37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   SFS a aprobat un nou formular – DIC

SFS a aprobat un nou formular – DIC

22.07.20192.803 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Ordinului SFS nr. 245 din 31.05.2019  a fost aprobat formularul Deciziei privind inițierea controlului (DIC) și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului.
Ordinul a fost publicat în MO nr. 230-237 din 19.07.2019.

Drepturile contribuabilului în cadrul controlului conform art. 8 alin. (1) al Codului fiscal sunt următoarele:

 • să se bucure de o atitudine corectă din partea organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora;
 • să-şi reprezinte interesele în organele cu atribuţii de administrare fiscală personal sau prin intermediul reprezentantului său;
 • să prezinte organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora explicaţii referitoare la calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor;
 • să conteste, în modul stabilit de legislaţie, deciziile, acţiunile sau inacţiunea organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora;
 • să beneficieze de alte drepturi stabilite de legislaţia fiscală;

Totodată, contribuabilul care urmează a fi supus controlului fiscal, în conformitate cu art. 8 alin. (2) CF are următoarele obligații:

 • să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii;
 • în caz de control al respectării legislaţiei fiscale să prezinte, la prima cerere, persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală documentele de evidenţă, dările de seamă fiscale şi alte documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, calcularea şi achitarea la buget a impozitelor şi taxelor şi acordarea facilităţilor, să permită accesul, în cazul ţinerii evidenţei computerizate, la sistemul electronic de contabilitate;
 • în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, să asigure persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală accesul liber în spaţiile de producţie, în depozite, în localurile de comerţ, în alte încăperi şi locuri (cu excepţia încăperilor utilizate exclusiv ca spaţiu locativ) pentru inspectarea lor în scopul verificării autenticităţii datelor din documentele contabile din dările de seamă, din declaraţiile fiscale, din calcule, precum şi a verificării îndeplinirii obligaţiilor faţă de buget;
 • să asiste la efectuarea controlului privind respectarea legislaţiei fiscale, să semneze actele privind rezultatul controlului, să dea explicaţii în scris sau oral;
 • în caz de calculare greşită şi determinare incorectă de către Serviciul Fiscal de Stat a sumei impozitului, penalităţii, dobînzii sau amenzii, să dovedească acest lucru prin documente justificative;
 • să îndeplinească deciziile adoptate de organele cu atribuţii de administrare fiscală şi alte organe învestite cu funcţii de control pe marginea rezultatelor controalelor efectuate, respectînd cerinţele legislaţiei fiscale;
 • să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală.

Decizia privind inițierea controlului (formularul DIC) reprezintă decizia scrisă a conducerii Serviciului Fiscal de Stat, care certifică autentificarea acțiunii de efectuare a controlului emisă de Sistemul informațional al SFS.

În formularul DIC se va nota codul fiscal și denumirea completă a contribuabilului, numele, prenumele persoanei fizice supuse controlului, adresa la care se preconizează efectuarea acestuia, genul de activitate, tipul controlului și metoda de efectuare a acestuia, temeiul inițierii, data începerii și cea a finalizării controlului, precum și numele persoanei care îl va efectua.

De asemenea se va indica tipul impozitului, al taxei și altor obligații fiscale sau bugetele supuse verificării și perioada exactă ce urmează a fi supusă controlului.

Potrivit instrucțiunii de completare, Formularul DIC se va genera în Sistemul informational al SFS, se va semna cu semnătură electronică și/sau se va tipări pe suport de hârtie exclusiv din sistem, precum și se va semna cu semnătură olografă, pe care se va aplica ștampila subdiviziunii SFS.
Un exemplar al DIC se remite în mod electronic contribuabilului sau se înmânează, contra semnătură, pe suport de hârtie.

Atenționăm că, la formularul DIC se anexează drepturile și obligațiile contribuabilului în cadrul controlului prevăzute de CF.

