37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   SFS: Contribuabilii pot depune Cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care urmează a fi restituite

SFS: Contribuabilii pot depune Cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care urmează a fi restituite

17.08.2021437 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat informează că, în conformitate cu prevederile art.266 alin.(1) din Codul fiscal, contribuabilii sunt în drept să solicite compensarea ori restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituite, prin depunerea cererii respective în termen de 6 ani din data efectuării și/sau apariției lor.

Cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă. În acest caz, nu se va efectua nici o compensare ori restituire, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2). Depunerea cererii suspendă curgerea termenului indicat.

Conform alin. (2) al aceluiași articol, Serviciul Fiscal de Stat poate repune în termen şi accepta cererea de compensare şi/sau de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite dacă contribuabilul prezintă dovezi privind imposibilitatea respectării termenului de prescripţie prevăzut la alin.(1).

Alin. (3) prevede că, sumele plătite în plus şi sumele care urmează a fi restituite, care nu au fost solicitate în termenul indicat la alin.(1), se anulează în modul stabilit de Guvern.

Lista contribuabililor, în privința cărora urmează a fi aplicate prevederile art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, poate fi vizualizată aici.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să monitorizeze permanent situația fiscală, având la bază informația disponibilă din Sistemul informațional automatizat Contul curent al contribuabiluluisau să se adreseze, după caz, la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat,, în a cărei rază de activitate se află sediul (domiciliul) acestora, pentru a obține informații relevante sau pentru a solicita în termenul legal compensarea ori restituirea acestora, în vederea evitării survenirii termenului de prescripție, avînd drept consecință, anularea sumelor plătite în plus, în baza cadrului de reglementare în vigoare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...