37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   SFS va efectua controlul on-line al vânzărilor

SFS va efectua controlul on-line al vânzărilor

27.06.20191.870 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a prezentat spre consultare publică Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vănzărilor”.

SIA MEV reprezintă un sistem informațional preponderent care va oferi servicii  pentru antreprenori, autorități publice și cetățeni și va acoperi toate aspectele organizaționale, funcționale și  tehnice în domeniul evidenței și montorizării vânzărilor în Republica Moldova.

SIA MEV va asigura un control on-line a vânzărilor prin implementarea unui mecanism de verificare a integrității datelor și securizarea acestora la transferul de la ECC către serverul SFS.

Funcțiile specifice ale SIA MEV vor fi următoarele:

1. Colectarea datelor fiscale de la fiecare ECC în următoarele moduri:

  1. Fiecare bon de casă /document fiscal de la ECC;
  2. Z rapoarte zilnic de la  fiecare ECC conform unui program (grafic) pentru fiecare ECC;
  3. X rapoarte din partea ECC în mod regulat.

2. Evidența datelor pentru etaloanele ECC;

3. Schimbul de informații între modulele SIA MEV, precum și interconectarea cu sistemele externe;

4. Evidența logurilor utilizatorilor în cadrul sistemului;

5. Rolurile predefinite pentru utilizatori. Restricții privind accesul la anumite părți ale sistemului sau tipuri de rapoarte privind rolurile utilizatorilor;

6. Stocarea versiunilor electronice ale actelor pe suport de hârtie;

7. Funcționalitatea pentru a urmări statutul cererii în procesul de aplicare;

8. Interacțiunea cu serviciile guvernamentale (Serviciul MPay, Serviciul MPass, Serviciul MLog, Serviciul MSign, Serviciul MConnect, etc.);

9. Notificarea solicitanților de acte permisive referitor la statutul cererilor;

10. Verificarea tuturor datelor primite semnate cu  semnătură electronică;

11. Generarea rapoartelor statistice;

12. Generarea codurilor de bare 2D, imprimate pe fiecare bon fiscal, cu informația aferentă acestui bon.

Furnizorii de date (informații) în SIA MEV:

Contribuabili – furnizează informații gestionate și financiare la efectuarea decontărilor bănești în numerar, prin intermediul ECC și altor dispozitive electronice fiscale autorizate.

Importatorii/producătorii autohtoni de aparate de casă și de control  - furnizează informații cu privire la înregistrarea ECC în modulul ,,ECC importate în RM/produse în RM’’.

Serviciul Vamal - furnizează informații generale cu privire la  cantitatea ECC importate în RM, furnizorul ECC, prin intermediul web-serviciilor folosind platforma de interoperabilitate MConnect.

Laboratorul de încercări – furnizează informații prin intermediul web-serviciilor folosind platforma de interoperabilitate MConnect, privind efectuarea încercărilor de evaluare a conformității ECC cu cerințele tehnice față de ECC (Aviz tehnic).

Centrul unic de certificare – furnizează informații prin intermediul web-serviciilor folosind platforma de interoperabilitate MConnect, privind validitatea certificatelor cheilor publice utilizate la înregistrarea tranzacțiilor în sistem.

Potrivit notei informative a proiectului, implementarea cu succes a sistemului determină următoarele avantaje:

- Transferul în timp real a datelor fiscale de la ECC către serverul SFS;

- Posibilitatea de analiză a datelor financiare (bonurilor fiscale/documentelor fiscale, rapoarte zilnice, rapoarte lunare) în timp real;

- Automatizarea proceselor de evidență, administrare și monitorizare a vânzărilor;

- Automatizarea proceselor de evidență, administrare și monitorizare a aplicărilor ECC;

- Simplificarea procesului de fiscalizare;

- Posibilitatea verificării on-line de către consumatorii finali a veridicității și integrității bonurilor fiscale primite.

În urma implementării sistemului, se vor exclude evaziunile fiscale, ce presupune prejudicierea bugetului de stat și posibilitatea spălării banilor. Un alt impact în urma implementării sistemului ar fi eficientizarea și automatizarea procedurilor de fiscalizare on-line, evitând cheltuielile suplimentare ale agenților economici pentru aplicarea ECC pe piață.

Mai multe detalii privind Conceptul Tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vănzărilor” puteți studia aici.

Persoane responsabile
Mihail Garmandir, Inspector principal, SFS, Direcția expertiză juridică,
Tel. 022 82 33 80, e-mail: mihail.garmandir@fisc.md.

