37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Simplificarea regimului fiscal pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente

Simplificarea regimului fiscal pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente

13.02.20232.038 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 30 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr.356 din 29 decembrie 2022, prin care au fost efectuate modificări și completări în Codul fiscal (CF), unele dintre care se referă la regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente. (Capitolul 10², Titlul II din Codul fiscal). Aceste modificări se vor aplica începând cu 1 iulie 2023.

Reieșind din modificările operate prin Legea nr. 356/2022 a fost majorat plafonul veniturilor obținute din activitatea independentă de la 600 000 lei la 1 200 000 lei. Astfel, subiecţi ai impunerii vor fi considerate persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, vor obţine venituri din activităţile independente menţionate la art.696, cu excepţia activităţilor menţionate la art.88, 90 şi 901, în sumă ce nu depăşeşte 1 200 000 lei într-o perioadă fiscală.

Pentru desfăşurarea activităţii independente subiectul se înregistrează la Serviciul Fiscal de Stat în baza cererii. Dovadă a înregistrării fiscale servește confirmarea luării în evidenţă fiscală. (art. 6913 alin. (3) din Codul fiscal)

Notă: Formularul-tip ,,Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă” este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2/2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă (anexa nr. 3).   

De asemenea, art.69⁸ din CF a fost completat cu alin.(3), care prevede că, contribuabilul care desfășoară activitate independentă este obligat să utilizeze echipamentul de casă și de control conectat la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” pentru documentarea comercializării bunurilor.

Potrivit art. 698 alin. (1) din Codul fiscal evidența procurărilor de la persoanele fizice se ține în registru (Borderoul de achiziţie) eliberat de Serviciul Fiscal de Stat. Contribuabilul este obligat să asigure păstrarea registrului și a documentelor de proveniență pentru bunurile comercializate în termen de 1 an din momentul procurării bunurilor. Modul de ținere a evidenței procurărilor și completarea registrului este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2/2017. Totodată considerăm că urmează să fie efectuate unele ajustări în acest ordin în baza modificărilor efectuate în Codul Fiscal

La art. 6911 alin.(2) din CF a fost operată o modificare de ordin tehnic, prin care textul „(achiziționarea)” a fost exclus, ca rezultat în prima perioadă fiscală, contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate doar pentru procurarea echipamentului de casă şi de control, cheltuielile de achiziții (transport, instalare, etc) fiind excluse.

Menționăm că, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 3000 de lei. Obiect al impunerii este venitul din activitatea independentă obținut în perioada fiscală de declarare. Totodată valoarea de returnare/ restituire a mărfii sau valoarea discontului (reducerii) urmează să micşoreze mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returnarea/restituirea mărfii ori s-a acordat discontul (reducerea), inclusiv în cazul în care vînzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele fiscale precedente.

Cu referință la modificarea modului de calculare, achitare și declarare a impozitului pe venit (6912  din CF). Acesta presupune că, calcularea impozitului pe venit se va efectua de către Serviciul Fiscal de Stat. Achitarea impozitului se va efectua în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.

În acest sens, în trimestrele I–III se va achita 1% din vânzările trimestriale pentru fiecare trimestru, dar nu mai puțin de 750 de lei. Totodată, în trimestrul IV se va recalcula suma impozitului pe venit aferent perioadei fiscale, cu stabilirea diferenței aferente impozitului pe venit corespunzător vânzărilor efectuate pe parcursul anului fiscal și suma impozitului pe venit calculată pentru trimestrele I–III.

Menționăm că pentru a calcula corect mărimea impozitului pe venit de către autoritatea fiscală vor fi necesare și informațiile aferente cheltuielilor privnd procurarea aparatului de casă și a valorii retururilor și discounturilor acordate pe parcursul anului fiscal. Respectiv, contribuabilul va trebui să prezinte aceste date la SFS fie pe suport de hîrtie sau în mod electronic în cazul în care va fi implementată astfel de posibilitate. Urmează să așteptăm explicații în acest sens.

De asemenea, ca rezultat a abrogării alin.4) și 5) ale art. menționat supra, persoanele fizice nu vor fi obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma AI17). În acest context, fiind exclusă și prevederea conform căreia formularul şi modul de completare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit se aprobă de către Ministerul Finanţelor. Pentru informații suplimentare, vă îndemnăm să accesați Baza Generalizată a Practicii Fiscale.

