37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Serviciul MPay – actualizarile au intrat în vigoare

Serviciul MPay – actualizarile au intrat în vigoare

19.10.2020765 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 16 octombrie 2020, a fost publicată Hotărârea nr. 712 din 23.09.2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).

Prin această hotărâre s-a aprobat:

1) Conceptul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay);
2) Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay);
3) Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de conturi personale;
4) Lista autorităților/instituțiilor publice prioritare pentru integrarea și utilizarea serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay).

Ministerele, Cancelaria de Stat și alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, instituțiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), autoritățile/ instituțiile publice și organizațiile de stat autonome, subordonate sau înființate de Guvern, în limitele competențelor prevăzute de lege:

1) vor utiliza serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) pentru încasarea plăților de la persoanele fizice și juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi și majorări de întârziere (penalități) și altor plăți în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2) vor utiliza serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) pentru distribuirea prestațiilor sociale și altor plăți efectuate de la bugetele componente ale bugetului public național, cu excepția plăților salariale, precum și pentru restituirea plăților din contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor și din conturile instituțiilor publice la autogestiune către persoanele fizice;

3) vor înregistra în Registrul de conturi personale informația cu privire la plățile pentru distribuire de la bugetele componente ale bugetului public național și plățile pentru restituirea din contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor și din conturile instituțiilor publice la autogestiune către persoanele fizice, în scopul distribuirii/restituirii de plăți și ținerii evidenței plăților datorate/achitate și restituite;

4) vor integra, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din contul mijloacelor financiare proprii, serviciile publice și sistemele informaționale aferente procesului de încasare a plăților menționate la subpct. 1), inclusiv cele în curs de dezvoltare, cu serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), dacă legea nu prevede altfel;

5) vor integra, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din contul mijloacelor financiare proprii, serviciile publice și sistemele informaționale aferente procesului de distribuire a plăților menționate la subpct. 2), inclusiv cele în curs de dezvoltare, cu serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay);

6) vor asigura rezoluțiunea contractelor privind prestarea serviciilor de plată fără utilizarea serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay);

7) în vederea eficientizării cheltuielilor publice, nu vor utiliza și nu vor crea servicii similare serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay).

În interacțiunea cu cetățenii și agenții economici, Guvernul are drept obiectiv de bază oferirea unui mecanism eficient de achitare a plăților (obligațiilor) față de bugetul public național, precum și de distribuire de plăți de la bugetul public național.

În vederea realizării acestui obiectiv, în anul 2013 a fost implementat serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) (în continuare – serviciul MPay) în cadrul programului de e-Transformare a guvernării, finanțat de Banca Mondială.

Astfel, din perspectiva încasării plăților la bugetul public național, în prezent serviciul MPay este utilizat în calitate de mecanism unic de achitare a serviciilor publice, impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întârziere (penalităților) și altor plăți la bugetul public național și permite cetățenilor și agenților economici să efectueze plăți prin orice metodă de plată legal disponibilă. Serviciul MPay nu este utilizat însă la scară largă și este necesară extinderea acestuia la toate instituțiile publice ce încasează plăți.

Prezenta hotărâre a intrat în vigoare la data de 16 octombrie 2020. Totodată, s-au abrogat Hotărârea Guvernului nr. 280/2013 și Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 512-Ac/2015.

Conform Monitorului Oficial din 16 octombrie 2020, a fost publicată Hotărârea nr. 712 din 23.09.2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).

Prin această hotărâre s-a aprobat:

1) Conceptul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay);
2) Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay);
3) Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de conturi personale;
4) Lista autorităților/instituțiilor publice prioritare pentru integrarea și utilizarea serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay).

Ministerele, Cancelaria de Stat și alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, instituțiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), autoritățile/ instituțiile publice și organizațiile de stat autonome, subordonate sau înființate de Guvern, în limitele competențelor prevăzute de lege:

1) vor utiliza serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) pentru încasarea plăților de la persoanele fizice și juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi și majorări de întârziere (penalități) și altor plăți în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2) vor utiliza serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) pentru distribuirea prestațiilor sociale și altor plăți efectuate de la bugetele componente ale bugetului public național, cu excepția plăților salariale, precum și pentru restituirea plăților din contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor și din conturile instituțiilor publice la autogestiune către persoanele fizice;

3) vor înregistra în Registrul de conturi personale informația cu privire la plățile pentru distribuire de la bugetele componente ale bugetului public național și plățile pentru restituirea din contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor și din conturile instituțiilor publice la autogestiune către persoanele fizice, în scopul distribuirii/restituirii de plăți și ținerii evidenței plăților datorate/achitate și restituite;

4) vor integra, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din contul mijloacelor financiare proprii, serviciile publice și sistemele informaționale aferente procesului de încasare a plăților menționate la subpct. 1), inclusiv cele în curs de dezvoltare, cu serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), dacă legea nu prevede altfel;

5) vor integra, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din contul mijloacelor financiare proprii, serviciile publice și sistemele informaționale aferente procesului de distribuire a plăților menționate la subpct. 2), inclusiv cele în curs de dezvoltare, cu serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay);

6) vor asigura rezoluțiunea contractelor privind prestarea serviciilor de plată fără utilizarea serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay);

7) în vederea eficientizării cheltuielilor publice, nu vor utiliza și nu vor crea servicii similare serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay).

În interacțiunea cu cetățenii și agenții economici, Guvernul are drept obiectiv de bază oferirea unui mecanism eficient de achitare a plăților (obligațiilor) față de bugetul public național, precum și de distribuire de plăți de la bugetul public național.

În vederea realizării acestui obiectiv, în anul 2013 a fost implementat serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) (în continuare – serviciul MPay) în cadrul programului de e-Transformare a guvernării, finanțat de Banca Mondială.

Astfel, din perspectiva încasării plăților la bugetul public național, în prezent serviciul MPay este utilizat în calitate de mecanism unic de achitare a serviciilor publice, impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întârziere (penalităților) și altor plăți la bugetul public național și permite cetățenilor și agenților economici să efectueze plăți prin orice metodă de plată legal disponibilă. Serviciul MPay nu este utilizat însă la scară largă și este necesară extinderea acestuia la toate instituțiile publice ce încasează plăți.

Prezenta hotărâre a intrat în vigoare la data de 16 octombrie 2020. Totodată, s-au abrogat Hotărârea Guvernului nr. 280/2013 și Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 512-Ac/2015.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...