37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Serviciile de plată. Mai multă eficiență și transparență

Serviciile de plată. Mai multă eficiență și transparență

24.03.2022294 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Terminalul de plată în numerar este dispozitivul automatizat care permite prestatorului de servicii de plată primirea și/sau eliberarea numerarului, este destinat pentru a executa un serviciu de plată de la/către utilizatorii de servicii de plată, care funcționează în regim autonom, fără prezența fizică (participarea) a unei alte persoane decât utilizatorul de servicii de plată care primește și/sau depune numerarul.Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, care a obținut avizul Guvernului în cadrul ședinței din 23 martie curent, vine cu suplinirea noțiunilor din art. 5 al Codului fiscal (pct. 402). 

Totodată, de la determinarea echipamente de casă şi de control (pct. 40 art. 5 CF)pot fi excluseterminalele cash-in, iar la Capitolul 15 (Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele) al Titlului V din Codul fiscal (Administrarea fiscală) prevederea că utilizarea echipamentului de casă și de control fără a emite bonul fiscal/documentul fiscal se sancționează cu amendă de la 5000 la 15000 lei (alin 8) art.254 se propune a fi abrogat) va fi inclusă în alin.1) al aceluiași articol.

Motivarea1 intervenției este justificată de autori în nota de informare la proiect și ține de modificarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Autorii susțin că modificările la CF, Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea nr. 62 /2008 privind reglementarea valutară, Legea nr. 114/2012, Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului au fost elaborate în contextul transpunerii  Directivei UE 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne și este o acțiune de continuitate și de stabilire a unui cadru juridic armonizat, care ar trebui să conducă la o mai mare eficiență și transparență a domeniului serviciilor de plată în ansamblu, sporind în același timp încrederea consumatorilor într-o piață armonizată a plăților.

Actualizarea și completarea cadrului existent privind serviciile de plată cu norme care vor consolida transparența, inovarea și securitatea în domeniul plăților, punând accent pe nevoile legitime ale consumatorilor, se mai menționează în nota de argumentare la proiect. Promovarea noilor prevederi urmărește atingerea obiectivelor enumerate supra într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic, care să rămână valabil pe măsură ce serviciile de plată evoluează permanent.


1 S-a suplinit lista activităților ce intră sub incidența legii cu încă 2 domenii: serviciile de inițiere a plății, serviciul de informare cu privire la conturi.
Totodată, în vederea transpunerii fidele a prevederilor Directivei (UE) 2015/2366, a fost exclus serviciul ce ține de „executarea operațiunilor de plată în cazul în care consimțământul plătitorului pentru executarea operațiunii de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicație electronică [...]”, care se încadrează, de fapt, în serviciile enumerate la art. 4, în calitate de parte a operațiunii de plată.Această modificare vine să aducă claritate în partea ce ține de modalitatea de prestare a serviciilor și serviciul prestat de facto, în cadrul serviciului stipulat la art. 4 alin (1) pct. 7) se crea confuzia că un prestator care deține licență pentru prestarea acestui serviciu poate executa orice operațiuni de plată atât timp cât acestea erau realizate prin dispozitive de comunicație electronică, fapt ce nu intra în scopul autorului la momentul elaborării acestei prevederi (în acest sens, pentru alinierea cadrului normativ tangent, prezentul proiect prevede modificarea inclusiv a unor prevederi din Codul fiscal nr. 1163/1997).
Dispozițiile finale ale legii conțin prevederi suficiente pentru a asigura tranziția prestatorilor care dețin licență pentru acest serviciu la un nou tip de licență fără costuri pentru reperfectare. Banca Națională va acorda suportul necesar, conform atribuțiilor, pentru a reîncadra activitatea acestora în serviciile de plată existente la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronica.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...