37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Serviciul Fiscal de Stat a prezentat raportul de activitate pentru anul 2023

Serviciul Fiscal de Stat a prezentat raportul de activitate pentru anul 2023

21.02.2024178 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web Raportul anual cu privire la activitatea Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada 2023. Documentul conține informația cu privire la nivelul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 355/2020.

Conform planului de acțiuni au fost stabilite 4 obiective care urmau a fi realizate de autoritatea fiscală:

  • creșterea conformării voluntare a contribuabililor la declararea și achitarea deplină și în termen a obligațiilor fiscale;
  • îmbunătățirea capacităților de deservire și comunicare cu contribuabilii;
  • eficientizarea sistemului de management al riscurilor de neconformare, inclusiv prin prisma realizării sarcinii de constatare a infracțiunilor, a urmăririi penale și activității speciale de investigații;
  • eficientizarea structurii organizaționale ale SFS prin centralizarea funcțiilor.

Datele din Raportul indică o creștere cu 29% a ponderii impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări ale contribuabililor monitorizați conform Programului de conformare.

De asemenea, potrivit datelor publicate indicatorul costul administrării fiscale la 1 (un) leu venituri la Bugetul public național pentru perioada analizată a înregistrat o valoare constantă de 1 % total cheltuieli bugetare raportate la total venituri administrate.

Pe parcursul perioadei 2023 au fost efectuate 10 975 controale fiscale, cu 5 075 controale mai puține decât în perioada 2022 sau cu 31,6%. Din numărul total de controale efectuate conform planului anual și la contribuabili identificați în baza analizelor de risc, la situația din 31.12.2023 au fost efectuate 3 134 controale fiscale. Totodată, pe parcursul perioadei analizate au fost efectuate 7 841 controale fiscale neplanificate.

Cât privește rezultativitatea controalelor numărul total de controale efectuate în perioada de raportare în cadrul cărora au fost stabilite încălcări este de 757 controale, ceea ce reprezintă 99,7%. La determinarea indicatorului au participat controalele fiscale efectuate conform planului anual aprobat și la contribuabili identificați în baza analizelor de risc, cu excepția controalelor efectuate prin metoda verificării operative.

Totodată, la situația din 31 decembrie 2023, ponderea sumelor încasate în bugetul de stat din totalul sumelor calculate în rezultatul controalelor efectuate constituie 256 081,34 mii lei, ceea ce reprezintă 83,1% din totalul obligațiilor fiscale calculate.

Raportul poate fi consultat aici.

Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web Raportul anual cu privire la activitatea Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada 2023. Documentul conține informația cu privire la nivelul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 355/2020.

Conform planului de acțiuni au fost stabilite 4 obiective care urmau a fi realizate de autoritatea fiscală:

  • creșterea conformării voluntare a contribuabililor la declararea și achitarea deplină și în termen a obligațiilor fiscale;
  • îmbunătățirea capacităților de deservire și comunicare cu contribuabilii;
  • eficientizarea sistemului de management al riscurilor de neconformare, inclusiv prin prisma realizării sarcinii de constatare a infracțiunilor, a urmăririi penale și activității speciale de investigații;
  • eficientizarea structurii organizaționale ale SFS prin centralizarea funcțiilor.

Datele din Raportul indică o creștere cu 29% a ponderii impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări ale contribuabililor monitorizați conform Programului de conformare.

De asemenea, potrivit datelor publicate indicatorul costul administrării fiscale la 1 (un) leu venituri la Bugetul public național pentru perioada analizată a înregistrat o valoare constantă de 1 % total cheltuieli bugetare raportate la total venituri administrate.

Pe parcursul perioadei 2023 au fost efectuate 10 975 controale fiscale, cu 5 075 controale mai puține decât în perioada 2022 sau cu 31,6%. Din numărul total de controale efectuate conform planului anual și la contribuabili identificați în baza analizelor de risc, la situația din 31.12.2023 au fost efectuate 3 134 controale fiscale. Totodată, pe parcursul perioadei analizate au fost efectuate 7 841 controale fiscale neplanificate.

Cât privește rezultativitatea controalelor numărul total de controale efectuate în perioada de raportare în cadrul cărora au fost stabilite încălcări este de 757 controale, ceea ce reprezintă 99,7%. La determinarea indicatorului au participat controalele fiscale efectuate conform planului anual aprobat și la contribuabili identificați în baza analizelor de risc, cu excepția controalelor efectuate prin metoda verificării operative.

Totodată, la situația din 31 decembrie 2023, ponderea sumelor încasate în bugetul de stat din totalul sumelor calculate în rezultatul controalelor efectuate constituie 256 081,34 mii lei, ceea ce reprezintă 83,1% din totalul obligațiilor fiscale calculate.

Raportul poate fi consultat aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...