37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Simplificarea mecanismului de raportare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale

Simplificarea mecanismului de raportare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale

23.02.2023529 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultări publice până la data de 28 februarie, proiectul ordinului cu privire la modificarea ordinelor Serviciului Fiscal de Stat, care vizează:

  • Ordinul IFPS nr. 1603  din  20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13);
  • Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau  zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților;
  • Ordinul IFPS nr. 317/2009 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informației privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF;
  • Ordinul SFS nr.425/2019 cu privire la aprobarea formularelor tipizate Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20  şi  Forma ICM 20.

Astfel, documentul prevede excluderea obligației de completare a coloanei nr. 3 ”Codul subdiviziunii” din Anexa la Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) de către contribuabilii care dispun în cadrul uneia și aceleiași localități de mai multe obiecte impozabile la o taxă locală.

Concomitent, potrivit noi redacții a pct. 3 în Anexa la Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) sînt prevăzute cîte 8 rînduri pentru fiecare taxă în parte, ce urmează a fi completate cu informaţii pe fiecare localitate în cadrul căreia se identifică obiecte impozabile ale întreprinderii cu taxa locală respectivă. În caz de necesitate, numărul de rînduri poate fi majorat.

O altă modificare ține de completarea subpct. 3.3. (Obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților) al compartimentului 3 din Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților cu următoarele prevederi:

f)obiective
comercial-economice


 

 pînă la 100 m2

1800

 

 

 

 

 1 m2 suprafață teren

16

 

 

 

 

100 m2
şi mai mult

3600

 

 

 

 

 1 m2 suprafață teren

16

 

 

 

 

Astfel, Forma TFZD 15, va conține informații referitoare la noua categorie de obiecte ale impunerii cu taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere - obiectivele comercial-economice (depozite și frigidere agricole).

Totodată, deoarece pentru perioada fiscală aferentă anului 2023 subiecții impunerii vor avea doar obligația de a achita taxa calculată, pentru aceste categorii de obiecte, de către organul emitent al autorizațiilor, iar raportarea obligațiilor respective se realiza, conform art. 366 alin. (4) din Codul fiscal, în perioada fiscală următoare, formularul ajustat al Dării de seamă (Forma TFZD 15) se va aplica începînd cu anul 2024.

În același timp, autorii propun ca în tot cuprinsul Ordinului IFPS nr. 317/2009 textul ”art. 352 alin. (5)” să fie substituit cu textul ”art. 351 alin. (4)”.

Prin altă modificare se prevede completarea formularelor tipizate ale Informațiilor aferente subiecților impunerii și obiectelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20 şi Forma ICM 20), cu informații referitoare la noua categorie de obiecte ale impunerii cu taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere - obiectivele comercial economice (depozite și frigidere agricole).

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultări publice până la data de 28 februarie, proiectul ordinului cu privire la modificarea ordinelor Serviciului Fiscal de Stat, care vizează:

  • Ordinul IFPS nr. 1603  din  20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13);
  • Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau  zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților;
  • Ordinul IFPS nr. 317/2009 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informației privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF;
  • Ordinul SFS nr.425/2019 cu privire la aprobarea formularelor tipizate Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20  şi  Forma ICM 20.

Astfel, documentul prevede excluderea obligației de completare a coloanei nr. 3 ”Codul subdiviziunii” din Anexa la Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) de către contribuabilii care dispun în cadrul uneia și aceleiași localități de mai multe obiecte impozabile la o taxă locală.

Concomitent, potrivit noi redacții a pct. 3 în Anexa la Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) sînt prevăzute cîte 8 rînduri pentru fiecare taxă în parte, ce urmează a fi completate cu informaţii pe fiecare localitate în cadrul căreia se identifică obiecte impozabile ale întreprinderii cu taxa locală respectivă. În caz de necesitate, numărul de rînduri poate fi majorat.

O altă modificare ține de completarea subpct. 3.3. (Obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților) al compartimentului 3 din Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților cu următoarele prevederi:

f)obiective
comercial-economice


 

 pînă la 100 m2

1800

 

 

 

 

 1 m2 suprafață teren

16

 

 

 

 

100 m2
şi mai mult

3600

 

 

 

 

 1 m2 suprafață teren

16

 

 

 

 

Astfel, Forma TFZD 15, va conține informații referitoare la noua categorie de obiecte ale impunerii cu taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere - obiectivele comercial-economice (depozite și frigidere agricole).

Totodată, deoarece pentru perioada fiscală aferentă anului 2023 subiecții impunerii vor avea doar obligația de a achita taxa calculată, pentru aceste categorii de obiecte, de către organul emitent al autorizațiilor, iar raportarea obligațiilor respective se realiza, conform art. 366 alin. (4) din Codul fiscal, în perioada fiscală următoare, formularul ajustat al Dării de seamă (Forma TFZD 15) se va aplica începînd cu anul 2024.

În același timp, autorii propun ca în tot cuprinsul Ordinului IFPS nr. 317/2009 textul ”art. 352 alin. (5)” să fie substituit cu textul ”art. 351 alin. (4)”.

Prin altă modificare se prevede completarea formularelor tipizate ale Informațiilor aferente subiecților impunerii și obiectelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20 şi Forma ICM 20), cu informații referitoare la noua categorie de obiecte ale impunerii cu taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere - obiectivele comercial economice (depozite și frigidere agricole).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...