37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Serviciul Vamal atenționează persoanele care au introdus în țară autovehicule cu numere străine!

Serviciul Vamal atenționează persoanele care au introdus în țară autovehicule cu numere străine!

14.07.2021474 views Serviciul Vamal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Vamal al Republicii Moldova constată, în continuare, un număr mare de cazuri de depășire a termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport cu numere străine.

De asemenea, sunt înregistrate frecvent cazuri de încălcare a prevederilor legale privind interzicerea folosirii mijloacelor de transport declarate prin acțiune de alte persoane decât cele care le-au declarat prin acțiune organului vamal.

Serviciul Vamal reiterează că este interzisă:

  • vânzarea mijlocului de transport declarat prin acțiune pe teritoriul Republicii Moldova;
  • donarea acestuia;
  • punerea la dispoziția unei alte persoane (cu excepția soțului/soției și rudelor pe linie ascendentă și descendentă directă ale persoanei care a introdus în țară mijlocul de transport);
  • transmiterea prin moștenire;
  • oferirea spre închiriere/subînchiriere;
  • darea în comodat;
  • gajarea.

Aceste acțiuni pot fi realizate pe teritoriul Republicii Moldova doar cu acordul organului vamal, după achitarea drepturilor de import. Nerespectarea acestor condiții se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul Republicii Moldova (art. 287, pct. (17), Cod Contravențional al RM).

În ceea ce privește termenul de aflare pe teritoriul țării a mijloacelor de transport declarate prin acțiune și plasate sub regim vamal de admitere temporară, acesta nu poate depăși 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive (art. 1841, Cod vamal și art.10, Legea 1569/2002).

Excepție: mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin și care dețin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acțiune, se pot afla pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe un termen de până la 3 ani.

Mijloacele de transport auto pentru care a expirat termenul acordat sunt identificate și aduse de către poliție, poliția de frontieră sau echipele mobile ale Serviciului Vamal către cel mai apropiat birou vamal sau post vamal de frontieră. Cheltuielile de escortare a mijlocului de transport auto sunt acoperite de către persoana fizică care a încălcat termenul de aflare a autoturismului pe teritoriul RM.

Totodată, persoanele care nu au scos la timp din țară mijloacele de transport declarate prin acțiune nu au dreptul să introducă pe teritoriul Republicii Moldova alte autovehicule.

În cazul în care mijlocul de transport nu a fost scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit de legislație și  acesta nu mai există (a fost distrus sau vândut la piese), organul vamal va încasa drepturile de import.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...