37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Semnarea electronică a contractului individual de muncă

Semnarea electronică a contractului individual de muncă

03.09.2021260 views Monitorul FISC.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cazul în care părţile contractului individual de muncă (CIM) au convenit încheierea acestuia prin schimbul de documente electronice, contractul ar putea fi semnat cu semnătură electronică avansată calificată, cu aplicarea pe CIM a ștampilei angajatorului în cazul în care acesta este o autoritate publică, prevede proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, înregistrat în Parlament. Totodată, inițiativa stabilește că va rămâne în vigoare și prevederea potrivit căreia CIM se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către părţi cu semnătură olografă, cu înmînarea unui exemplar salariatului și păstrarea la angajator al celuilalt exemplar. 

Proiectul prevede și posibilitatea modificării CIM printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care este parte integrantă a contractului, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate. 

Suplimentar, documentul propune modificarea modului de informare privind condiţiile de activitate a salariatului. Astfel, obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului în cazul transferului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării CIM sau a actului adiţional la acesta. Totodată, în Codul muncii pot fi incluse noțiunile „În formă scrisă1 și de „Orice modalitate care permite confirmarea recepționării / înștiințării2, ceea ce va extinde posibilitatea confirmării salariatului despre diferite situații cum ar fi transferul la o altă muncă,  șomajul tehnic, de concediere în cazul lichidării unităţii sau reducerii numărului sau a statelor de personal, restabilirea la locul de muncă și alte situații prevăzute de Codul muncii.


1„În formă scrisă” -  în sensul prezentului cod, certificat, informație, ori alt material expus în scris cu litere, cifre, semne grafice scris olograf pe hârtie, precum şi primit prin fax, poştă electronică ori prin alt mijloc de orice document, contract, comunicare, inclusiv electronică sau în alt mod ce permite citirea informaţiei. 

2Orice modalitate care permite confirmarea recepționării / înștiințării” – se consideră că recepționarea este confirmată după îndeplinirea uneia dintre următoarele cerinţele, oricare dintre acestea este îndeplinită mai întîi:a) cînd este predată destinatarului;b) cînd este predată la adresa poştală indicată de destinatar în acest scop ori, în lipsa acesteia, la sediul destinatarului persoană juridică sau la domiciliul destinatarului persoană fizică;c) în cazul unei notificări transmise prin poştă electronică sau prin alt mijloc de comunicare individuală, cînd poate fi accesată de către destinatar; saud) cînd este pusă în orice alt fel la dispoziţia destinatarului într-un loc şi într-un mod care fac posibil în mod rezonabil accesul destinatarului, fără întîrziere.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...