37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   SFS: În atenția petiționarilor

SFS: În atenția petiționarilor

16.06.2021483 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat manifestă deschidere în relația cu contribuabilii și informează că toți cetățenii au posibilitatea de a depune o petiţie în adresa autorității fiscale naționale.

Acest drept poate fi exercitat prin mai multe căi:

  1. pe suport de hârtie prin poștă la adresa:Constantin Tănase nr. 9, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova;
  2. depunerea personală pe suport de hârtie la sediul SFS la adresa:Constantin Tănase nr. 9, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova;
  3. în formă electronică la adresa electronică mail@sfs.md,  sau accesînd Petiție on-line.

Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele și prenumele sau denumirea petiționarului, domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică, dacă se solicită răspuns pe această cale, obiectul petiției și motivarea acesteia. Petițiile în formă electronică vor fi semnate electronic.

Petiția mai poate fi depusă verbal, în cadrul programului de audiență cu publicul a Conducerii SFS. Programul de audiență poate fi accesat aici.

Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice nu vor fi examinate. SFS are dreptul să nu examineze în fond petițiile care conțin un limbaj necenzurat, ofensator sau amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale, precum și a membrilor familiei acesteia.

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor, vă recomandăm să consultați următorul link.

De asemenea, recomandăm apelarea Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la nr. 0 8000 1525 (apel gratuit).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...