37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Se propune modificarea Decalratiei VEN12

Se propune modificarea Decalratiei VEN12

01.11.20191.120 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor „Cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor” a fost elaborat în scopul eficientizării și simplificării modalității de raportare a obligațiilor fiscale, cât și aducerii în concordanță a prevederilor actelor normative elaborate de către Ministerul Finanțelor cu completările și modificările operate la Codul fiscal.  

Astfel, prin modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 153 din 22 decembrie 2017 ”Privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici” se urmărește de a se duce în concordanță noțiunile și termenele din Codul fiscal.

Potrivit Legii nr.122 din 16.08.2019 pentru modificarea unor acte legislative, ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, suma creşterii de capital va constitui 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale și se va determina doar de către contribuabilii persoane fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova care nu practică activitate de întreprinzător.

Totodată, în conformitate cu Legea menționată, dreptul de a beneficia de scutirea personală o au doar contribuabilii (persoane fizice rezidente) care au un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din Codul fiscal.

Astfel, ținînd cont de modificările menționate, urmează a fi operate ajustările corespunzătoare în Declarațiile cu privire la impozitul pe venit.

Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

Persoane responsabile
Zurabișvili Irma, inspector, Direcția impozite directe, tel. 022 82 33 95, e-mail: irma.zurabisvili@sfs.md

Proiectul și nota informativă.

Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor „Cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor” a fost elaborat în scopul eficientizării și simplificării modalității de raportare a obligațiilor fiscale, cât și aducerii în concordanță a prevederilor actelor normative elaborate de către Ministerul Finanțelor cu completările și modificările operate la Codul fiscal.  

Astfel, prin modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 153 din 22 decembrie 2017 ”Privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici” se urmărește de a se duce în concordanță noțiunile și termenele din Codul fiscal.

Potrivit Legii nr.122 din 16.08.2019 pentru modificarea unor acte legislative, ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, suma creşterii de capital va constitui 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale și se va determina doar de către contribuabilii persoane fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova care nu practică activitate de întreprinzător.

Totodată, în conformitate cu Legea menționată, dreptul de a beneficia de scutirea personală o au doar contribuabilii (persoane fizice rezidente) care au un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din Codul fiscal.

Astfel, ținînd cont de modificările menționate, urmează a fi operate ajustările corespunzătoare în Declarațiile cu privire la impozitul pe venit.

Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

Persoane responsabile
Zurabișvili Irma, inspector, Direcția impozite directe, tel. 022 82 33 95, e-mail: irma.zurabisvili@sfs.md

Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...