37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Sectorul TIC a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii opt ani

Sectorul TIC a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii opt ani

03.07.2018696 views MEI
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Comerțul interior, industria și tehnologiile informaționale și comunicațiile sunt sectoarele care au influențat creșterea produsului intern brut (PIB) al Republicii Moldova în primul trimestru al acestui an, cu 3,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, PIB-ul a însumat 37,6 miliarde de lei (în prețuri curente).

Conform analizei Direcției politici economice și mediul de afaceri a Ministerului Economiei și Infrastructurii, sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC) devine tot mai atractiv pentru investitori, marcând cea mai mare creștere din ultimii opt ani. Mai exact, valoarea adăugată brută (VAB) obținută de sectorul TIC a înregistrat o majorare de 9% și o contribuție la creșterea PIB de 0,6 p.p. Ca pondere în PIB, acest sector atinge 6,6% și este în continuă ascensiune. Rezultatele evidențiate se datorează inclusiv creării, la sfârșitul anului 2017, a parcului pentru tehnologia informației – „Moldova IT Park”. Scopul principal al parcului IT este de a crea o platformă organizațională cu un set de mecanisme şi facilități inovative, necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea investițiilor locale şi străine.

Totuși, cea mai mare contribuție asupra creșterii valorii adăugate brute a fost exercitată de activitățile comerț cu ridicata şi cu amănuntul, transport şi depozitare, hoteluri și restaurante, care au înregistrat o majorare a volumului fizic de 6,3% și o contribuție la creșterea PIB de 1,2 p.p. Creșterile volumului mărfurilor comercializate reflectă o creștere a cererii de mărfuri din partea agenților economici și a populației. Cererea din partea agenților economici are la bază o activitate mai intensă în sectorul real și sectorul de prestare a serviciilor, precum și o activitate investițională mai accelerată. Cererea din partea populației este influențată de creșterea reală a veniturilor populației: veniturile disponibile reale ale populației au crescut cu 4,8% în primul trimestru. Dintre acestea, câștigurile salariale, care reprezintă cea mai importantă sursă de venituri, au înregistrat o creștere reală de 7,6%.

Pozitiv a contribuit la creșterea PIB și sectorul industrial, în special industria prelucrătoare. Cele mai influente industrii care au determinat creșterea industriei în primul trimestru al anului 2018 au fost fabricarea de fire şi cabluri electrice, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prelucrarea și conservarea fructelor şi legumelor, fabricarea băuturilor, inclusiv a vinurilor, fabricarea articolelor din sticlă, prelucrarea şi conservarea cărnii. Aceste evoluții, dar și cererea internă și externă solidă pentru unele produse industriale au contribuit la majorarea VAB în industrie cu 4,6% comparativ cu primul trimestru al anului 2017, iar aportul acesteia la creșterea PIB a fost de 0,8 p.p.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...