Legii nr.71/2007 cu privire la registre și a Legii nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, proiectul prevede instituirea Registrului de stat al serviciilor publice, format de Sistemul informațional „Registrul de stat al serviciilor publice” (în continuare - SI „RSSP”) și aprobarea:

1) Conceptului SI „RSSP”;
2) Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al serviciilor publice;
3) Regulamentului-cadru privind organizarea și prestarea serviciului public.

Calitatea de posesor al SI „RSSP” va fi deținută de către AGE, iar cea de administrator tehnic îi va reveni Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

Autoritățile și instituțiile publice, care, în limitele competențelor atribuite în conformitate cu actele normative, prestează servicii publice, urmează să utilizeze SI „RSSP” pentru înscrierea serviciilor publice și a informațiilor aferente acestora.

În Conceptul SI „RSSP” au fost descrise următoarele:

 • cadrul normativ care a stat la baza elaborării acestuia;
 • spațiul funcțional al Registrului;
 • structura organizațională a Registrului (inclusiv subiecții acestuia);
 • documentele Registrului;
 • spațiul informațional (obiectele informaționale, scenariile de bază aferente obiectelor informaționale, interacțiunea cu alte sisteme informaționale și platforme electronice guvernamentale);
 • spațiul tehnologic al sistemului;
 • asigurarea securității informaționale.

În Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al serviciilor publice au fost descrise următoarele:

 • subiecții din domeniul exploatării și al utilizării Registrului;
 • drepturile, atribuțiile și obligațiile participanților la sistem;
 • gestionarea și asigurarea funcționării Registrului (solicitarea serviciilor, furnizarea datelor și înregistrarea serviciilor publice în Registru);
 • condițiile de furnizare și utilizare a funcționalităților sistemului informațional;
 • regimul juridic de utilizare a Registrului (acordarea și revocarea dreptului de acces la Registru);
 • asigurarea protecției și securității informației din Registru, inclusiv protecția datelor cu caracter personal;
 • suspendarea funcționării sistemului informațional al Registrului;
 • monitorizarea și controlul.

În anexa nr.3 din proiect este expus Regulamentul privind organizarea și prestarea unuiserviciu public, care conține următoarele informații:

 • dispoziții generale;
 • structura-tip a regulamentului;
 • conținutul de bază al regulamentului, unde sunt descrise capitolele din care este constituit regulamentul (dispoziții generale, raporturile juridice în domeniul prestării serviciilor publice, modul de prestare a serviciilor publice, managementul serviciului public, patrimoniul și finanțarea serviciului, dispoziții finale).

De asemenea, proiectul hotărârii stabilește obligația autorităților administrației publice de specialitate ca, în procesul de elaborare și prezentare spre aprobare a hotărârii Guvernului prin care se instituie un serviciu public nou, să asigure concomitent prezentarea spre aprobare de către Guvern și a Regulamentului de organizare și prestare a serviciului public respectiv, care va fi elaborat în baza Regulamentului-cadru privind organizarea și prestarea serviciului public.

Luând în considerare că scopul proiectului constă în realizarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, asumate prin tratatele internaționale semnate în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, ratificate prin Legea nr.25/2018, și a faptului că situația epidemiologică din Republica Moldova a influențat procesele de elaborare și definitivare a actului normativ și, implicit, la depășirea termenelor de adoptare a acestuia, în conformitate cu art.56 alin.(3) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, se prevede ca actul normativ respectiv să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice va fi pus în discuție în Ședința Guvernului din 8 septembrie 2021, ora 15.00.

Pornind de la dispozițiile Legii nr.71/2007 cu privire la registre și a Legii nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, proiectul prevede instituirea Registrului de stat al serviciilor publice, format de Sistemul informațional „Registrul de stat al serviciilor publice” (în continuare - SI „RSSP”) și aprobarea:

1) Conceptului SI „RSSP”;
2) Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al serviciilor publice;
3) Regulamentului-cadru privind organizarea și prestarea serviciului public.

Calitatea de posesor al SI „RSSP” va fi deținută de către AGE, iar cea de administrator tehnic îi va reveni Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

Autoritățile și instituțiile publice, care, în limitele competențelor atribuite în conformitate cu actele normative, prestează servicii publice, urmează să utilizeze SI „RSSP” pentru înscrierea serviciilor publice și a informațiilor aferente acestora.

În Conceptul SI „RSSP” au fost descrise următoarele:

 • cadrul normativ care a stat la baza elaborării acestuia;
 • spațiul funcțional al Registrului;
 • structura organizațională a Registrului (inclusiv subiecții acestuia);
 • documentele Registrului;
 • spațiul informațional (obiectele informaționale, scenariile de bază aferente obiectelor informaționale, interacțiunea cu alte sisteme informaționale și platforme electronice guvernamentale);
 • spațiul tehnologic al sistemului;
 • asigurarea securității informaționale.

În Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al serviciilor publice au fost descrise următoarele:

 • subiecții din domeniul exploatării și al utilizării Registrului;
 • drepturile, atribuțiile și obligațiile participanților la sistem;
 • gestionarea și asigurarea funcționării Registrului (solicitarea serviciilor, furnizarea datelor și înregistrarea serviciilor publice în Registru);
 • condițiile de furnizare și utilizare a funcționalităților sistemului informațional;
 • regimul juridic de utilizare a Registrului (acordarea și revocarea dreptului de acces la Registru);
 • asigurarea protecției și securității informației din Registru, inclusiv protecția datelor cu caracter personal;
 • suspendarea funcționării sistemului informațional al Registrului;
 • monitorizarea și controlul.

În anexa nr.3 din proiect este expus Regulamentul privind organizarea și prestarea unuiserviciu public, care conține următoarele informații:

 • dispoziții generale;
 • structura-tip a regulamentului;
 • conținutul de bază al regulamentului, unde sunt descrise capitolele din care este constituit regulamentul (dispoziții generale, raporturile juridice în domeniul prestării serviciilor publice, modul de prestare a serviciilor publice, managementul serviciului public, patrimoniul și finanțarea serviciului, dispoziții finale).

De asemenea, proiectul hotărârii stabilește obligația autorităților administrației publice de specialitate ca, în procesul de elaborare și prezentare spre aprobare a hotărârii Guvernului prin care se instituie un serviciu public nou, să asigure concomitent prezentarea spre aprobare de către Guvern și a Regulamentului de organizare și prestare a serviciului public respectiv, care va fi elaborat în baza Regulamentului-cadru privind organizarea și prestarea serviciului public.

Luând în considerare că scopul proiectului constă în realizarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, asumate prin tratatele internaționale semnate în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, ratificate prin Legea nr.25/2018, și a faptului că situația epidemiologică din Republica Moldova a influențat procesele de elaborare și definitivare a actului normativ și, implicit, la depășirea termenelor de adoptare a acestuia, în conformitate cu art.56 alin.(3) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, se prevede ca actul normativ respectiv să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...