37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Semnarea electronică a contractului individual de muncă – modificări în Codul muncii

Semnarea electronică a contractului individual de muncă – modificări în Codul muncii

10.12.20211.734 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 10 decembrie 2021, a fost publicată Legea nr.175 din 11.11.2021 pentru modificarea unor acte normative. În conformitate cu Legea anterior menționată, în Codul muncii s-au făcut următoarele modificări principale:

Articolul 1. Noţiuni principale au fost completate cu două noțiuni noi, și anume:

- formă scrisă - informația (certificat, document, contract și altele) expusă cu litere, cifre, semne grafice pe suport de hârtie sau în format electronic; înscrisul olograf pe suport de hârtie; informația transmisă prin fax ori prin alte mijloace de comunicație, inclusiv prin mijloace electronice, care permit citirea informației;

- confirmarea recepționării/înștiințării - se consideră că recepționarea/înștiințarea este confirmată după îndeplinirea cel puțin a uneia dintre următoarele condiții, oricare dintre acestea fiind îndeplinită mai întâi:

a) notificarea este predată destinatarului;

b) notificarea este predată la adresa poștală indicată de destinatar în acest scop ori, în lipsa acesteia, la sediul destinatarului persoană juridică sau la domiciliul destinatarului persoană fizică;

c) notificarea este transmisă prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare individuală, când poate fi accesată de către destinatar, inclusiv potrivit regulilor de expediere și recepționare a documentului electronic prevăzute de legislație;

d) notificarea este pusă în orice alt fel la dispoziția destinatarului într-un loc şi într-un mod care fac posibil, în mod rezonabil, accesul destinatarului fără întârziere.

În cadrul articolul 48 Informarea privind condiţiile de activitate alineatul (1) cuvintele „ambele semnate de angajator” au fost substituite cu cuvintele „semnate de angajator cu semnătură electronică sau cu semnătură olografă”.

Ceea ce ține de încheierea contractului individual de muncă, s-a stabilit că contractul individual de muncă se semnează de către părți:

  • fie cu semnătură olografă – în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator;
  • fie cu semnătură electronică avansată calificată – în cazul î n care părţile contractului individual de muncă au convenit încheierea acestuia prin schimb de documente electronice.”

Cât despre modificarea contractului individual de muncă, s-a stabilit că, contractul individual de muncă poate fi modificat printr-un acord suplimentar semnat de părți, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate. Acordul suplimentar este parte integrantă a contractului individual de muncă.

În cazul transferului la o altă muncă potrivit modificărilor operate, părţile vor opera modificările necesare în contractul individual de muncă, în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) emis de angajator care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepționării/înștiințării, în termen de 3 zile lucrătoare.

Prevederile sus menționate vor intra în vigoare la data de 10 ianuarie 2022.

Conform Monitorului Oficial din 10 decembrie 2021, a fost publicată Legea nr.175 din 11.11.2021 pentru modificarea unor acte normative. În conformitate cu Legea anterior menționată, în Codul muncii s-au făcut următoarele modificări principale:

Articolul 1. Noţiuni principale au fost completate cu două noțiuni noi, și anume:

- formă scrisă - informația (certificat, document, contract și altele) expusă cu litere, cifre, semne grafice pe suport de hârtie sau în format electronic; înscrisul olograf pe suport de hârtie; informația transmisă prin fax ori prin alte mijloace de comunicație, inclusiv prin mijloace electronice, care permit citirea informației;

- confirmarea recepționării/înștiințării - se consideră că recepționarea/înștiințarea este confirmată după îndeplinirea cel puțin a uneia dintre următoarele condiții, oricare dintre acestea fiind îndeplinită mai întâi:

a) notificarea este predată destinatarului;

b) notificarea este predată la adresa poștală indicată de destinatar în acest scop ori, în lipsa acesteia, la sediul destinatarului persoană juridică sau la domiciliul destinatarului persoană fizică;

c) notificarea este transmisă prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare individuală, când poate fi accesată de către destinatar, inclusiv potrivit regulilor de expediere și recepționare a documentului electronic prevăzute de legislație;

d) notificarea este pusă în orice alt fel la dispoziția destinatarului într-un loc şi într-un mod care fac posibil, în mod rezonabil, accesul destinatarului fără întârziere.

În cadrul articolul 48 Informarea privind condiţiile de activitate alineatul (1) cuvintele „ambele semnate de angajator” au fost substituite cu cuvintele „semnate de angajator cu semnătură electronică sau cu semnătură olografă”.

Ceea ce ține de încheierea contractului individual de muncă, s-a stabilit că contractul individual de muncă se semnează de către părți:

  • fie cu semnătură olografă – în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator;
  • fie cu semnătură electronică avansată calificată – în cazul î n care părţile contractului individual de muncă au convenit încheierea acestuia prin schimb de documente electronice.”

Cât despre modificarea contractului individual de muncă, s-a stabilit că, contractul individual de muncă poate fi modificat printr-un acord suplimentar semnat de părți, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate. Acordul suplimentar este parte integrantă a contractului individual de muncă.

În cazul transferului la o altă muncă potrivit modificărilor operate, părţile vor opera modificările necesare în contractul individual de muncă, în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) emis de angajator care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepționării/înștiințării, în termen de 3 zile lucrătoare.

Prevederile sus menționate vor intra în vigoare la data de 10 ianuarie 2022.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...