37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   SIA CCDE: noi prevederi în Instrucțiune

SIA CCDE: noi prevederi în Instrucțiune

24.05.2021274 views Monitorul.fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
Serviciul Fiscal de Stat precizează prevederile Instrucţiunii privind modul de expediere şi recepţionare a documentelor prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice (SIA CCDE), aprobată prin Ordinul SFS nr.582/2020.
 
Astfel, autoritatea fiscală indică expres că SIA CCDE oferă posibilitatea înregistrării informaţiilor parvenite de la participanți la sistem, după caz, despre deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor bancare/de plăţi ale persoanelor fizice rezidente (completare prin Ordinul SFS nr.257 din 14 mai 2021) ale persoanelor fizice şi juridice străine care nu dispun de obiecte impozabile, nu au obligaţii fiscale şi lipsesc în SISFS, inclusiv pentru persoanele fizice rezidente care deţin act de identitate provizoriu (Formularul nr.9), precum şi înregistrarea informaţiei despre conturile bancare/de plăţi altele decât cele prevăzute de art.167 alin.(1) din Codul fiscal. Participanții la sistem, în aceeaşi zi sau în ziua următoare lucrătoare din momentul săvîrşirii acţiunii, vor expedia documentele electronice prin SIA CCDE.
 
Totodată, din Instrucțiune este exclusă prevederea că, până la unificarea SIA CCDE, în cazul persoanei fizice nerezidente care a deschis cont bancar prin SIA CCDE şi îşi modifică statutul în persoană fizică rezidentă, participantul la sistem, după caz, va informa SFS despre închiderea contului bancar prin SIA CCDE şi prin SIA CCDE-persoane fizice rezidente, va informa SFS despre deschiderea contului bancar.
 
Încă o modificare ține de activitatea executorilor judecătorești. Dacă anterior aceștia expediau în adresa băncilor, prestatorilor de servicii de plată, BNM și SFS, după caz, prin intermediul SIA CCDE, încheierile privind aplicarea/anularea măsurilor de asigurare/executare și ordinele incaso aferente bugetului, conform noilor prevederi aceștia urmează să expedieze toate ordinele incaso (sintagma „aferente bugetului” este exlusă), dar și alte documente, după caz.
 
Modificările respective au intrat în vigoare la 21 mai 2021, data publicării Ordinului SFS nr.257/2021 în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...