37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   SFS va recepționa informațiile prezentate de Agenția Servicii Publice privind înregistrarea mijloacelor de transport

SFS va recepționa informațiile prezentate de Agenția Servicii Publice privind înregistrarea mijloacelor de transport

14.09.2023358 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 14 septembrie a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 302 din 11 august 2023 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal (CF).

Prin urmare, conform noii redacții a pct.2, informația furnizată în baza art. 22611 din CF se va prezenta doar aferent persoanelor fizice rezidente a Republicii Moldova, iar informația furnizată în baza art. 92 din CF se va prezenta atît în privința persoanelor fizice rezidente, cît și nerezidente. În cazul imposibilității sau certitudinii aprecierii rezidenței persoanei fizice, se recomandă prezentarea informației în privința tuturor persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Totodată, conform modificărilor operate la pct. 5  informația stabilită în pct. 1 a Ordinului, se va prezenta Serviciului Fiscal de Stat conform structurii stabilite în Anexele la prezentul Ordin, exclusiv în format electronic, accesând serviciul Colectarea informației din surse indirecte prin „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md, cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate.

Potrivit modificărilor operate tabelul la Anexa nr.6 la Ordinul nr. 427/2018 (Informația prezentată de notari şi alte persoane care desfășoară activitatea notarială) a fost completat cu noi coloane. Astfel, ca urmare a modificărilor operate după col. 7 au fost incluse 3 coloane (7a, 7b, 7c) în care se vor reflecta informații depre valoarea de procurare a bunului/activului la momentul dobândirii (în valută), Codul valutei (ABR.) și numărul și data documentului care confirmă dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului/activului. Concomitent, tabelul a fost completat cu col. 11a (numărul de identificare) și col.13 (codul valutei (ABR.)).

La fel, în redacție nouă a fost expusă Anexa nr.10 la Ordinul nr. 427/2018. În contextul dat, nota explicativă privind modul de completare a anexei va prevedea că, în conformitate cu prevederile art. 22611 din CF, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă, vor prezenta informația privind cheltuielile efectuate de către persoanele fizice nu numai la procurarea, dar și cu privire la posesia sau folosința mijloacelor de transport în perioada anului fiscal.

Informaţia se va prezenta aferent persoanelor fizice care pe parcursul unui an fiscal, au efectuat cheltuieli legate de procurarea, posesia sau folosinţa mijloacelor de transport de la agentul economic, a căror valoare depăşeşte cumulativ suma de 300 mii lei.

Informaţia se va prezenta aferent tuturor cheltuielilor, inclusiv dobânda de leasing, comisioane, asigurarea şi alte cheltuieli suportate de persoanele fizice, plătitorii de facto, indiferent dacă persoanele fizice figurează sau nu în calitate de cumpărător nominal.

De asemenea, menționăm că Ordinul nominalizat a fost completat cu două anexe (15,16) - Informaţia prezentată de Agenția Servicii Publice privind înregistrarea mijloacelor de transport de către persoanele fizice, art.22611 alin.(2) pct.1) lit.b) din CF și Informaţia prezentată de Agenția Servicii Publice privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea bunurilor imobile de către persoane fizice, art.92 alin.(9) din CF.

Potrivit notei explicative privind modul de completare a anexei nr. 15 la Ordinul SFS nr. 427/2018, informația ce urmează a fi prezentată de ASP va cuprinde IDNP-ul persoanei fizice care înstrăinează mijlocul de transport; numele, prenumele persoanei fizice care procură/dobândește mijlocul de transport; valoarea de înstrăinare a mijlocului de transport de către vânzător etc.

Anexa nr.16 la Ordinul SFS nr. 427/2018 va cuprinde datele proprietarului precedent al bunurilor imobile; date privind dobânderea bunurilor imobile de către prorietarul precedent; datele proprietarului nou al bunurilor imobil; date privind dobânderea bunurilor imobile de către prorietarul nou.

Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare începând cu perioada de raportare 2023, cu excepţia anexelor nr. 15 și nr.16 la Ordinul SFS nr. 427/2018, care se pun în aplicare începând cu perioada de raportare 2024.

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial de astăzi, 14 septembrie a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 302 din 11 august 2023 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal (CF).

Prin urmare, conform noii redacții a pct.2, informația furnizată în baza art. 22611 din CF se va prezenta doar aferent persoanelor fizice rezidente a Republicii Moldova, iar informația furnizată în baza art. 92 din CF se va prezenta atît în privința persoanelor fizice rezidente, cît și nerezidente. În cazul imposibilității sau certitudinii aprecierii rezidenței persoanei fizice, se recomandă prezentarea informației în privința tuturor persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Totodată, conform modificărilor operate la pct. 5  informația stabilită în pct. 1 a Ordinului, se va prezenta Serviciului Fiscal de Stat conform structurii stabilite în Anexele la prezentul Ordin, exclusiv în format electronic, accesând serviciul Colectarea informației din surse indirecte prin „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md, cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate.

Potrivit modificărilor operate tabelul la Anexa nr.6 la Ordinul nr. 427/2018 (Informația prezentată de notari şi alte persoane care desfășoară activitatea notarială) a fost completat cu noi coloane. Astfel, ca urmare a modificărilor operate după col. 7 au fost incluse 3 coloane (7a, 7b, 7c) în care se vor reflecta informații depre valoarea de procurare a bunului/activului la momentul dobândirii (în valută), Codul valutei (ABR.) și numărul și data documentului care confirmă dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului/activului. Concomitent, tabelul a fost completat cu col. 11a (numărul de identificare) și col.13 (codul valutei (ABR.)).

La fel, în redacție nouă a fost expusă Anexa nr.10 la Ordinul nr. 427/2018. În contextul dat, nota explicativă privind modul de completare a anexei va prevedea că, în conformitate cu prevederile art. 22611 din CF, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă, vor prezenta informația privind cheltuielile efectuate de către persoanele fizice nu numai la procurarea, dar și cu privire la posesia sau folosința mijloacelor de transport în perioada anului fiscal.

Informaţia se va prezenta aferent persoanelor fizice care pe parcursul unui an fiscal, au efectuat cheltuieli legate de procurarea, posesia sau folosinţa mijloacelor de transport de la agentul economic, a căror valoare depăşeşte cumulativ suma de 300 mii lei.

Informaţia se va prezenta aferent tuturor cheltuielilor, inclusiv dobânda de leasing, comisioane, asigurarea şi alte cheltuieli suportate de persoanele fizice, plătitorii de facto, indiferent dacă persoanele fizice figurează sau nu în calitate de cumpărător nominal.

De asemenea, menționăm că Ordinul nominalizat a fost completat cu două anexe (15,16) - Informaţia prezentată de Agenția Servicii Publice privind înregistrarea mijloacelor de transport de către persoanele fizice, art.22611 alin.(2) pct.1) lit.b) din CF și Informaţia prezentată de Agenția Servicii Publice privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea bunurilor imobile de către persoane fizice, art.92 alin.(9) din CF.

Potrivit notei explicative privind modul de completare a anexei nr. 15 la Ordinul SFS nr. 427/2018, informația ce urmează a fi prezentată de ASP va cuprinde IDNP-ul persoanei fizice care înstrăinează mijlocul de transport; numele, prenumele persoanei fizice care procură/dobândește mijlocul de transport; valoarea de înstrăinare a mijlocului de transport de către vânzător etc.

Anexa nr.16 la Ordinul SFS nr. 427/2018 va cuprinde datele proprietarului precedent al bunurilor imobile; date privind dobânderea bunurilor imobile de către prorietarul precedent; datele proprietarului nou al bunurilor imobil; date privind dobânderea bunurilor imobile de către prorietarul nou.

Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare începând cu perioada de raportare 2023, cu excepţia anexelor nr. 15 și nr.16 la Ordinul SFS nr. 427/2018, care se pun în aplicare începând cu perioada de raportare 2024.

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...