În Monitorul Oficial din 30 decembrie 2022 a fost publicată Legea nr.356 din 29 decembrie 2022, prin care au fost efectuate modificări și completări în Codul fiscal (CF), unele dintre care se referă la regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente. (Capitolul 10², Titlul II din Codul fiscal). Aceste modificări se vor aplica începând cu 1 iulie 2023.

Reieșind din modificările operate prin Legea nr. 356/2022 a fost majorat plafonul veniturilor obținute din activitatea independentă de la 600 000 lei la 1 200 000 lei. Astfel, subiecţi ai impunerii vor fi considerate persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, vor obţine venituri din activităţile independente menţionate la art.696, cu excepţia activităţilor menţionate la art.88, 90 şi 901, în sumă ce nu depăşeşte 1 200 000 lei într-o perioadă fiscală.

Pentru desfăşurarea activităţii independente subiectul se înregistrează la Serviciul Fiscal de Stat în baza cererii. Dovadă a înregistrării fiscale servește confirmarea luării în evidenţă fiscală. (art. 6913 alin. (3) din Codul fiscal)

Notă: Formularul-tip ,,Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă” este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2/2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă (anexa nr. 3).   

De asemenea, art.69⁸ din CF a fost completat cu alin.(3), care prevede că, contribuabilul care desfășoară activitate independentă este obligat să utilizeze echipamentul de casă și de control conectat la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” pentru documentarea comercializării bunurilor.

Potrivit art. 698 alin. (1) din Codul fiscal evidența procurărilor de la persoanele fizice se ține în registru (Borderoul de achiziţie) eliberat de Serviciul Fiscal de Stat. Contribuabilul este obligat să asigure păstrarea registrului și a documentelor de proveniență pentru bunurile comercializate în termen de 1 an din momentul procurării bunurilor. Modul de ținere a evidenței procurărilor și completarea registrului este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2/2017. Totodată considerăm că urmează să fie efectuate unele ajustări în acest ordin în baza modificărilor efectuate în Codul Fiscal

La art. 6911 alin.(2) din CF a fost operată o modificare de ordin tehnic, prin care textul „(achiziționarea)” a fost exclus, ca rezultat în prima perioadă fiscală, contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate doar pentru procurarea echipamentului de casă şi de control, cheltuielile de achiziții (transport, instalare, etc) fiind excluse.

Menționăm că, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 3000 de lei. Obiect al impunerii este venitul din activitatea independentă obținut în perioada fiscală de declarare. Totodată valoarea de returnare/ restituire a mărfii sau valoarea discontului (reducerii) urmează să micşoreze mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returnarea/restituirea mărfii ori s-a acordat discontul (reducerea), inclusiv în cazul în care vînzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele fiscale precedente.

Cu referință la modificarea modului de calculare, achitare și declarare a impozitului pe venit (6912  din CF). Acesta presupune că, calcularea impozitului pe venit se va efectua de către Serviciul Fiscal de Stat. Achitarea impozitului se va efectua în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.

În acest sens, în trimestrele I–III se va achita 1% din vânzările trimestriale pentru fiecare trimestru, dar nu mai puțin de 750 de lei. Totodată, în trimestrul IV se va recalcula suma impozitului pe venit aferent perioadei fiscale, cu stabilirea diferenței aferente impozitului pe venit corespunzător vânzărilor efectuate pe parcursul anului fiscal și suma impozitului pe venit calculată pentru trimestrele I–III.

Menționăm că pentru a calcula corect mărimea impozitului pe venit de către autoritatea fiscală vor fi necesare și informațiile aferente cheltuielilor privnd procurarea aparatului de casă și a valorii retururilor și discounturilor acordate pe parcursul anului fiscal. Respectiv, contribuabilul va trebui să prezinte aceste date la SFS fie pe suport de hîrtie sau în mod electronic în cazul în care va fi implementată astfel de posibilitate. Urmează să așteptăm explicații în acest sens.

De asemenea, ca rezultat a abrogării alin.4) și 5) ale art. menționat supra, persoanele fizice nu vor fi obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma AI17). În acest context, fiind exclusă și prevederea conform căreia formularul şi modul de completare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit se aprobă de către Ministerul Finanţelor. Pentru informații suplimentare, vă îndemnăm să accesați Baza Generalizată a Practicii Fiscale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...