37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Se propune modificarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget

Se propune modificarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget

28.04.2022386 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului de modificare a Ordinului nr IFPS nr. 400/2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget.

În aceste circumstanțe se propune modificări la pct. 332, ce prevede excluderea indicării clasificaţiilor economice 111121, 111130, 113171, 113220, 113240, 113611, 114426, 142216. Drept urmare, noua redacție a pct. citat va avea următorul conținut: În termen de până la următoarea dată de închidere a perioadei de raportare, se asigură identificarea și compensarea supraplății în contul stingerii restanței, pentru cazurile când în contul curent generalizat al contribuabilului se înregistrează:

a) sold pe Debit la plata de bază și sold pe Credit la majorare de întârziere în valoarea supraplății la majorarea de întârziere;
b) sold pe Credit la plata de bază și sold pe Debit la majorare de întârziere în valoarea restanței la majorarea de întârziere.

O altă modificare vizează expunerea nouă a frazei a doua din punctul anterior citat: Compensarea automatizată se efectuează periodic iar tranzacţia este generată în cazul în care contribuabilul înregistrează sold Debitor şi Creditor, conform condiţiilor expuse la lit.a) şi b), în cadrul unei clasificaţii economice şi localităţi, o dată cu închiderea perioadei fiscale în SIA „Contul curent al contribuabilului".

Subsecvent, se propune și o nouă redacție a pct. 80 din Instrucțiune, după cum urmează: Solicitarea contribuabilului privind eliberarea certificatului CC 04 AE se va efectua prin intermediul serviciilor electronice disponibile sau se va întocmi în formă liberă cu indicarea obligatorie a codului fiscal al solicitantului, a destinației certificatului şi numărul de exemplare necesar.

Data limită pentru comentarii: 03.05.2022

Persoana responsabilă:
Ion Vasilachi (Inspector principal) 
Tel . 022 823 414  / Email : ion.vasilachi@sfs.md

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului de modificareOrdinului nr IFPS nr. 400/2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget.

În aceste circumstanțe se propune modificări la pct. 332, ce prevede excluderea indicării clasificaţiilor economice 111121, 111130, 113171, 113220, 113240, 113611, 114426, 142216. Drept urmare, noua redacție a pct. citat va avea următorul conținut: În termen de până la următoarea dată de închidere a perioadei de raportare, se asigură identificarea și compensarea supraplății în contul stingerii restanței, pentru cazurile când în contul curent generalizat al contribuabilului se înregistrează:

a) sold pe Debit la plata de bază și sold pe Credit la majorare de întârziere în valoarea supraplății la majorarea de întârziere;
b) sold pe Credit la plata de bază și sold pe Debit la majorare de întârziere în valoarea restanței la majorarea de întârziere.

O altă modificare vizează expunerea nouă a frazei a doua din punctul anterior citat: Compensarea automatizată se efectuează periodic iar tranzacţia este generată în cazul în care contribuabilul înregistrează sold Debitor şi Creditor, conform condiţiilor expuse la lit.a) şi b), în cadrul unei clasificaţii economice şi localităţi, o dată cu închiderea perioadei fiscale în SIA „Contul curent al contribuabilului".

Subsecvent, se propune și o nouă redacție a pct. 80 din Instrucțiune, după cum urmează: Solicitarea contribuabilului privind eliberarea certificatului CC 04 AE se va efectua prin intermediul serviciilor electronice disponibile sau se va întocmi în formă liberă cu indicarea obligatorie a codului fiscal al solicitantului, a destinației certificatului şi numărul de exemplare necesar.

Data limită pentru comentarii: 03.05.2022

Persoana responsabilă:
Ion Vasilachi (Inspector principal) 
Tel . 022 823 414  / Email : ion.vasilachi@sfs.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...