37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Serviciul Fiscal de Stat informează despre intrarea în vigoare a unor modificări ce vizează dările de seamă IRM19 și IPC21

Serviciul Fiscal de Stat informează despre intrarea în vigoare a unor modificări ce vizează dările de seamă IRM19 și IPC21

12.02.2024366 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 02 februarie 2024, au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministrului finanțelor nr.14 din 31.01.2024 „Cu privire la modificarea unor ordine ale Ministrului finanțelor", prin care au fost efectuate modificări ce vizează dările de seamă forma IRM19 și forma IPC21.

Urmare a modificărilor operate a fost completat clasificatorul Categoriilor persoanelor asigurate utilizate la completarea Informației (Forma IRM19) cu patru categorii noi care se vor declaradupă necesitate, începând cu 1 ianuarie 2024, prin darea de seamă forma IRM19, și anume:

  • persoană care se află în concediu parţial plătit pentru perioada de încredinţare a copilului adoptabil;
  • persoană care se află în concediu plătit în cazul adopţiei copilului sau luării în plasament în serviciul de tutelă/curatelă;
  • persoană care se află în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vârsta de 3 ani în legătură cu adopţia sau plasarea copilului în serviciul de tutelă/curatelă;
  • persoană care se află în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă.

Astfel, în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale, precum și a asigurării evidenței stagiului de cotizare pentru angajații care au adoptat copii sau au luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă, entitățile, la acordarea concediilor pentru îngrijirea copilului sau concediilor paternale vor avea obligația de a declara perioadele menționate prin darea de seamă forma IRM19.Suplimentar, a fost modificată redacția rândului 23 col.2 din Tabelul nr.1 din formularul tipizat al Declarației forma IPC21 prin care s-a exclus necesitatea băncilor, începând cu luna ianuarie 2024, de a declara venitul sub formă de creștere de capital aferent valorilor mobiliare de stat obținut de persoanele fizice (urmare a modificării operate la art.90 alin.(4) lit.c) din Codul fiscal).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...