37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   SI ISM: resursa informațională pentru evidența accidentelor de muncă

SI ISM: resursa informațională pentru evidența accidentelor de muncă

14.06.2022317 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional ”Inspectoratul de Stat al Muncii” (SI ISM) și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului care formează SI ISM. Documentul descrie scopul, obiectivele, funcțiile de bază și structura SI ISM, stabilește posesorul, deținătorul, registratorii și furnizorii de date, inclusiv utilizatorii acestuia, obiectele informaționale și scenariile de bază privind includerea informației.

Destinatari ai datelor din SI ISM vor fi autoritățile publice, angajatorii și salariații din RM, iar accesul la informația din SI ISM, cu excepția celor care dețin în virtutea competențelor funcționale statutul de registrator, va fi asigurat prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect). 

Furnizorii de date pentru SI ISM vor fi agenții economici la care s-au produs evenimente de accidentare, Agenția Servicii Publice, petiționarii și autoritățile publice. Aceștea vor fi obligați să asigure corectitudinea, autenticitatea și veridicitatea datelor introduse în Registru.

În conformitate cu actul normativ sistemul informațional va avea drept scop asigurarea evidenței și punerea la dispoziția beneficiarilor și instituțiilor de resort a informației actualizate cu privire la numărul persoanelor accidentate în câmpul muncii, cu excepția datelor cu caracter personal, generarea rapoartelor privind înregistrarea și examinarea petițiilor, numărul persoanelor cărora le-au fost lezate drepturile de muncă și repunerea lor în drepturi și acordarea consultanței și ajutorului metodologic.

Odată cu implementarea sistemului informațional ”Inspectoratul de Stat al Muncii”, se va asigura păstrarea istoricului aferent activității desfășurate, va fi facilitat accesul la date în timp real, prin generarea instantanee a Rapoartelor privind acțiunile de inspecție desfășurate.

Crearea, implementarea și funcționarea SI ISM va fi asigurată de către Organizația Internațională a Muncii, iar întreținerea ulterioară a sistemului se va efectua din contul și în limita mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și altor mijloace.

În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional ”Inspectoratul de Stat al Muncii” (SI ISM) și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului care formează SI ISM. Documentul descrie scopul, obiectivele, funcțiile de bază și structura SI ISM, stabilește posesorul, deținătorul, registratorii și furnizorii de date, inclusiv utilizatorii acestuia, obiectele informaționale și scenariile de bază privind includerea informației.

Destinatari ai datelor din SI ISM vor fi autoritățile publice, angajatorii și salariații din RM, iar accesul la informația din SI ISM, cu excepția celor care dețin în virtutea competențelor funcționale statutul de registrator, va fi asigurat prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect). 

Furnizorii de date pentru SI ISM vor fi agenții economici la care s-au produs evenimente de accidentare, Agenția Servicii Publice, petiționarii și autoritățile publice. Aceștea vor fi obligați să asigure corectitudinea, autenticitatea și veridicitatea datelor introduse în Registru.

În conformitate cu actul normativ sistemul informațional va avea drept scop asigurarea evidenței și punerea la dispoziția beneficiarilor și instituțiilor de resort a informației actualizate cu privire la numărul persoanelor accidentate în câmpul muncii, cu excepția datelor cu caracter personal, generarea rapoartelor privind înregistrarea și examinarea petițiilor, numărul persoanelor cărora le-au fost lezate drepturile de muncă și repunerea lor în drepturi și acordarea consultanței și ajutorului metodologic.

Odată cu implementarea sistemului informațional ”Inspectoratul de Stat al Muncii”, se va asigura păstrarea istoricului aferent activității desfășurate, va fi facilitat accesul la date în timp real, prin generarea instantanee a Rapoartelor privind acțiunile de inspecție desfășurate.

Crearea, implementarea și funcționarea SI ISM va fi asigurată de către Organizația Internațională a Muncii, iar întreținerea ulterioară a sistemului se va efectua din contul și în limita mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și altor mijloace.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...