37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Serviciul Vamal propune ajustarea cadrului normativ cu privire la Carnetul TIR și la sistemul internațional e-TIR

Serviciul Vamal propune ajustarea cadrului normativ cu privire la Carnetul TIR și la sistemul internațional e-TIR

16.07.2021280 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativă la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), va fi discutat în ședința Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, la data de 20.07.2021.

Scopul proiectului constă in revizuirea procedurilor actuale ale HG nr. 1086/97 in vederea asigurării aplicabilitații pe teritoriu național a procedurii TIR in partea ce ține de operațiuni electronice precum și asigurarea coerenței acestora cu terminologia cadrului național de reglementare a operațiunilor de vămuire. În special cele de plasare a mărfurilor în regim vamal de tranzit, fără a aduce atingere prevederilor Convenției TIR.

În mod special, prevederile proiectului se referă la:

  1. Introducerea prevederilor aferente utilizarii sistemelor electronice prevăzute de procedura TIR.
  2. reformularea prevederilor interpretabile în vederea asigurării respectarii terminologiei generale ale reglementărilor din domeniu vamal, precum și excluderea unor prevederi desuete.

Suplimentar, se vor crea premise pentru implementarea analizei de risc în baza informațiilor preventive asupra mărfurilor ce urmează a fi introduse sau scoase în/din țară în procedura TIR, ceea ce va permite reducerea timpului de vămuire și implicit de așteptare atât la posturile vamale interne cât și la cele de frontieră.

Către luna octombrie 2021 se preconizează ca modulul e-TIR în SIIV ASYCUDA World să fie pus în funcțiune și ceea ce va permite implementarea în practică a e-TIR. Totodată, realizarea măsurilor preparatorii pe teritoriul unui singur stat nu vor fi suficiente pentru viabilitatea procedurii e-TIR. Prin urmare, doar implementarea procedurii e-TIR în arealul cel mai explorat (UE, CSI, TURCIA) de operatorii de transport autohtoni va duce la atingerea obiectivelor acestui proiect.

Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativă la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975), va fi discutat în ședința Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, la data de 20.07.2021.

Scopul proiectului constă in revizuirea procedurilor actuale ale HG nr. 1086/97 in vederea asigurării aplicabilitații pe teritoriu național a procedurii TIR in partea ce ține de operațiuni electronice precum și asigurarea coerenței acestora cu terminologia cadrului național de reglementare a operațiunilor de vămuire.În special cele de plasare a mărfurilor în regim vamal de tranzit, fără a aduce atingere prevederilor Convenției TIR.

În mod special, prevederile proiectului se referă la:

  1. Introducerea prevederilor aferente utilizarii sistemelor electronice prevăzute de procedura TIR.
  2. reformularea prevederilor interpretabile în vederea asigurării respectarii terminologiei generale ale reglementărilor din domeniu vamal, precum și excluderea unor prevederi desuete.

Suplimentar, se vor crea premise pentru implementarea analizei de risc în baza informațiilor preventive asupra mărfurilor ce urmează a fi introduse sau scoase în/din țară în procedura TIR, ceea ce va permite reducerea timpului de vămuire și implicit de așteptare atât la posturile vamale interne cât și la cele de frontieră.

Către luna octombrie 2021 se preconizează ca modulul e-TIR în SIIV ASYCUDA World să fie pus în funcțiune și ceea ce va permite implementarea în practică a e-TIR. Totodată, realizarea măsurilor preparatorii pe teritoriul unui singur stat nu vor fi suficiente pentru viabilitatea procedurii e-TIR. Prin urmare, doar implementarea procedurii e-TIR în arealul cel mai explorat (UE, CSI, TURCIA) de operatorii de transport autohtoni va duce la atingerea obiectivelor acestui proiect.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...