37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   SFS informează despre obligația confirmării corespunzătoare a împuternicirilor reprezentanților contribuabilului

SFS informează despre obligația confirmării corespunzătoare a împuternicirilor reprezentanților contribuabilului

30.04.2021889 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Contribuabilul persoană fizică îşi exercită drepturile procedurale personal, printr-un reprezentant sau în comun cu reprezentantul, iar contribuabilul persoană juridică – prin intermediul conducătorului sau al reprezentantului său.

Potrivit Codului fiscal, împuternicirile reprezentantului altul decît cel legal trebuie să fie confirmate printr-o procură, sau printr-un document ce atestă funcţia ori împuternicirile pe care le deţine – în cazul conducătorului persoanei juridice.

Procura dată de o persoană fizică se autentifică, după caz: de notar, de secretarul primăriei satului (comunei), de administraţia (conducerea) persoanei la care lucrează sau învaţă mandantul, de administraţia instituţiei curativ-profilactice staţionare în care mandantul se află pentru tratament, de comandantul (şeful) unităţii militare – dacă mandantul este militar – sau de şeful locului de detenţiune – dacă mandantul se află în detenţiune. Procura din partea unei persoane juridice se eliberează de conducătorul ei (locţiitorul acestuia).

De asemenea, în conformitate cu prevederile Codului administrativ, în procedura administrativă participanții pot fi reprezentați de o persoană împuternicită. Împuternicirile reprezentantului se consemnează în procură. Astfel, în cazul în care contribuabilul în raport cu Serviciul Fiscal de Stat acționează prin reprezentant, pentru confirmarea împuternicirilor urmează a fi prezentată procura.

Totodată, ținînd cont de faptul că, în practica Serviciului Fiscal de Stat se atestă cazuri cînd reprezentanții contribuabilului sunt avocați și în scopul confirmării împuternicirilor prezintă un mandat, informăm că, mandatul eliberat pe formularul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.158/2013, nu conferă împuterniciri de reprezentare în raport cu Serviciul Fiscal de Stat, întrucît împuternicirile acordate sunt de acționare în raport cu instanța de judecată.

Prin urmare, chiar dacă reprezentantul contribuabilului este avocat, pentru confirmarea corespunzătoare a împuternicirilor, urmează a fi prezentată o procură.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...