Ordinul SFS nr. 245 din 31.05.2019 va intra în vigoare din 1 august 2019.

Conform Ordinului SFS nr. 245 din 31.05.2019  a fost aprobat formularul Deciziei privind inițierea controlului (DIC) și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului.
Ordinul a fost publicat în MO nr. 230-237 din 19.07.2019.

Drepturile contribuabilului în cadrul controlului conform art. 8 alin. (1) al Codului fiscal sunt următoarele:

 • să se bucure de o atitudine corectă din partea organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora;
 • să-şi reprezinte interesele în organele cu atribuţii de administrare fiscală personal sau prin intermediul reprezentantului său;
 • să prezinte organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora explicaţii referitoare la calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor;
 • să conteste, în modul stabilit de legislaţie, deciziile, acţiunile sau inacţiunea organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora;
 • să beneficieze de alte drepturi stabilite de legislaţia fiscală;

Totodată, contribuabilul care urmează a fi supus controlului fiscal, în conformitate cu art. 8 alin. (2) CF are următoarele obligații:

 • să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii;
 • în caz de control al respectării legislaţiei fiscale să prezinte, la prima cerere, persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală documentele de evidenţă, dările de seamă fiscale şi alte documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, calcularea şi achitarea la buget a impozitelor şi taxelor şi acordarea facilităţilor, să permită accesul, în cazul ţinerii evidenţei computerizate, la sistemul electronic de contabilitate;
 • în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, să asigure persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală accesul liber în spaţiile de producţie, în depozite, în localurile de comerţ, în alte încăperi şi locuri (cu excepţia încăperilor utilizate exclusiv ca spaţiu locativ) pentru inspectarea lor în scopul verificării autenticităţii datelor din documentele contabile din dările de seamă, din declaraţiile fiscale, din calcule, precum şi a verificării îndeplinirii obligaţiilor faţă de buget;
 • să asiste la efectuarea controlului privind respectarea legislaţiei fiscale, să semneze actele privind rezultatul controlului, să dea explicaţii în scris sau oral;
 • în caz de calculare greşită şi determinare incorectă de către Serviciul Fiscal de Stat a sumei impozitului, penalităţii, dobînzii sau amenzii, să dovedească acest lucru prin documente justificative;
 • să îndeplinească deciziile adoptate de organele cu atribuţii de administrare fiscală şi alte organe învestite cu funcţii de control pe marginea rezultatelor controalelor efectuate, respectînd cerinţele legislaţiei fiscale;
 • să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală.

Decizia privind inițierea controlului (formularul DIC) reprezintă decizia scrisă a conducerii Serviciului Fiscal de Stat, care certifică autentificarea acțiunii de efectuare a controlului emisă de Sistemul informațional al SFS.

În formularul DIC se va nota codul fiscal și denumirea completă a contribuabilului, numele, prenumele persoanei fizice supuse controlului, adresa la care se preconizează efectuarea acestuia, genul de activitate, tipul controlului și metoda de efectuare a acestuia, temeiul inițierii, data începerii și cea a finalizării controlului, precum și numele persoanei care îl va efectua.

De asemenea se va indica tipul impozitului, al taxei și altor obligații fiscale sau bugetele supuse verificării și perioada exactă ce urmează a fi supusă controlului.

Potrivit instrucțiunii de completare, Formularul DIC se va genera în Sistemul informational al SFS, se va semna cu semnătură electronică și/sau se va tipări pe suport de hârtie exclusiv din sistem, precum și se va semna cu semnătură olografă, pe care se va aplica ștampila subdiviziunii SFS.
Un exemplar al DIC se remite în mod electronic contribuabilului sau se înmânează, contra semnătură, pe suport de hârtie.

Atenționăm că, la formularul DIC se anexează drepturile și obligațiile contribuabilului în cadrul controlului prevăzute de CF.

Ordinul SFS nr. 245 din 31.05.2019 va intra în vigoare din 1 august 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...