Data limită pentru comentarii: 11.07.2019

Ministerul Finanțelor a prezentat spre consultare publică Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vănzărilor”.

SIA MEV reprezintă un sistem informațional preponderent care va oferi servicii  pentru antreprenori, autorități publice și cetățeni și va acoperi toate aspectele organizaționale, funcționale și  tehnice în domeniul evidenței și montorizării vânzărilor în Republica Moldova.

SIA MEV va asigura un control on-line a vânzărilor prin implementarea unui mecanism de verificare a integrității datelor și securizarea acestora la transferul de la ECC către serverul SFS.

Funcțiile specifice ale SIA MEV vor fi următoarele:

1. Colectarea datelor fiscale de la fiecare ECC în următoarele moduri:

  1. Fiecare bon de casă /document fiscal de la ECC;
  2. Z rapoarte zilnic de la  fiecare ECC conform unui program (grafic) pentru fiecare ECC;
  3. X rapoarte din partea ECC în mod regulat.

2. Evidența datelor pentru etaloanele ECC;

3. Schimbul de informații între modulele SIA MEV, precum și interconectarea cu sistemele externe;

4. Evidența logurilor utilizatorilor în cadrul sistemului;

5. Rolurile predefinite pentru utilizatori. Restricții privind accesul la anumite părți ale sistemului sau tipuri de rapoarte privind rolurile utilizatorilor;

6. Stocarea versiunilor electronice ale actelor pe suport de hârtie;

7. Funcționalitatea pentru a urmări statutul cererii în procesul de aplicare;

8. Interacțiunea cu serviciile guvernamentale (Serviciul MPay, Serviciul MPass, Serviciul MLog, Serviciul MSign, Serviciul MConnect, etc.);

9. Notificarea solicitanților de acte permisive referitor la statutul cererilor;

10. Verificarea tuturor datelor primite semnate cu  semnătură electronică;

11. Generarea rapoartelor statistice;

12. Generarea codurilor de bare 2D, imprimate pe fiecare bon fiscal, cu informația aferentă acestui bon.

Furnizorii de date (informații) în SIA MEV:

Contribuabili – furnizează informații gestionate și financiare la efectuarea decontărilor bănești în numerar, prin intermediul ECC și altor dispozitive electronice fiscale autorizate.

Importatorii/producătorii autohtoni de aparate de casă și de control  - furnizează informații cu privire la înregistrarea ECC în modulul ,,ECC importate în RM/produse în RM’’.

Serviciul Vamal - furnizează informații generale cu privire la  cantitatea ECC importate în RM, furnizorul ECC, prin intermediul web-serviciilor folosind platforma de interoperabilitate MConnect.

Laboratorul de încercări – furnizează informații prin intermediul web-serviciilor folosind platforma de interoperabilitate MConnect, privind efectuarea încercărilor de evaluare a conformității ECC cu cerințele tehnice față de ECC (Aviz tehnic).

Centrul unic de certificare – furnizează informații prin intermediul web-serviciilor folosind platforma de interoperabilitate MConnect, privind validitatea certificatelor cheilor publice utilizate la înregistrarea tranzacțiilor în sistem.

Potrivit notei informative a proiectului, implementarea cu succes a sistemului determină următoarele avantaje:

- Transferul în timp real a datelor fiscale de la ECC către serverul SFS;

- Posibilitatea de analiză a datelor financiare (bonurilor fiscale/documentelor fiscale, rapoarte zilnice, rapoarte lunare) în timp real;

- Automatizarea proceselor de evidență, administrare și monitorizare a vânzărilor;

- Automatizarea proceselor de evidență, administrare și monitorizare a aplicărilor ECC;

- Simplificarea procesului de fiscalizare;

- Posibilitatea verificării on-line de către consumatorii finali a veridicității și integrității bonurilor fiscale primite.

În urma implementării sistemului, se vor exclude evaziunile fiscale, ce presupune prejudicierea bugetului de stat și posibilitatea spălării banilor. Un alt impact în urma implementării sistemului ar fi eficientizarea și automatizarea procedurilor de fiscalizare on-line, evitând cheltuielile suplimentare ale agenților economici pentru aplicarea ECC pe piață.

Mai multe detalii privind Conceptul Tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vănzărilor” puteți studia aici.

Persoane responsabile
Mihail Garmandir, Inspector principal, SFS, Direcția expertiză juridică,
Tel. 022 82 33 80, e-mail: mihail.garmandir@fisc.md.

Data limită pentru comentarii: 11.07.2019

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...