37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   SFS: Aspecte privind restituirea supraplății la suma impozitului pe venit

SFS: Aspecte privind restituirea supraplății la suma impozitului pe venit

07.07.20201.294 views Serviciul Fiscal de Stat
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat asigură restituirea sumei achitate în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită, prin depunerea unei cereri:

Cererea de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Găsiți cererea aici.

De restituire pot beneficia persoanele fizice-cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova și au supraplată la impozitul pe venit în urma prezentării Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

Condiții specifice depunerii Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit:

- Cererea poate fi depusă în termen de pînă la:

  • 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei supraplăţii, (după expirarea termenului de 6 ani cererea nu se examinează).

- Data depunerii cererii:

  • începînd cu 1 iunie – pentru declarațiile prezentate în mod electronic;
  • 1 iulie a anului ulterior celui pentru care se solicită restituirea – pentru declarațiile prezentate pe suport de hîrtie (cu excepţia cazului în care intenţionați să schimbați domiciliul permanent din Republica Moldova).

- Modul de depunere:

  • pe suport de hîrtie în cadrul direcției deservire fiscală, conform razei de deservire;
  • electronic, prin aplicarea semnăturii mobile sau electronice, prin intermediul serviciului „Declarație electronică” de pe portalul www.servicii.fisc.md;
  • expedierea Cererii scanate cu lista documentelor confirmative prin intermediul poștei electronice a Serviciului Fiscal de Sat (mail@sfs.md) sau oficiului poștal.

Restituirea sumei plătite în plus se va efectua de către Serviciul Fiscal de Stat în modul şi în termenele stabilite la art.175 și 176 din Codul fiscal, în cazul în care nu se atestă restanţe la contul bancar.

Pentru mai multe întrebări, vizualizați Baza generalizată a practicii fiscale, accesînd link-ul sau contactați Centrul Unic de Apel al SFS – 0 8000 15 25.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...